autentificare cu OpenID
Normele Nr. 3/1992 privind notificarea deschiderii în România de reprezentanțe de către societățile bancare cu sediul în străinătate
  • semnat: Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu
În temeiul art. 3 alin. 1 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naționale a României,
Banca Națională a României emite următoarele norme:

1. Societățile bancare cu sediul în străinătate au obligația să notifice Băncii Naționale a României deschiderea de reprezentanțe în România, în termen de 15 zile de la data deschiderii efective a acestora.

2. Scrisoarea oficială de notificare, având antetul societății bancare străine și semnătura unuia dintre conducătorii acesteia, trebuie să precizeze în mod explicit că reprezentanța își va limita activitatea la acte de informare, de legătură sau de reprezentare și că nu va efectua nici un fel de operațiuni supuse dispozițiilor legii nr. 33/1991 privind activitatea bancară.

3. Societatea bancară străină trebuie să furnizeze Băncii Naționale a României următoarele informații:

a) denumirea socială și forma juridică;
b) adresa sediului social;
c) o atestare, în copie autentificată, din partea autorității de supraveghere bancară din țara de origine, a existenței legale, a capitalului social, precum și a faptului că societatea în cauză este autorizată ca societate bancară și este supusă supravegherii autorității respective;
d) descrierea principalelor activități, însoțită de ultimul raport anual;
e) date cu privire la reprezentanța a cărei deschidere este notificată:
  • denumirea;
  • obiectul activității;
  • adresa și numărul de telefon;
  • data deschiderii;
  • durata de funcționare;
  • împuternicirea autentificată privind reprezentanții desemnați să angajeze valabil societatea bancară străină.

4. Dosarul cuprinzând documentația prevăzută la pct. 2 și 3 trebuie să fie transmis Direcției de reglementare și supraveghere bancară din cadrul Băncii Naționale a României.

5. Pentru a permite Băncii Naționale a României să țină la zi evidența reprezentanțelor societăților bancare străine, acestea au obligația de a comunica, în termen de 15 zile, Direcției de reglementare și supraveghere bancară orice modificare a principalelor lor caracteristici sau a celor ale societății pe care o reprezintă, precum și, dacă este cazul, închiderea lor.

6. Prezentele norme intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României.