autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru modificarea unor prevederi din hotărârile Guvernului nr. 550/1990 și nr. 406/1990
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul apărării naționale, general-locotenent, Niculae Spiroiu
  • contrasemnat: Ministrul învățământului și științei, Mihail Golu
Guvernul României hotărăște:

Art. I. - Prevederile articolului 18 din Hotărârea Guvernului nr. 550/1990 privind reorganizarea Academiei Militare și înființarea Academiei Tehnice Militare se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 18. - Personalul militar de conducere ce urmează a fi încadrat în funcții echivalente celor de prorectori, decani, prodecani și șefi de catedră se propune de senatul academiei sau, după caz, de consiliul profesoral al facultății.

În situația în care în aceste funcții poate fi încadrat și personal civil, acesta este ales pentru cei mult 4 ani de senatul academiei, sau de consiliul profesoral, prin vot secret, din rândul celor care au deținut funcția de profesor, conferențiar sau cercetător științific principal gradul I sau II, au titlul de doctor și o vechime de cel puțin 3 ani în instituția militară respectivă.

Numirea în funcție a personalului militar de conducere și confirmarea celui civil se fac în conformitate cu competențele stabilite de Ministerul Apărării Naționale.”

Art. II. - Dispozițiile articolului 14 din Hotărârea Guvernului nr. 406/1990 privind înființarea și organizarea Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din municipiul Constanța se modifică și vor avea următorul conținut:

„Art. 14. - Numirea în funcție, promovarea și desfășurarea activității cadrelor didactice militare în Academia Navală „Mircea cel Bătrân” se fac pe baza normelor elaborate de Ministerul Apărării Naționale și în concordanță cu prevederile Legii învățământului.

Numirea, transferarea și eliberarea din funcție a personalului didactic civil se fac de Ministerul Apărării Naționale, cu acordul Ministerului Învățământului și Științei, conform prevederilor Statutului personalului didactic.

Personalul militar de conducere ce urmează a fi încadrat pe funcții echivalente celor de prorectori, decani, prodecani și șefi de catedră se propune de senatul academiei sau, după caz, de consiliul profesoral al facultății.

În situația în care în aceste funcții poate fi încadrat și personal civil, acesta este ales pentru cel mult 4 ani de senatul academiei sau de consiliul profesoral, prin vot secret, din rândul celor care au deținut funcția de profesor, conferențiar sau cercetător științific principal, gradul I sau II, au titlul de doctor și o vechime de cel puțin 3 ani în instituția militară respectivă.

Numirea în funcție a personalului militar de conducere și confirmarea celui civil se fac în conformitate cu competențele stabilite de Ministerul Apărării Naționale.”