autentificare cu OpenID
Hotărâre privind trecerea unor unități de cercetare la Academia Română
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

În conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 10/1989 privind constituirea, organizarea și funcționarea Guvernului României și ale Decretului-lege nr. 4/1990 privind organizarea și funcționarea Academiei Române,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri, următoarele institute de cercetare trec, din subordinea Ministerului Învățământului, la Academia Română:

 • Institutul de Cercetări Juridice;
 • Institutul de Filozofie;
 • Institutul de Psihologie;
 • Institutul de Sociologie.

Art. 2. - Pe data prezentei hotărâri, Institutul de Teorie Socială și Politologie, din subordinea provizorie a Ministerului Învățământului, trece la Academia Română, sub denumirea de Institutul de Teorie Socială al Academiei Române.

Art. 3. - Pe data prezentei hotărâri, următoarele unități de cercetare din teritoriu trec, din subordinea Ministerului Învățământului, la Academia Română:

 • Institutul de Istorie și Arheologie din Cluj, în următoarea organizare:
a) Institutul de Arheologie;
b) Institutul de Istorie;
 • Institutul de Lingvistică și Istorie Literară din Cluj;
 • Centrul de Științe Sociale din Cluj, în următoarea organizare:
a) Institutul de Cercetări Socio-Umane;
b) Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, cu o secție la Baia Mare;
 • Institutul de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol” din Iași, în următoarea organizare:
a) Institutul de Arheologie;
b) Institutul de Istorie „A D. Xenopol”;
 • Institutul de Lingvistică și Istorie Literară din Iași, sub denumirea de Institutul de Filologie Română „Al. Philippide”;
 • Centrul de Științe Sociale din Iași, sub denumirea de Institutul de Științe Socio-Umane;
 • Centrul de Științe Sociale din Sibiu sub denumirea de Institutul de Cercetări Socio-Umane.

Art. 4. - Colectivele de geografie de la Cluj și Iași trec, din subordinea Ministerului Învățământului, la Academia Română - Institutul de Geografie și vor funcționa ca unități afiliate ale acestuia.

Art. 5. - Institutele prevăzute la art. 1-4 trec la Academia Română cu întreg activul și pasivul, pe baza bilanțului de la 28 februarie 1990.

Fondurile necesare funcționării institutelor vor fi prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 1990, aprobat de conducerea Academiei Române.

Art. 6. - Institutele prevăzute la art. 1-4 vor funcționa în spațiile actuale.

Art. 7. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare în planul și bugetul de stat pe anul 1990, ca urmare a prezentei hotărâri.