autentificare cu OpenID
Hotărâre privind trecerea unor unități de cercetare la Academia Română
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

În conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 10/1989 privind constituirea, organizarea și funcționarea Guvernului României și ale Decretului-lege nr. 4/1990 privind organizarea și funcționarea Academiei Române,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri trec, din subordinea Ministerului Învățământului, la Academia Română:

  • Centrul de Științe Sociale din Timișoara, sub denumirea de Institutul de Cercetări Socio-Umane din Timișoara al Academiei Române;
  • Centrul de Științe Sociale din Târgu Mureș, sub denumirea de Institutul de Cercetări Socio-Umane din Târgu Mureș al Academiei Române;
  • Centrul de Științe Sociale din Craiova, sub denumirea de Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova al Academiei Române.

Art. 2. - Institutele prevăzute la art. 1 trec la Academia Română cu întreg activul și pasivul, pe baza bilanțului de la 28 februarie 1990.

Fondurile necesare funcționării institutelor vor fi prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 1990, aprobat de conducerea Academiei Române.

Art. 3. - Institutele prevăzute la art. 1 vor funcționa în spațiile actuale.

Art. 4. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare în planul și bugetul de stat pe anul 1990, ca urmare a prezentei hotărâri.