autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Departamentului de Management în subordinea Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Departamentul de Management ca unitate cu personalitate juridică, având structura organizatorică prevăzută în anexă și sediul în București-Otopeni, șos. Odăi nr. 20. Nomenclatura funcțiilor și nivelul de salarizare a personalului se stabilesc de Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale, potrivit legii.

Art. 2. - Se aprobă trecerea în administrarea directă a Departamentului de Management a bazei materiale sub formă de clădiri, aparatură, biblioteci, echipament de calcul electronic, precum și toate anexele gospodărești de pe platforma București-Otopeni, șos. Odăi nr. 20, sector 1, ca și echivalentul mijloacelor de transport și al bunurilor de orice natură care au constituit patrimoniul fostei CEPECA la 30 septembrie 1971, precum și cele realizate ulterior în cadrul acordului cu P.N.U.D. și B.I.T.

Art. 3. - Departamentul de Management editează publicații de specialitate.

Art. 4. - Hotărârea Guvernului nr. 42/13.I.1990, anexa nr. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 115/6.II.1990, precum și art. 3 și 4 din Hotărârea Guvernului nr. 64/22.I.1990 se abrogă.

Art. 5. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru a introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economico-financiari ai Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.


[modificare] Anexă

Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale
Departamentul de management


Anexa-mo-72-1992.png

Notă:
*) Consiliul de administrație va cuprinde și specialiști din ministere și organe centrale, institute de cercetare și învățământ.
  • Salariul funcției de director general este cel prevăzut în Legea nr. 57/1974, anexa nr. IV, poz. 1, pentru centrale industriale din grupa III de ramuri, gradul special.
  • Funcțiile de predare de expert principal I, II, III și expert din Centrul de calcul și informatică pentru management sunt cele prevăzute la poz. 7, 8, 9 din anexa nr. IV, cap. I, lit. B și C din Legea nr. 57/1974, pentru centrale industriale din grupa III de ramuri, gradul special.