autentificare cu OpenID
Hotărâre privind trecerea Centrului de perfecționare a cadrelor - CEPECA în subordinea Ministerului Economiei Naționale
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Hotărârea Guvernului 299 / 1990.

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri, Centrul de perfecționare a cadrelor - CEPECA trece în subordinea Ministerului Economiei Naționale.

Art. 2. - Organizarea și funcționarea Centrului de perfecționare a cadrelor - CEPECA se stabilesc de Ministerul Economiei Naționale.