autentificare cu OpenID
Lege privind stabilirea impozitului pe dividende la societățile comerciale
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 14 aprilie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 februarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Asupra dividendelor cuvenite acționarilor sau asociaților, după caz, indiferent de natura capitalului social, se percepe un impozit de 10 la sută, care constituie venit la bugetul de stat.

Art. 2. - La societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, dividendele ce urmează a fi supuse impozitării se determină prin deducerea, din profitul rămas după plata impozitului aferent, a unor părți reprezentând fondul de participare a salariaților la profit, în proporție de până la 10 la sută, precum și a unui fond de dezvoltare destinat modernizării, retehnologizării, creșterii surselor proprii de finanțare, în proporție de până la 50 la sută.

Art. 3. - Obligația calculării și vărsării la bugetul de stat a impozitului pe dividende revine societăților comerciale și se efectuează o dată cu plata efectivă a dividendelor către acționarii sau asociații societății.

Pentru nevărsarea la termen a impozitului pe dividende se aplică o majorare de 0,1 la sută pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult decât impozitul datorat.

Art. 4. - Procedura fiscală care se aplică în cazul impozitului pe dividende este cea prevăzută pentru impozitul pe profit, reglementată potrivit prevederilor Legii nr. 12/1991 privind impozitul pe profit.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă prevederile Legii nr. 29/1978 privind formarea, planificarea, destinația și vărsarea beneficiilor, punctul 8 din anexa nr. 2 la Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit, Hotărârea Guvernului nr. 781/1991 privind stabilirea impozitului pe dividende la societățile comerciale, precum și orice alte prevederi contrare.