autentificare cu OpenID
Hotărâre privind stabilirea impozitului pe dividende la societățile comerciale
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Legea 40 / 1992.

Acte care menționează acest act:

În temeiul Legii nr. 56/1991 privind autorizarea Guvernului de a stabili sau modifica taxe și impozite,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Asupra dividendelor cuvenite acționarilor sau asociaților, după caz, indiferent de natura capitalului social, se percepe un impozit de 10%, care constituie venit la bugetul administrației centrale de stat.

Art. 2. - La societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, dividendele ce urmează a fi supuse impozitării se determină prin deducerea din profitul rămas după plata impozitului aferent a unor părți reprezentând fondul de participare a salariaților la profit în proporție de până la 5%, precum și a unui fond de dezvoltare destinat modernizării, retehnologizării, creșterii surselor proprii de finanțare, în proporție de până la 50%.

Art. 3. - Obligația calculării și vărsării la bugetul administrației centrale de stat a impozitului pe dividende revine societăților comerciale și se efectuează o dată cu plata efectivă a dividendelor către acționarii sau asociații societății.

Pentru nevărsarea la termen a impozitului pe dividende se aplică o majorare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult decât impozitul datorat.

Art. 4. - Pe data prezentei hotărâri se abrogă prevederile Legii nr. 29/1978 privind formarea, planificarea, destinația și vărsarea beneficiilor, punctul 8 din anexa nr. 2 la Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit, precum și orice alte prevederi contrare.