autentificare cu OpenID
Lege privind scutirea de impozit pe salarii a sumelor donate din fondul de premiere a salariaților pentru ajutorarea persoanelor sinistrate din județele Bacău, Neamț și Suceava
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 14 aprilie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 februarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Sumele donate de salariați din fondul de premiere constituit, potrivit art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 127/1991, de regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat, pentru ajutorarea persoanelor sinistrate din județele Bacău, Neamț și Suceava, sunt scutite de plata impozitului prevăzut de Legea nr. 32/1991.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 620/1991 privind scutirea de impozit pe salarii a sumelor donate din fondul de premiere a salariaților pentru ajutorarea persoanelor sinistrate din județele Bacău, Neamț și Suceava.