autentificare cu OpenID
Hotărâre privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 55 din 19 ianuarie 1990
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Articolul 4 din Hotărârea Guvernului nr. 55 din 19 ianuarie 1990 se completează cu următorul alineat:

„Atestarea echivalării studiilor absolvenților fostei Academii de Studii Social-Politice „Ștefan Gheorghiu” se va putea face după susținerea de către aceștia a examenelor de diferență stabilite de către Ministerul Învățământului. Examenele de diferență vor putea fi susținute până la data de 1 octombrie 1991. Pe aceasta perioadă, persoanele respective vor putea fi menținute sau încadrate pe funcții de specialitate cu salariul corespunzător. După expirarea acestei perioade, salariile persoanelor care nu au obținut atestarea se diminuează potrivit art. 36 din Legea nr. 57/1974.”