autentificare cu OpenID
Hotărâre privind desființarea Academiei de Studii Social-Politice
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se desființează Academia de Studii Social-Politice, situată în bulevardul Armata Poporului, municipiul București.

Art. 2. - Clădirile și întreaga bază materială ale acestei instituții trec în patrimoniul Ministerului Învățământului - Universitatea București și Institutul politehnic București.

Art. 3. - La Universitatea București se constituie și funcționează:

 • Facultatea de psihologie și sociologie - cu durata de 4 ani - care va forma psihologi și sociologi pentru domeniile industriei, agriculturii, culturii, medicinii de terapie și expertiză mentală, cadre pentru cercetarea problemelor organizării și funcționării societății, precum și a diverselor procese și fenomene sociale;
 • Facultatea de jurnalistică - cu durata de 4 ani - pentru crearea cadrelor necesare formării sociale prin mijloace de comunicare în masă, precum și a personalului ce va lucra în presă, televiziune, radio și care va prelua întreaga bază materială a fostei facultăți de ziaristică.
  Actualii studenți vor susține, în perioada 20-31 ianuarie 1990, un examen de verificare în fața unei comisii formate din reprezentanți ai presei, culturii și Ministerului Învățământului.
  Studenții care promovează această verificare a cunoștințelor vor susține examenele din sesiunea de iarnă în perioada 1-28 februarie 1990, potrivit anului de studiu în care se află.
  Studenții care nu vor dovedi un minimum de cunoștințe necesare unui student în ziaristică urmează să fie încadrați în producție;
 • Facultatea de înalte studii politice, cu durata de 2 ani, având profil postuniversitar, asigură pregătirea necesară activității - pentru expertiză specializată - în instituțiile centrale ale statului, la nivelul partidelor politice, al Ministerului Afacerilor Externe și în învățământul superior.

Art. 4. - Actualele institute și cursuri din cadrul fostei Academii de Studii Social-Politice pentru pregătirea cadrelor în probleme social-politice, economice și din administrația de stat, comerț exterior, cooperare economică internațională și din domeniul relațiilor externe, sociologice, filozofie și altele se desființează după cum urmează:

 • studenții anilor I-III se reîntorc în producție, potrivit calificării pe care o au;
 • studenții anului IV pot opta pentru continuarea studiilor și absolvirea facultății după programa modificată și restructurată, cu susținerea unor examene de diferență ce vor fi stabilite de Ministerul Învățământului.

După absolvire, atât studenții anului IV, cât și toți absolvenții fostei Academii de Studii Social-Politice „Ștefan Gheorghiu” pot fi atestați, la cerere, ca având studii superioare.

Diplomele omologate nu intră în obligativitatea unei repartiții la absolvire din partea statului.

Atestarea echivalării studiilor absolvenților fostei Academii de Studii Social-Politice „Ștefan Gheorghiu” se va putea face după susținerea de către aceștia, în scris, a examenelor de diferență stabilite de Ministerul Învățământului și Științei. Examenele de diferență vor putea fi susținute până la data de 30 iunie 1992. Pe această perioadă, persoanele respective vor putea fi menținute sau încadrate pe funcții de specialitate, cu salariul corespunzător.

Art. 5. - Se înființează Institutul de teorie socială și politologie, în subordinea provizorie a Ministerului Învățământului, care va prelua biblioteca, mijloacele de multiplicat și o parte din clădirea fostei Academii de Studii Social-Politice.

Profesorul Radu Florian se numește în funcția de director al acestui institut.

Art. 6. - Ministerul Învățământului împreună cu Comisia pentru știință și învățământ din cadrul Consiliului Frontului Salvării Naționale vor stabili, în termen de 30 de zile, repartizarea clădirilor rămase disponibile, cu prioritate pentru Facultatea de electronică și telecomunicații din cadrul Institutului politehnic București.