autentificare cu OpenID
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 55/19 ianuarie 1990
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul învățământului și științei, Mihail Golu

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Alineatul 4 al articolului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 55/19 ianuarie 1990, modificată și completată prin hotărârile Guvernului nr. 404 din 13 aprilie 1990 și nr. 623 din 6 septembrie 1991, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Atestarea echivalării studiilor absolvenților fostei Academii de Studii Social-Politice „Ștefan Gheorghiu” se va putea face după susținerea de către aceștia, în scris, a examenelor de diferență stabilite de Ministerul Învățământului și Științei. Examenele de diferență vor putea fi susținute până la data de 30 iunie 1992. Pe această perioadă, persoanele respective vor putea fi menținute sau încadrate pe funcții de specialitate, cu salariul corespunzător.”