autentificare cu OpenID
Decret-lege privind pensionarea cu reducere de vârstă a unor salariați
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Salariații care au vechimea integrală în muncă pot cere pensionarea cu până la 2 ani înainte de împlinirea vârstei prevăzute de lege.

Art. 2. - Salariații care au vechimea integrală în muncă pot cere pensionarea cu până la 4 ani înainte de împlinirea vârstei prevăzute de lege, în următoarele situații:

  • pentru motive de sănătate, constatate cu certificat medical, fără a fi încadrabili într-un grad de invaliditate;
  • în cazul în care conducerea unității, cu acordul colectivului de muncă, apreciază că cererea este întemeiată, deoarece salariatul desfășoară o activitate cu randament scăzut.

Art. 3. - Salariații care au o vechime în muncă mai mare decât vechimea minimă integrală prevăzută de lege pot cere pensionarea și înainte de împlinirea vârstei de 60 ani, bărbații, și 55 ani, femeile. În aceste cazuri, vârsta de pensionare se reduce corespunzător cu numărul de ani care depășește vechimea minimă necesară, fără a putea fi mai mică de 55 ani pentru bărbați și de 50 ani pentru femei.

Art. 4. - Salariații care au o vechime în muncă de cel puțin 10 ani în cadrul asigurărilor sociale de stat pot fi pensionați, la cerere, la împlinirea vârstei de 60 ani, bărbații, și 55 ani, femeile.

Art. 5. - (1) Persoanelor pensionate în condițiile prezentului decret-lege li se suspendă plata pensiei pe timpul cât realizează venituri din prestarea unei activități salariate, în calitate de membru al unei cooperative meșteșugărești ori dintr-o activitate pe cont propriu, cu excepția activităților productive din agricultură.

(2) În cazurile prevăzute la alin. 1, pensionarii au obligația ca, în termen de 15 zile de la reluarea activității, să comunice organului de pensii noua situație, pentru suspendarea plății pensiei.

(3) Prevederile alin. 1 și 2 se aplică până la împlinirea vârstei de 60 ani, bărbații, și de 55 ani, femeile.

Art. 6. - Se autoriză Ministerul Finanțelor ca, pe baza documentațiilor prezentate de titularii de plan pentru aplicarea prevederilor prezentului decret-lege, să modifice corespunzător indicatorii financiari prevăzuți pe anul 1990.

Art. 7. - Numărul de posturi al oficiilor teritoriale de pensii se suplimentează cu câte 4 posturi pentru fiecare oficiu.

Art. 8. - Prezentul decret-lege intră în vigoare la data de 1 martie 1990 și se aplică, cu excepția art. 7, până la data de 31 decembrie 1990.

Modificat de Legea 6 / 1990