autentificare cu OpenID
Decret privind înființarea Departamentului de metalurgie neferoasă
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret se înființează, în cadrul Ministerului Industriei Metalurgice, Departamentul de metalurgie neferoasă, unitate cu personalitate juridică și titulară de plan, cu sediul în municipiul București.

Departamentul are ca obiect de activitate:

a) coordonarea unitară și integrală a activității de extragere și valorificare a metalelor neferoase conținute în produsele miniere și materialele refolosibile;

b) realizarea unor produse derivate din materialele prevăzute la lit. a), precum și produse ale metalurgiei pulberilor;

c) prelucrarea metalelor și aliajelor neferoase prin deformare plastică.

Art. 2. - Departamentul de metalurgie neferoasă îndeplinește funcția de coordonator de balanță pentru produsele finite care se realizează în unitățile componente, precum și pentru unele materii prime ca principal consumator, nomenclatorul balanțelor materiale urmând a fi stabilit prin ordin al ministrului industriei metalurgice.

Art. 3. - Departamentul de metalurgie neferoasă este condus de un ministru secretar de stat.

Structura organizatorică, numărul total de personal, unitățile ce se înființează și cele din componența Departamentului de metalurgie neferoasă se aprobă prin hotărâre a guvernului, potrivit Decretului-lege nr. 65/1990.

Art. 4. - Cheltuielile de organizare și funcționare ale Departamentului de metalurgie neferoasă vor fi suportate de întreprinderile și celelalte unități din componența sa.

Art. 5. - Primăria municipiului București va pune la dispoziția Departamentului de metalurgie neferoasă, în condițiile legii, o clădire corespunzătoare desfășurării activității, în apropierea Ministerului Industriei Metalurgice.

Art. 6. - Departamentul de metalurgie neferoasă se dotează cu 2 autoturisme Dacia Break, 2 autoturisme de teren ARO 244 D și 2 microbuze de persoane TV 12 D, cu drept de deplasare pentru intervenții pe întreg teritoriul țării.

Art. 7. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor face modificările în indicatorii economici și financiari, precum și în bugetul de stat, pe anul 1990, ce decurg din aplicarea prezentului decret.

Art. 8. - Decretul nr. 673/1969 privind organizarea și funcționarea Ministerului Industriei Metalurgice, cu modificările ulterioare, se modifică corespunzător prezentului decret.