autentificare cu OpenID
Hotărâre privind trecerea unor unități de cercetare științifică la Academia Română
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

În conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 10/1989 privind constituirea, organizarea și funcționarea Guvernului României și ale Decretului-lege nr. 4/1990 privind organizarea și funcționarea Academiei Române,

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri vor trece din subordinea Ministerului Învățământului la Academia Română următoarele unități de cercetare:

  • Institutul de geografie
  • Institutul de arheologie
  • Institutul de istorie „Nicolae Iorga”
  • Institutul de studii sud-est europene
  • Institutul de lingvistică
  • Institutul de istorie și teorie literară „George Călinescu”
  • Institutul de istoria artei.

Art. 2. - Institutele prevăzute la art. 1 trec la Academia Română cu întreg activul și pasivul, pe baza bilanțului de la 31 ianuarie 1990.

Fondurile necesare funcționării institutelor vor fi prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 1990, aprobate de conducerea Academiei Române.

Art. 3. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare în planul și bugetul de stat pe anul 1990, ca urmare a prezentei hotărâri.