autentificare cu OpenID
Decret-lege privind unele măsuri referitoare la alocația de stat pentru copii
  • semnat: Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu

Acte care menționează acest act:

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Articolul 3 din Decretul nr. 410/1985 privind alocația de stat și indemnizația pentru copii, ajutoarele ce se acordă mamelor cu mai mulți copii și soțiilor de militari în termen, precum și indemnizația de naștere, astfel cum a fost modificat prin art. VI din Decretul-lege nr. 70/1990, va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Cuantumurile, precum și plafoanele de venituri și numărul copiilor în raport de care se stabilește alocația de stat pentru copii, sunt următoarele:

Plafoane de venituri lunare - lei
până la 2.500 2.501 - 3.350 peste 3.350
pentru primul copil 310 260 230
pentru al doilea copil 360 300 270
pentru al treilea copil 440 350 300
pentru al patrulea copil și următorii, câte 510 410 350

Nu se modifică dreptul la alocația de stat pentru copii la acele categorii de persoane care beneficiază de sporuri la venituri în anul 1990.”