autentificare cu OpenID
Hotărâre privind stabilirea normelor unitare de structură pentru conducerea și aparatul propriu al primăriilor
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Hotărârea Guvernului 1345 / 1990.

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Structurile organizatorice pentru conducerea și aparatul propriu al primăriilor se stabilesc pe baza normelor din prezenta hotărâre și a structurilor organizatorice tip prevăzute în anexele nr. 1 a)-g)[1].

Art. 2. - Normele de constituire a compartimentelor din aparatul propriu al primăriilor sunt cele prevăzute în anexa nr. 2[1].

Art. 3. - Numărul de posturi pentru conducerea și aparatul propriu al primăriilor se stabilește pe baza normativului prevăzut în anexa nr. 3[1].

Art. 4. - Salariile tarifare pentru funcțiile de director, director adjunct, șef serviciu și șef birou sunt cele prevăzute în anexa nr. II, cap. XVII lit. a) pozițiile 2, 3, 4, 6 și 7, respectiv anexa nr. VI, cap. II lit. a) pozițiile 2, 3, 5 și 6 din Legea nr. 57/1974.

  1. 1,0 1,1 1,2 Anexele nr. 1-3 se comunică organelor interesate.