autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea inspectoratelor pentru protecția mediului înconjurător
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Hotărârea Guvernului 264 / 1991.

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă înființarea inspectoratelor pentru protecția mediului înconjurător la fiecare județ și municipiul București, cu un total de 375 posturi, ca unități cu personalitate juridică, subordonate Departamentului mediului înconjurător din Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător.

Repartizarea posturilor pe inspectorate se va face de către Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător.

Art. 2. - Salariul tarifar al inspectorului șef de la inspectoratul pentru protecția mediului înconjurător este cel prevăzut în anexa nr. VI, cap. IV, lit. c) pct. 1, coloana „celelalte ramuri” (clasa 34 H), iar pentru funcțiile de execuție nivelul salariilor este cel prevăzut în anexa nr. IV, cap. 1, lit. B a), pozițiile 16-23 din Legea nr. 57/1974, republicată, grupa IV de ramuri.

Art. 3. - Se aprobă dotarea inspectoratelor pentru protecția mediului înconjurător cu câte un autoturism ARO în vederea deplasărilor în interesul serviciului.

Art. 4. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor face modificările indicatorilor economico-financiari pe anul 1990 pentru Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător, ca urmare a înființării și organizării la județe și municipiul București a inspectoratelor pentru protecția mediului înconjurător.