autentificare cu OpenID
Hotărâre privind normele de organizare a unităților de construcții-montaj de stat
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Activitatea de construcții-montaj, reparații capitale și curente, reparații la construcții din sectorul de stat se realizează prin trusturi, întreprinderi, grupuri de șantiere, stații de utilaj transport, șantiere, uzine și secții de reparații pentru ramurile industriale deservite, baze, secții și ateliere de exploatare, întreținere și reparare a mijloacelor de mecanizare, precum și prin loturi.

În activitatea de construcții-montaj se pot organiza și alte unități - grupuri sau asociații de unități, companii și altele similare.

Unitățile prevăzute la acest articol se organizează în funcție de volumul, structura și dispersia lucrărilor, cu sau fără personalitate juridică, și se încadrează în grade de organizare în baza criteriilor de gradare stabilite în conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 35/1990 pentru modificarea unor reglementări privind salarizarea.

Art. 2. - Structura organizatorică și statele de funcții pentru unitățile de construcții-montaj prevăzute la art. 1 se stabilesc în condițiile specifice fiecărei unități pe baza funcțiilor prevăzute de lege și a normativului maximal din anexă[1].

Art. 3. - Ministerele economice și celelalte organe centrale pot completa sau - după caz - modifica normativul maximal prevăzut la art. 2, cu acordul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Art. 4. - Pe data prezentei hotărâri orice dispoziție contrară nu se aplică.

Dispozițiile referitoare la stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariații care lucrează în condiții deosebite se abrogă.

Adăugat de Legea 31 / 1991
  1. Anexa se comunică unităților interesate.