autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri pentru îmbunătățirea organizării unităților din cadrul Ministerului Industriei Chimice și Petrochimice
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data de 1 mai 1990 se înființează întreprinderile prevăzute în anexa nr. 1, prin desprinderea unor fabrici, secții, ateliere și activități productive din unitățile în cadrul cărora funcționează, având denumirea, obiectul de activitate și subordonarea menționate în aceeași anexă.

Art. 2. - Pe data de 1 mai 1990 se înființează, prin divizarea Întreprinderii de aprovizionare, desfacere și transport pentru industria chimică și petrochimică București, care își încetează activitatea, următoarele întreprinderi în subordinea Ministerului Industriei Chimice și Petrochimice:

a) Întreprinderea de aprovizionare și desfacere produse chimice, cu sediul în municipiul București;

b) Întreprinderea de transporturi auto în industria chimică „Transchim”, cu sediul în municipiul București;

c) Întreprinderea de ambalaje și prezentare produse chimice, cu sediul în municipiul București.

Obiectul de activitate al unităților înființate este prevăzut în anexa nr. 2.

Pe aceeași dată se înființează, prin divizarea Întreprinderii „Chimpex” Constanța, care își încetează activitatea, următoarele întreprinderi în subordinea Ministerului Industriei Chimice și Petrochimice:

a) Întreprinderea „Chimpex” cu sediul în municipiul Constanța;

b) Întreprinderea pentru condiționarea țițeiului și a produselor petroliere, cu sediul în municipiul Constanța.

Obiectul de activitate al unităților înființate este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 3. - Unitățile înființate potrivit art. 1 și 2 se organizează și funcționează ca unități cu personalitate juridică.

Art. 4. - Pe data de 1 mai 1990, Fabrica chimică „Apollo” Galați, Fabrica de anvelope Luduș și Întreprinderea chimică Mărășești se reorganizează și își schimbă denumirea în Întreprinderea chimică „Apollo” Galați, Întreprinderea de anvelope Luduș și Întreprinderea de detergenți și sinteze Mărășești.

Art. 5. - Întreprinderile și combinatele din industria chimică și petrochimică își stabilesc și aprobă, pe criterii specifice:

a) structura de producție: instalații, ateliere, secții, uzine, fabrici și altele similare;

b) gradul de organizare al subunităților care compun structura de producție;

c) structura funcțională (compartimentele de muncă), cu respectarea normelor de constituire a acestora prevăzute de Decretul-lege nr. 65/1990;

d) funcțiile din conducerea unității, cu avizul conducerii ministerului, pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Industriei Chimice și Petrochimice, avizate de Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale;

Art. 6. - Activul și pasivul stabilite pe baza bilanțului contabil încheiat la data de 30 aprilie 1990, împreună cu indicatorii economico-financiari și cu contractele încheiate, trec de la unitățile desființate sau reorganizate la unitățile înființate potrivit prezentei hotărâri, pe bază de protocol.

Art. 7. - Personalul care trece de la o unitate la alta, în cadrul măsurilor de organizare prevăzute în prezenta hotărâre, se consideră transferat în interesul serviciului.

Persoanele transferate în interesul serviciului sau trecute în aceeași unitate în funcții cu niveluri de salarizare mai mici, precum și persoanele devenite disponibile ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri, vor primi, timp de 3 luni, drepturile bănești avute anterior, care se plătesc, după caz, în condițiile art. 2 sau 3 din Decretul-lege nr. 57/1990.

Art. 8. - Se aprobă dotarea unităților înființate și reorganizate potrivit art. 1-4 cu câte un autoturism pentru transport de persoane în interesul serviciului și cu câte un microbuz de persoane TV 12 D.

Art. 9. - Aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se face în cadrul indicatorilor de plan economici și financiari prevăzuți Ministerului Industriei Chimice și Petrochimice pentru anul 1990.

Art. 10. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Anexa Nr. 1

Lista fabricilor, uzinelor, secțiilor și atelierelor care se reorganizează prin desprinderea din unitățile economice din care fac parte, își schimbă denumirea și funcționează ca unități cu personalitate juridică

Nr. crt. Denumirea fabricii sau uzinei și a unității economice din care aceasta face parte Denumirea nouă ca întreprindere Obiectul de activitate Organul căruia i se subordonează
1. Fabrica Hârșova din cadrul Întreprinderii „Energia” Constanța Întreprinderea de confecții și construcții metalice Hârșova Confecții, construcții metalice și prelucrări metalice Centrala industrială de prelucrare cauciuc București
2. Fabrica de produse metalice și piese de schimb Sighișoara din cadrul Întreprinderii „Prodcomplex” Târgu Mureș Întreprinderea de produse metalice și piese de schimb Sighișoara Prelucrări mecanice, confecții metalice și piese din fontă turnate Centrala industrială de prelucrare cauciuc București
3. Fabrica „Drum nou” Bucov din cadrul Întreprinderii „Progresul” Ploiești Întreprinderea chimică „Drum nou” Bucov Reșapare anvelope, articole tehnice din cauciuc și diferite produse chimice Centrala industrială de prelucrare cauciuc București
4. Fabrica Tășnad din cadrul Întreprinderii de piese de schimb și utilaje pentru industria chimică Satu Mare Întreprinderea de utilaje și piese de schimb pentru industria chimică Tășnad Fabricarea diferitelor tipuri de benzi transportoare, recipienți, vase, rezervoare, agitatoare, separatoare, filtre metalice cu acționare electromecanică și aer comprimat, diferite piese de schimb și armături metalice Centrala de utilaje și piese de schimb pentru industria chimică și petrochimică București
5. Fabrica de utilaje și piese de schimb pentru industria chimică Focșani Întreprinderea de utilaje și piese de schimb pentru industria chimică Focșani Modelări pentru turnătorie, piese turnate din fontă, confecții metalice și prelucrări mecanice, construcții industriale Centrala de utilaje și piese de schimb pentru industria chimică și petrochimică București
6. Atelierul pentru prelucrarea maselor plastice Măcin din subordinea directă a Centralei industriale de prelucrare mase plastice București Întreprinderea de prelucrare mase plastice Măcin Fabricarea de diferite produse din materiale plastice Centrala industrială de prelucrare mase plastice București
7. Activitatea de fabricare a produselor dentare din cadrul Întreprinderii „Napochim” Cluj-Napoca Întreprinderea de produse dentare Cluj-Napoca Fabricarea diferitelor produse dentare și truselor de control chimic al produselor Centrala industrială de prelucrare mase plastice București
8. Atelierul de fabricare a săpunurilor „Steaua” Sibiu din cadrul Întreprinderii de săpun „Stela” București Întreprinderea pentru fabricarea săpunurilor „Steaua” Sibiu Fabricarea săpunurilor și a altor produse chimice Centrala industrială de medicamente și cosmetice București
9. Fabrica de articole tehnice din cauciuc Gura Humorului Întreprinderea de articole tehnice din cauciuc Gura Humorului Fabricarea diferitelor articole tehnice din cauciuc Centrala industrială de prelucrare cauciuc București
10. Secția chimică Crânguri din cadrul Întreprinderii chimice „Victoria” Târgoviște Întreprinderea chimică Crânguri Fabricarea de inhibitori de coroziune, pigmenți anorganici, vopsele antifonice și diverse produse chimice de larg consum Centrala industrială de coloranți, lacuri și detergenți București
Notă:

Gradarea întreprinderilor se va face, pentru anul 1990, cu respectarea Instrucțiunilor-cadru nr. 449/1990 elaborate de Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale.


[modificare] Anexa Nr. 2

Obiectul de activitate al unităților economice înființate potrivit art. 2 alin. 1

Nr. crt. Denumirea unității Obiectul de activitate
1. Întreprinderea de aprovizionare și desfacere produse chimice București Aprovizionarea, depozitarea și desfacerea materiilor prime și materialelor din țară și import, specifice industriei chimice și petrochimice
2. Întreprinderea de transporturi auto în industria chimică „Transchim” București Transportul intern și internațional al produselor chimice și petrochimice, inclusiv transporturile agabaritice
3. Întreprinderea de ambalaje și prezentare produse chimice București Producerea de ambalaje diverse și asigurarea activității de prezentare și prestații
Notă:

Gradarea întreprinderilor se va face, pentru anul 1990, cu respectarea Instrucțiunilor-cadru nr. 449/1990 elaborate de Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale.


[modificare] Anexa Nr. 3

Obiectul de activitate al întreprinderilor înființate potrivit art. 2 alin. 2

Nr. crt. Denumirea întreprinderii Obiectul de activitate
1. Întreprinderea „Chimpex” Constanța Efectuarea prestărilor de servicii privind primirea, depozitarea, condiționarea produselor chimice, încărcarea și descărcarea navelor și vagoanelor și expedierea produselor și materiilor prime conform contractelor încheiate
2. Întreprinderea pentru condiționarea țițeiului și produselor petroliere Constanța Efectuarea prestărilor de servicii privind primirea, descărcarea, depozitarea, condiționarea și exportul de produse petroliere și petrochimice. Efectuarea prestărilor de servicii privind primirea din import, depozitarea și expedierea țițeiului sau altor materii prime pentru prelucrarea țițeiului și petrochimie.

Efectuarea operațiunilor de bunkerare a navelor străine în porturile românești, în cadrul contractelor și programelor de export produse petroliere, precum și debalastarea navelor petroliere.

Efectuarea prestărilor de servicii pentru bunkerare nave românești, livrări de păcură la C.E.T. Pallas, precum și primirea, depozitarea și expedierea de produse petroliere pentru consumul intern în județele Tulcea și Constanța.

Efectuarea în laboratoarele proprii a analizelor produselor petroliere pentru asigurarea exigenței la export.

Notă:

Gradarea întreprinderilor se va face, pentru anul 1990, cu respectarea Instrucțiunilor-cadru nr. 449/1990 elaborate de Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale.