autentificare cu OpenID
Hotărâre privind acordarea unor drepturi nevăzătorilor
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - (1) Nevăzătorii în vârstă de peste 18 ani cu venituri inferioare pensiei minime de invaliditate de gradul II au dreptul la un ajutor social lunar egal cu pensia minimă de invaliditate de gradul II.

(2) Nevăzătorii invalizi de gradul I au dreptul la o indemnizație lunară pentru însoțitor în sumă de 300 lei.

Art. 2. - (1) La stabilirea pensiei integrale pentru munca depusă și limită de vârstă a nevăzătorilor pe baza unei vechimi în muncă de 15 ani bărbații și 10 ani femeile, pentru timpul cât depășește aceste vechimi se acordă un spor la pensie, calculat la salariul tarifar folosit ca bază de calcul a pensiei, de 1% pentru fiecare an în plus pentru primii 5 ani și de 0,5% pentru următorii ani.

(2) Nevăzătorii pot fi menținuți în activitate, după împlinirea vârstei de pensionare, numai cu aprobarea conducerii unității și pe o perioadă de cel mult 3 ani.

(3) Nevăzătorii care, datorită stării de sănătate, nu mai pot continua activitatea salariată, pot solicita pensionarea pentru munca depusă și limită de vârstă înainte de împlinirea vârstei prevăzute de lege, dacă au realizat vechimea în muncă prevăzută în alin. (1).

Art. 3. - Nevăzătorii accidentați de război în afara serviciului ordonat sau cei pensionați pentru invalidități produse de accidente de muncă ori boli profesionale pot primi, pe lângă pensia de invaliditate, și pensia pentru limită de vârstă, stabilită pe baza vechimii în muncă dobândite ulterior.

Art. 4. - Durata concediului de odihnă stabilită potrivit legii, în raport cu vechimea în muncă se majorează, pentru salariații nevăzători, cu 6 zile lucrătoare.

Abrogat de Legea 6 / 1992

Art. 5. - (1) Nevăzătorii au dreptul, gratuit, în cursul unui an calendaristic, la 2 călătorii dus-întors cu trenul de persoane clasa a II-a.

(2) În localitățile în care domiciliază, nevăzătorii pot călători gratuit cu orice mijloc de transport în comun.

(3) De drepturile prevăzute la alin. (1) și (2) beneficiază și persoana care însoțește pe nevăzător în timpul călătoriei.

Art. 6. - (1) Copiii nevăzători, aflați în întreținerea familiei, beneficiază de alocația de stat pentru copii în cuantumurile prevăzute de lege, majorate cu 50%.

(2) De alocația de stat pentru copii beneficiază și copiii nevăzători ai căror părinți nu se încadrează în categoriile prevăzute de lege pentru acordarea alocației.

Art. 7. - Nevăzătorii și soții acestora sunt exceptați de la obligația de plată a contribuției fixe lunare datorate, potrivit legii, de persoanele fără copii.

Art. 8. - Nevăzătorii au dreptul, în caz de îmbolnăvire, la asistență medicală gratuită în spitale și ambulatorii, la întreținere, medicamente, materiale sanitare și proteze în timpul internării și beneficiază de gratuitate la medicamente, materiale sanitare și proteze pe timpul tratamentului ambulatoriu.

Art. 9. - În spațiul locativ deținut împreună cu familia, nevăzătorul are dreptul la o suprafață locativă suplimentară, sub forma unei camere separate.

Art. 10. - Unitățile producătoare și bazele de aprovizionare au obligația să asigure cu prioritate aprovizionarea cu materii prime și materiale specifice a cooperativelor sau secțiilor acestora în care lucrează nevăzătorii, la cerere, pe bază de comandă și fără repartiții.