autentificare cu OpenID
Lege privind organizarea și funcționarea serviciilor Președinției României
 • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 27 iunie 1990.
 • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
  Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 27 iunie 1990.
 • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
  În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm această lege și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
Versiunea:
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Pe data prezentei legi se organizează serviciile necesare instituției prezidențiale în vederea îndeplinirii de către Președintele României a prerogativelor ce-i sunt conferite prin lege.

Art. 2. - La Președinția României funcționează următoarele compartimente:

a) Departamentul de analiză politică;
b) Secretariatul general;
c) Cabinetul Președintelui;
d) Direcția de protocol;
e) Direcția de documentare și informare.

Art. 3. - Departamentul de analiză politică este condus de un șef de departament, cu rang de ministru, și are în componența sa:

a) Direcția pentru politică internă;
b) Direcția pentru politică externă;
c) Direcția pentru știință, învățământ, cultură;
d) Direcția pentru probleme militare și ordine publică;
e) Direcția juridică;
f) Direcția de presă. Purtători de cuvânt.

Direcțiile din structura Departamentului de analiză politică sunt conduse de consilieri prezidențiali, cu rang de prim-adjunct al ministrului.

Art. 4. - Secretariatul general al Președinției, condus de un secretar general cu rang de prim-adjunct al ministrului, are în componența sa:

a) Direcția acte prezidențiale;
b) Grupul de analize și investigații; relații cu publicul;
c) Direcția economică și administrativă.

Compartimentele din cadrul Secretariatului general sunt conduse de directori.

Art. 5. - Cabinetul Președintelui este condus de un director general, ajutat de un director și doi șefi de cabinet.

Art. 6. - Direcția de protocol este condusă de un șef de protocol, cu rang de ambasador.

Art. 7. - Direcția de documentare și informare este condusă de un director.

Art. 8. - Atribuțiile, organizarea și funcționarea compartimentelor din structura Președinției României se stabilesc prin regulament aprobat de Președintele României.

Art. 9.

Statul de funcții, condițiile de studii și nivelul de salarizare al funcțiilor pentru personalul din cadrul Președinției României sunt prevăzute în anexa la prezenta lege.

Abrogat de Legea 40 / 1991

Numărul de posturi necesar funcționării Președinției și repartizarea acestora pe compartimente se stabilesc de Președintele României în cadrul prevederilor bugetului Președinției.

Art. 10. - Numirea și eliberarea din funcție a șefului Departamentului de analiză politică, a secretarului general, a directorului general al Cabinetului Președintelui, a șefului Direcției de protocol și a directorului Direcției de documentare și informare se fac de Președintele României.

Numirea și eliberarea din funcție a consilierilor prezidențiali se fac de Președintele României, la propunerea șefului Departamentului de analiză politică.

Numirea și eliberarea din funcție a personalului din compartimentele funcționale ale Președinției României se fac de către șefii acestor compartimente.

Art. 11. - Pentru asigurarea securității Președintelui României, precum și pentru paza sediului Președinției, funcționează Unitatea specială de pază și protocol, în subordinea directă a Președintelui.

Regulamentul de organizare și funcționare a acestei unități se va aproba de Președintele României.

Art. 12. - Președinția României are personalitate juridică și se finanțează din bugetul Președinției, aprobat prin lege.

Președinția României are sediul în municipiul București, în latura nouă și anexele din incintă ale Palatului Cotroceni. Muzeul Cotroceni va funcționa ca instituție distinctă subordonată Ministerului Culturii.

Administrația și întreținerea întregului complex al Palatului Cotroceni, inclusiv muzeul, se vor asigura în mod unitar de către guvern. Directorul general al complexului se va afla în subordinea Președinției.

Președinția României va dispune și de alte spații de protocol care se află în subordinea și administrația guvernului.


[modificare] Anexă

Statul de funcții
pentru serviciile Președinției României
Nr. crt. Denumirea funcției Condiții de studii și vechime Salariul tarifar
lei/lunar
minim maxim
1. Consilier; director general studii superioare 8.000 10.000
2. Expert studii superioare 6.500 8.000
3. Director studii superioare 6.000 8.000
4. Șef de cabinet I studii superioare
5 ani în specialitate
4.500 6.000
5. Șef de cabinet II studii medii
5 ani în specialitate
3.500 5.000
6. Secretar de cabinet studii medii
5 ani în specialitate
2.900 3.700
7. Consultant (documentarist, analist programator) de specialitate
- gradul I studii superioare
10 ani în specialitate
4.900 8.300
- gradul II studii superioare
8 ani în specialitate
4.700 6.000
- gradul III studii superioare
6 ani în specialitate
3.800 5.500
8. Economist (inginer)
- gradul I studii superioare
10 ani în specialitate
4.300 6.300
- gradul II studii superioare
8 ani în specialitate
4.700 6.000
- gradul III studii superioare
6 ani în specialitate
3.800 5.500
9. Contabil șef studii superioare
10 ani în specialitate
4.900 6.300
10. Contabil, merceolog, statistician, casier studii medii
10 ani în specialitate
3.500 4.500
11. Revizor contabil studii superioare
8 ani în specialitate
4.000 5.500
12. Revizor contabil studii medii
10 ani în specialitate
3.000 4.000
13 Translator, traducător studii superioare
6 ani în specialitate
4.600 6.000
14. Stenodactilograf studii medii
3 ani în specialitate
3.000 4.000
secretar-dactilograf 2.000 3.500
15. Funcționar
- gradul I studii medii
5 ani în specialitate
3.000 4.000
- gradul II studii medii
3 ani în specialitate
2.900 3.500
- gradul III studii medii 2.800 3.300
16. Bibliotecar studii superioare
3 ani în specialitate
3.800 4.500
17. Arhivar studii medii
3 ani în specialitate
2.900 3.500
18. Administrator studii medii
5 ani în specialitate
3.500 4.500
19. Curier studii medii 2.500 3.300
20. Portar 2.500 8.000
21. Îngrijitor 2.500 3.000
22. Muncitor
- înaltă calificare I studii medii 3.500 4.000
- înaltă calificare II studii medii 3.300 3.800
- specialist studii medii 3.800 4.500
23. Șofer 3.300 4.500
24. Bufetier 3.500 4.600
ajutor bufetier 2.500 3.000
25. Manipulant bunuri 2.500 3.500
Notă:
 1. Persoanele încadrate în funcțiile prevăzute în prezenta anexă beneficiază și de sporul de vechime neîntreruptă prevăzut de lege.
 2. Persoanele care coordonează activitatea unor compartimente, cu excepția demnitarilor, primesc o indemnizație de conducere între 500 și 2.000 lei.
 3. Persoanele încadrate cu titlu de colaboratori permanenți vor primi lunar o indemnizație între 1.500-3.000 lei, neimpozabilă; dacă aceste persoane sunt din provincie, au dreptul în plus la decontarea cheltuielilor de transport și la o indemnizație de cazare, în limita sumei de 80 lei pe zi în toată perioada în care își desfășoară activitatea la Președinție.
 4. Pentru orele efectuate peste durata normală a zilei de muncă, personalului de execuție, de specialitate și administrativ i se poate acorda un spor la salariu de până la 1.000 lei lunar, în funcție de munca prestată. Sporul nu este impozabil.
  Munca prestată în zilele nelucrătoare se plătește cu un spor de 100% la salariul tarifar.
 5. La dispoziția Președintelui se va afla un fond de premiere în limite stabilite prin buget.
 6. Încadrarea unității de gardă prezidențială se aprobă de Președintele României, la propunerea ministrului apărării naționale și a directorului Serviciului Român de Informații.
Abrogat de Legea 40 / 1991