autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aplicarea unor prevederi din regimul vamal al bunurilor aparținând persoanelor fizice
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În perioada 1 octombrie 1990 - 30 aprilie 1991 este interzisă scoaterea din țară de către călătorii români și străini a oricăror bunuri, cu excepția efectelor normale de călătorie, a medicamentelor pentru folosință personală, a alimentelor necesare pentru 24 de ore, precum și a unor bunuri cu vădit caracter de cadouri în valoare totală de 500 lei.

Limita de 500 lei poate fi depășită în cazul cadourilor constând în lucrări de artă și creație curentă a artiștilor plastici profesioniști sau amatori, cumpărate din unitățile specializate ale Uniunii artiștilor plastici sau scoase din țară cu avizul oficiilor pentru patrimoniul cultural național.

Pentru bunurile permise la scoaterea din țară nu se percep taxe vamale.

Art. 2. - Exportul de mărfuri se realizează numai de către agenți economici autorizați să efectueze astfel de operațiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pe baza autorizațiilor de export sau import eliberate de Ministerul Comerțului și Turismului.

Art. 3. - Taxa vamală la introducerea în țară, datorată de persoanele fizice pentru autoturisme și autorulote, este cea prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

Pentru motociclete, motorete, minimotorete și ambarcațiuni cu motor taxa vamală reprezintă 50% din cuantumul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Pe perioada prevăzută la art. 1 se suspendă aplicarea pct. 9 lit. j), 11, 12, 13 lit. b), 14, 15 lit. b) și 16 din anexa nr. 1 la Hotărârea guvernului nr. 685 din 14 iunie 1990.

Prevederile acestui articol își prelungesc valabilitatea până la 31 decembrie 1991.

Art. 5. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1.10.1990.

Pe data intrării în vigoare a hotărârii se abrogă dispozițiile privind taxa vamală pentru autovehicule prevăzută la pct. 1 din anexa nr. 3, precum și pct. 2 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului României nr. 685 din 14 iunie 1990.


[modificare] Anexă

Taxele vamale datorate de persoanele fizice la introducerea în țară de autoturisme și autorulote

Până la 500 cmc 12.000 lei
501- 600 cmc 14.000 lei
601- 700 cmc 16.000 lei
701- 800 cmc 18.000 lei
801- 900 cmc 20.000 lei
901-1000 cmc 22.000 lei
1001-1100 cmc 24.000 lei
1101-1200 cmc 26.000 lei
1201-1300 cmc 28.000 lei
1301-1400 cmc 30.000 lei
1401 1500 cmc 32.000 lei
1501-1600 cmc 34.000 lei
1601-1700 cmc 36.000 lei
1701-1800 cmc 38.000 lei
1801-1900 cmc 40.000 lei
1901-2000 cmc 42.000 lei
2001-2100 cmc 44.000 lei
2101-2200 cmc 46.000 lei
2201-2300 cmc 48.000 lei
2301-2400 cmc 50.000 lei
2401-2500 cmc 52.000 lei
2501-2600 cmc 54.000 lei
2601-2700 cmc 56.000 lei
2701-2800 cmc 58.000 lei
2801-2900 cmc 60.000 lei
2901-3000 cmc 62.000 lei
Peste 3001 cmc 64.000 lei