autentificare cu OpenID
Hotărâre privind achiziționarea unor cantități de porumb de la cooperativele agricole, membrii cooperatori și ceilalți producători agricoli particulari
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Unitățile de preluare a produselor agricole la fondul de stat și furaje pot achiziționa de la cooperativele agricole, membrii cooperatori și ceilalți producători agricoli particulari, cantitățile de porumb disponibile, care sunt oferite spre vânzare.

Prețul de achiziție va fi prețul pieței dar fără să depășească 5.000 lei/tonă prin acordarea unei prime de până în 2,6 lei/kg peste prețul de contractare și achiziție prevăzut în Decretul-lege nr. 75/1990.

Art. 2. - Se autoriză cooperația de consum ca în localitățile rurale, să achiziționeze, în contul unităților de preluare a produselor agricole la fondul de stat, porumb boabe, prin schimb cu ciment, plăci azbociment, folie polietilenă, la paritatea prevăzută în anexa nr. 1[1].

Art. 3. - Ministerul Resurselor și Industriei va repartiza cooperației de consum cantitățile de materiale de construcții și folie polietilenă, prevăzute în anexa nr. 2[1], ce vor fi desfăcute în zonele rurale la schimb cu porumb boabe, în cursul trimestrului IV/1990, precum și în semestrul I/1991.

Art. 4. - Diferența dintre prețul de achiziție al porumbului boabe stabilit potrivit prezentei hotărâri și cel prevăzut în Decretul-lege nr. 75/1990 se suportă de la bugetul statului din sumele totale stabilite potrivit prevederilor art. 5 din același decret-lege.

  1. 1,0 1,1 Anexa se comunică unităților interesate.