autentificare cu OpenID
Hotărâre privind egalizarea prețurilor de livrare a energiei electrice, energiei termice, carburanților și lubrifianților către consumatorii din industrie, agricultură, transporturi și alte servicii cu prețurile cu amănuntul practicate la vânzarea lor către populație
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data de 1 octombrie 1990 prețurile de livrare către consumatorii din industrie, agricultură, transporturi și alte servicii la energia electrică, energia termică, carburanți și lubrifianți sunt următoarele:

 • energie electrică - 650 lei/MWh
 • energie termică - 220 lei/Gcal
 • benzine:
  • tip Premium I CO R 96-98 - 15 lei/litru
  • tip Premium II CO R min.95 - 15 lei/litru
  • tip Regular CO R min.87 - 13 lei/litru
  • auto normală CO R min.75 - 12 lei/litru
  • benzină extracție - 8 lei/litru
 • motorină auto - 12 lei/litru
 • petrol lampant - 3.860 lei/tonă
 • white spirit - 5.000 lei/tonă
 • uleiuri pentru motor - 6.900-36.700 lei/tonă[1]
 • uleiuri pentru transmisii - 20.600-28.700 lei/tonă[1].

Art. 2. - Prețurile de livrare prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre se aplică la toți beneficiarii, indiferent de forma de proprietate.

Art. 3. - Prețurile în valută ale carburanților și lubrifianților, legale în vigoare la data prezentei hotărâri, rămân nemodificate.

Art. 4. - Prețurile în valută ale energiei electrice se stabilesc la 70 dolari/MWh.

Art. 5. - Ministerul Finanțelor va introduce modificările rezultate din aplicarea prezentei hotărâri în bugetul de stat pe anul 1990.

Art. 6. - Prevederile contrare prezentei hotărâri se abrogă.

 1. 1,0 1,1 Corespunzător tipului.