autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aplicarea prețurilor de livrare la energia electrică, energia termică, carburanți și lubrifianți
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

În aplicarea prevederilor Hotărârii guvernului nr. 1051/1990,

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu 1 octombrie 1990 toți agenții economici vor plăti pentru energia electrică tarifele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre pentru puterea activă maximă și pentru energia electrică consumată în orele de vârf, care se vor adăuga la prețurile de livrare aprobate prin Hotărârea guvernului nr. 1051/1990.

Art. 2. - Prețul de livrare al energiei termice, de 220 lei/Gcal, aprobat prin Hotărârea guvernului nr. 1051/1990 include și cheltuielile de transport în limita maximă de 15 lei/Gcal, precum și cheltuielile de distribuție în limită maximă de 41 lei/Gcal.

Pentru energia termică livrată de către alți agenți economici decât cei ai Departamentului energiei electrice se vor practica prețurile legale în vigoare la data de 1 octombrie 1990, în condițiile în care acestea sunt mai mari decât prețul de 220 lei/Gcal.

Art. 3. - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului - Departamentul transporturilor va stabili împreuna cu Ministerul Finanțelor - Departamentul pentru prognoza, urmărirea și liberalizarea prețurilor noi tarife la transporturile de mărfuri, pentru acoperirea influențelor modificării prețurilor la energie, combustibili și lubrifianți conform Hotărârii guvernului nr. 1051/1990, care nu au putut fi eliminate pe seama măsurilor proprii luate în domeniul raționalizării consumurilor. Tarifele astfel stabilite se vor aplica tuturor beneficiarilor de transport de mărfuri din economie.

Pentru transporturile de mărfuri efectuate pentru aprovizionarea rețelei comerciale din mediul urban și rural, precum și pentru transporturile către bazele de recepție ale produselor agricole din recolta anului 1990, diferențele rezultate din creșterea prețurilor la carburanți, respectiv a tarifelor la transport, se acoperă de la bugetul de stat pe bază de documente justificative verificate de organele financiar-bancare.

Art. 4. - Pentru transportul regulat de călători, diferențele din aplicarea noilor prețuri la energie, carburanți și lubrifianți, potrivit Hotărârii guvernului nr. 1051/1990, se vor acoperi de la bugetul de stat pe bază de documente justificative verificate de organele financiar-bancare.

Pentru închirierea unor mijloace de transport călători la diferiți agenți economici, pe bază de comandă, se vor stabili noi tarife cu influențele rezultate din aplicarea prevederilor Hotărârii guvernului nr. 1051/1990, prin ordine ale departamentelor ce dețin astfel de mijloace de transport.

Art. 5. - Ministerul Agriculturii și Alimentației împreună cu Ministerul Finanțelor - Departamentul pentru prognoza, urmărirea și liberalizarea prețurilor vor stabili noi tarife pentru lucrările de mecanizare în agricultură, care se vor practica către toți beneficiarii de astfel de lucrări, indiferent de forma de proprietate, începând cu data de 1 octombrie 1990, pentru lucrările aferente anului agricol 1991.

Pentru lucrările agricole rămase de executat pentru anul agricol 1990, diferențele de tarif se suportă de la bugetul de stat pe bază de documente justificative, întocmite de către stațiunile pentru mecanizarea agriculturii și unitățile agricole de stat, verificate de organele financiar-bancare.


[modificare] Anexă

Lista tarifelor pentru puterea activă maximă și pentru energia electrică activă consumată în orele de vârf

Nr. crt. Denumirea produsului U.M. Tarif -lei/U.M.-
1. Energie electrică activă consumată în orele de vârf de către toți agenții economici care au aparate de măsurare pentru putere și pentru energie Mwh 1.050,0
2. Putere activă maximă la vârf Mw 840,0
3. Energie electrică activă consumată în orele de vârf de către toți agenții economici care au aparate de măsurare numai pentru energie Mwh 1.755,0
4. Energie electrica activă consumată de către toți agenții economici care nu au aparate de măsurare sau în stare de funcționare Mwh 300,0