autentificare cu OpenID
Hotărâre privind plata personalului agenților economici a căror activitate s-a întrerupt temporar
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe durata întreruperii temporare a activității unor agenți economici stabiliți de Guvern, personalul al cărui contract individual de muncă a fost menținut, dar care nu lucrează, primește în perioada 1 februarie - 31 martie 1991 o indemnizație neimpozabilă egală cu 60% din salariul tarifar net lunar, precum și din compensația prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1163/1990.

Art. 2. - Sumele necesare pentru plata drepturilor prevăzute la art. 1 se pun la dispoziția agenților economiei de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, din fondurile constituite potrivit Decretului-lege nr. 144/1990.

Art. 3. - (1) Până la data de 31 martie 1991 agenții economici care s-au aflat în situațiile prevăzute la art. 1 vor lua măsuri pentru dimensionarea personalului în raport de posibilitățile efective de desfășurare a activității.

(2) Personalul devenit disponibil va beneficia de drepturile prevăzute de Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională.