autentificare cu OpenID
Decret-lege pentru prelungirea termenului de aplicare a Decretului-lege nr. 25/1990 cu privire la utilizarea și salarizarea personalului în perioadele de întrerupere a activității
  • semnat: Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu

Pentru a se asigura condițiile necesare utilizării corespunzătoare a personalului și salarizării acestuia potrivit activității desfășurate, precum și în vederea constituirii unui fond central,

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Prevederile Decretului-lege nr. 25 din 14 ianuarie 1990 se aplică în continuare până la data de 30 iunie 1990.

Fondul de salarii pentru personalul stabilit de conducerea întreprinderii ca nefiind necesar să fie prezent în unitate și rămâne la domiciliu, în condițiile prevăzute la art. 3 din Decretul-lege nr. 25 din 14 ianuarie 1990, se eliberează de bănci în afara normativului de salarizare stabilit pe unitate și se suportă direct din cheltuielile de producție la unitățile economice sau din bugetul de venituri și cheltuieli la celelalte unități.

Art. 2. - Începând cu data de 1 mai 1990, toate unitățile economice și bugetare de stat, unitățile particulare, cooperatiste, precum și persoanele fizice care utilizează muncă salariată, vor contribui la constituirea unui fond centralizat care va fi gestionat de Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Fondul se constituie prin aplicarea unei cote de 2,5% asupra fondului de salarii realizat, suportându-se din cheltuielile de producție sau, după caz, din alocații bugetare.

Sumele rezultate prin aplicarea prevederilor alin. 2 se virează lunar în contul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale, care le va utiliza conform legii.