autentificare cu OpenID
Hotărâre privind indexarea salariilor și pensiilor ca urmare a liberalizării prețurilor și tarifelor
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Hotărârea Guvernului 219 / 1991.
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data de 1 noiembrie 1990, ca urmare a liberalizării prețurilor și tarifelor se indexează salariile tarifare ale lucrătorilor din unitățile cu capital de stat și cele bugetare, pensiile de asigurări sociale de stat, militare și I.O.V.R.

Art. 2. - Indexarea salariilor tarifare și pensiilor beneficiarilor prevăzuți la art. 1 se face trimestrial, pe baza indicelui mediu previzibil al prețurilor produselor și tarifelor serviciilor cuprinse în anexa nr. 6 la Hotărârea guvernului nr. 1109/ 1990.

Art. 3. - În scopul asigurării protecției sociale ca urmare a creșterii prețurilor și tarifelor care se aplică începând cu 1 noiembrie 1990, indexarea se efectuează prin acordarea unor sume fixe lunare salariaților și pensionarilor prevăzuți la art. 1, după cum urmează:

a) 750 lei pentru salariați;
b) 400 lei pentru pensionarii de asigurări sociale de stat, militari I.O.V.R. și pensionarii de urmaș.
Beneficiarilor de ajutoare sociale stabilite pe baza legislației de pensii li se acordă suma de 200 lei.
c) 60 lei la suma fixă pentru îngrijirea pensionarilor de gradul I de invaliditate din cadrul asigurărilor sociale de stat, militari și 100 lei la suma fixă pentru îngrijirea pensionarilor I.O.V.R. de gradul I de invaliditate și marilor mutilați.

Sumele prevăzute la lit. a) și b) se acordă distinct de salariul tarifar și, respectiv, pensie și nu afectează drepturile care se acordă potrivit legii în funcție de salariu sau pensie, după caz.

Art. 4. - Sumele prevăzute la art. 3 se acordă salariaților și pensionarilor începând cu luna noiembrie 1990, o dată cu plata chenzinei I sau, după caz, o dată cu plata pensiilor. Sumele respective se suportă din aceleași fonduri ca și salariile și pensiile.

Art. 5. - Comisia Națională de Statistică va urmări și raporta lunar și trimestrial evoluția indicilor prețurilor cu amănuntul la produsele și serviciile cuprinse în anexa nr. 5 și separat pentru acelea din anexa nr. 6 la Hotărârea guvernului nr. 1109/1990.

Art. 6. - Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii și Protecției Sociale vor emite în termen de 5 zile norme privind plata sumelor fixe prevăzute la art. 3.

Art. 7. - Ministerul Finanțelor va modifica indicatorii financiari cu influențele ce rezultă din aplicarea prezentei hotărâri.