autentificare cu OpenID
Ordinul Nr. 141
  • semnat: Ministrul finanțelor, Theodor Stolojan

Acte care menționează acest act:

Ministerul Finanțelor

Ministrul finanțelor,
în temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 978/1990, privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor,
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1109/1990 cu privire la liberalizarea prețurilor și măsuri de protecție socială și a Hotărârii Guvernului României nr. 1355/1990 privind unele măsuri de limitare a creșterii prețurilor în cadrul acțiunii de liberalizare a acestora,
emite următorul ordin:

I. Capitolul I - Sectorul metalurgic, Capitolul IV - Sectorul petrochimic și chimic, Capitolul V - Sectorul extractiv, Capitolul VII - Sectorul materialelor de construcții și Capitolul VIII - Produse din lemn, hârtie, carton și sticlărie, din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1109/1990, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

Nr. crt. Denumirea produsului sau grupei de produse, lucrărilor executate sau serviciilor prestate Cota de impozit pe circulația mărfurilor
 %
Capitolul I
Sectorul metalurgic
1. Profile grele, mijlocii și ușoare din oțel; oțel beton; șină grea, îngustă și material mărunt; bare laminate, bare trase, bare și blocuri forjate; bandaje, discuri și roți; table și țevi din oțel; bandă oțel arc; profile formate la rece: tuburi PEL; oțel calibrat în bare și colaci; sârme din oțel trase la rece; sârmă ghimpată; piese brut turnate, forjate, matrițate din metale feroase și neferoase; pulberi din metale feroase și neferoase; blocuri turnate și produse laminate din aluminiu, zinc, cupru, alamă, plumb și bronz; table, țevi și sârme din metale neferoase; cabluri din aluminiu armate și nearmate; produse chimice și farmaceutice fabricate de metalurgia neferoasă; metale rare; aliaje de lipit; plăcuțe din carburi; alte produse turnate sau laminate ale metalurgiei neferoase; aliaje, sârmă, bandă, anozi din aur și argint; folie aluminiu; naftalină 3%
2. Electrozi și flux de sudură; corpuri și produse abrazive; electrozi baterie; electrozi crăițuire 4%
3. Cabluri de tracțiune, cabluri din otel pentru benzi transportoare; conductori și cabluri electrice; cuie; lanțuri; table, benzi, țevi și sârme zincate; cord metalic; împletituri din sârma; plase sudate; mașini de gătit și sobe de încălzit cu combustibil lichid și solid; alte bunuri de uz casnic și gospodăresc fabricate de industria metalurgică; ștampile metalice, sigilii pentru ceară, matrițe timbru sec, poansoane gravate și presate, plăci timbru, tipe clești și alte produse gravate, capse și sigilii metalice pentru sigilare 5%
4. Feroaliaje; siliciu metalic; aglomerat; fontă; cocs; oțel brut; cărămizi, șamote, mortare și alte produse refractare; electrozi siderurgici, nipluri și oale de grafit; alte produse cărbunoase; brame; țagle pentru țevi; țagle, blumuri și sleburi de relaminare; benzi laminate la cald; benzi laminate la rece; sârmă laminată la rece; platine; plumb, aur și argint în plumb decuprat; plumb, cupru, aur și argint în scoarțe plumb-cupru; plumb, cupru, aur și argint în mată; plumb, zinc, cupru și argint în pelete; cupru, aur și argint în nămol și în nămol anodic; aur și argint în cupru convertizor; aur și argint în Dore; aur și argint fin; litargă; bare și plăci din cupru turnate pentru laminare; cupru în zgură; cupru convertizor; cupru electrolitic; produs cupros; scoarțe cuproase; anozi și anozi epuizați din metale neferoase; zinc metalurgic; plumb electrolitic; oxid de aluminiu (alumină); aluminiu primar; deșeuri, materiale recuperabile și refolosibile; produse cocsochimice și alte derivate rezultate din procesul tehnologic (sulfat feros, gudron, smoală, ulei de creozot, benzen brut, zgură gaz de cocserie, apă amoniacală etc.) neimpozabil
Capitolul IV
Sectorul petrochimic și chimic
1. Benzi de transport și curele de transmisie din cauciuc 1%
2. Produse din poliester armat cu fibră de sticlă, placă și țeavă P.V.C. 2%
3. Hidrogen, gaze nobile, azot, aer 3%
4. Oxigen
Notă:oxigen medicinal
3%
neimpozabil
5. Alte produse chimice anorganice de bază, altele decât cele menționate la pct. 3 și 4, inclusiv bioxidul de carbon pentru chimizare neimpozabil
6. Benzi de jantă și benzi detașabile 3%
7. Produse tehnice din cauciuc (garnituri, elemente de etanșare etc.) 3%
8. Folii din materiale plastice pe bază de monomeri vinilici derivați - halogenați (policlorură de vinil) 3%
9. Folii din materiale plastice pe bază de polimeri olefinici (polietilenă de mică densitate) 3%
10. Saci țesuți din polipropilenă 3%
11. Rechizite din materiale plastice (echere, rigle etc.) 3%
12. Reactivi și chimicale fine 3%
13. Coloranți și pigmenți organici, pigmenți și emailuri anorganice 3%
14. Arome, esențe și coloranți alimentari 3%
15. Produse (substanțe) destinate omogenizării, conservării, stabilizării, limpezirii etc, băuturilor și produselor alimentare (pectinase, acid tartric și metatartric, acid tanic, acid sorbic, sorbat de potasiu, pentasodium, polifosfat tari, gelatină bloom, lactozine, săruri topire, pectină, emulgator etc.) neimpozabil
16. Chituri, inclusiv masticuri 3%
17. Cerneluri, tuburi, acuarele 3%
18. Plastilină, cretă școlară, pastă și gumă de lipit 3%
19. Fluxuri de turnătorie; protecții anticorosive pe bază de cauciuc; valve spray 3%
20. Adezivi, inclusiv benzi adezive
Notă: benzi adezive de uz medical
3%
neimpozabil
21. Celofan, inclusiv confecții din celofan 5%
22. Anvelope, inclusiv cele reșapate și alte produse ale industriei de anvelope (camere etc.) 5%
23. Produse fotosensibile (filme, tancuri developare, diarame, chimicale foto, hârtie heliografică) 5%
24. Săpunuri și detergenți
Notă: substanțe active (ulei de ricin sulfatat, acizi grași sulfatați etc.) și compoziții pentru parfumarea săpunului, detergenților și produselor cosmetice
5%
neimpozabil
25. Lacuri și vopsele, altele decât cele de la pct. 16 5%
26. Benzine, motorine, petroluri, inclusiv white-spirit, păcură, bitum
Notă: benzine auto și aviație, motorine auto (combustibili pentru motoare Diesel), petrol pentru turboreactoare
neimpozabil
7%
27. Uleiuri minerale
Notă: uleiuri pentru industria cauciucului, lacurilor și vopselelor, uleiuri intermediare
7%
neimpozabil
28. Unsori consistente și vaselină
Notă: vaseline farmaceutice
7%
neimpozabil
29. Produse ale rafinăriilor de țiței (ceară brută și din petrolatum, cerezine)
Notă: normal parafină pentru chimizare; cocs de petrol; acizi naftenici și leșii naftenice; acizi crezilici și leșii crezilice; diverse alte produse petroliere
7%
neimpozabil
30. Țevi, fitinguri, bare și alte profile, plăci, covoare, folii cu excepția celor de la pct. 8-9; piese industriale (repere); ambalaje (butoaie, bidoane, lăzi, borcane, pungi, coșuri), site din materiale plastice 7%
31. Lichid de frână, lichid antigel, filtre și elemente filtrante pentru ulei, aer și combustibil; petice calde din cauciuc 8%
32. Ceară de parchet, ceară sigiliu; cremă de ghete; lumânări 10%
33. Produse cosmetice și de parfumerie din producție internă 10%
34. Alte bunuri de consum din industria chimica (mochete din PVC pe suport textil; ștampile și baloane din cauciuc; periuțe de dinți; mănuși din plastic pentru uz gospodăresc; articole de menaj etc.) 10%
35. Cosmetice din import 30%
36. Bioxid de carbon (cu excepția celui prevăzut la pct. 5). alcool etilic de sinteză (etanol de sinteză) 30%
37. Semifabricate (cord impregnat, cord fumat, pânză gumată, pânză fricționată), plasticuri și amestecuri de cauciuc, cauciuc regenerat, articole sanitare din cauciuc (pungi pentru gheață, colaci sanitari, aparate de mesaje, tetine, degetare etc), alte produse de uz medical din materiale plastice, capace din aluminiu pentru flacoane antibiotice neimpozabil
38. Produse chimice auxiliare (pentru sectorul minier, construcții de mașini, textile-pielărie etc.), cu excepția celor de la pct. 32 neimpozabil
39. Fibre și fire chimice (artificiale și sintetice); uleiuri, firnisuri, acizi grași și alte produse semifabricate pentru lacuri și vopsele; catalizatori și site moleculare, siliciu policristalin, monocristalin și cristale sintetice din cuarț; produse macromoleculare de bază (cauciucuri naturale, viscoză, esteri și eteri ai celulozei, inclusiv acetat de celuloză); rășini pe bază de colofoniu; rășini alchidice; tablă platacă; cenuși de pirită neimpozabil
40. Medicamente pentru uz uman și veterinar, biostimulatori, vaccinuri, seruri și preparate biologice de uz uman și de diagnostic, ceaiuri medicinale și alte produse farmaceutice, inclusiv siropuri medicinale; antidăunători (insecticide, fungicide, erbicide, rodenticide, acaricide), îngrășăminte chimice, săruri anorganice de bază neimpozabil
Capitolul V
Sectorul extractiv
1. Țiței din producția internă Anexa nr. 2 la H.G. 1109/1990
2. Gaz metan extras (exclusiv gaze asociate și libere) - idem -
3. Sare 5%
4. Sare în soluție neimpozabil
Capitolul VII
Sectorul materialelor ale construcții
1. Cărămizi și alte produse refractare neimpozabil
2. Ciment, var, ipsos, produse din azbociment, produse din beton și beton armat, produse pe bază de bitum, vată minerală și produse din vată minerală, terasit diverse culori, scorie bazaltică, filer de calcar, azbest fibră și diverse produse din azbest, căptușeli-izolații, placă antifonică, produse din poliesteri armați cu fibre de sticlă 2%
3. Obiecte sanitare din porțelan sau metal; produse din faianță; gresie și marmură; cărămizi din argilă arsă; țigle; coame; olane; plăci teracotă; corpuri de încălzire din fontă și tablă; alice de sablaj; armături și tuburi; echipament metalic pentru binale și pentru mobilier; piese de schimb pentru industria materialelor de construcții, celulozei, hârtiei, sticlei, ceramicii și exploatării și prelucrării lemnului 5%
Capitolul VIII
Produse din lemn, hârtie, carton și sticlărie
1. Lemn brut rotund din: rășinoase, fag, stejar și diverse specii pentru industrializare; lemn brut de: rășinoase, fag și diverse foioase pentru industria celulozei și hârtiei; lemn pentru PAL și PFL; lemn de foc; plăci fibrolemnoase (PFL-STAS-6986/79; PAF-NTJ 15248/83) și aglomerate din lemn (PAL-STAS-6438/80); placaj din lemn de fag; panel; celuloză chimică din lemn de fag; celuloză chimică din lemn de rășinoase pentru viscoză; deșeuri rezultate din prelucrarea lemnului, rumeguș; plută pentru industrializare neimpozabil
2. Lemn rotund pentru mină 1%
3. Lemn rotund pentru construcții; traverse pentru calea ferată; mangal de bocșă;, produse stratificate din lemn (exclusiv: plăci fibrolemnoase PFL-STAS-6986/79, PAF-NTI-15248/83, plăci aglomerate din lemn - PAL-STAS 6438/80, placaj din lemn de fag, panel); furnire, geam tras și laminate; produse de papetărie și rechizite școlare și de birou din lemn, hârtie și carton inclusiv creioane; platforme auto și pentru vagoane de cale ferată; hârtii, cartoane și mucavale pentru ambalaje; araci; stâlpi diverse esențe; manele și prăjini; lobde pentru: doage, distilare și lemn ecarisat 3%
4. Cherestea; parchet; ambalaje; confecții din mucava și carton; case prefabricate; plăci înnobilate; uși; ferestre; frize pentru parchet; rigle și pene de sprijin; ulucă; doage; margini diverse și lăturoaie; lambriuri din lemn; diverse produse din lemn pentru: construcții, agricultură și șantiere navale (elemente pentru solarii, armături nave, bocaporți, sereta, trasaj; pătule porumb; panouri transport cărămizi; panouri pentru garduri; podină; cofraj și schelă pentru construcții, schelă vapoare; tocuri și rame pentru răsadnițe, rame țiglă; rame Keller; planșetă Weiner; paleți pentru: frize, containere și de uz general); modele din lemn pentru turnătorii; casete pentru radio și televizoare; hârtie pentru ziare și tipărituri; hârtie și cartoane pentru alte destinații; plăci filtrante; ambalaje din sticlă 5%
5. Mobilier inclusiv cel comercial din lemn, combinat cu metal sau mase plastice (inclusiv tonete, gondole, rafturi, mese de lucru, dulapuri); cepuri, dopuri, grătare, galerii, scări, cozi și mânere pentru unelte, bețe pentru schiuri din lemn; dopuri, rondele, centuri și colaci de salvare din plută; aeromodele; instrumente muzicale; articole pentru sport; chibrituri; butoaie; putini; ciubere; rame și pervazuri pentru tablouri; articole din sticlă, ceramică și porțelan de menaj pentru ornamentații și uz casnic; articole pentru corpuri de iluminat electric și diverse bunuri de uz casnic și gospodăresc din lemn, hârtie, carton, sticlă și porțelan; pungi din hârtie pentru ambalaj; cărți de joc 7%
6. Mobilier sculptat 40%
7. Articole din cristal 45%
8. Jaluzele din lemn 7%
9. Produse din cristalin 20%

II. Cotele de impozit pe circulația mărfurilor prevăzute în prezentul ordin se aplică de la data de 1 noiembrie 1990.

Pentru produsele din cap. IV - sectorul petrochimic și chimic, pentru cele de la nr. crt. 8, 9 și 36 cotele de impozit se aplică cu începere de la 1 noiembrie 1990, iar pentru produsele de la nr. crt. 14, 15, 16, 20 și 29, de la data de 1 ianuarie 1991.

Pentru produsele din cap. VIII - Produse din lemn, hârtie, carton și sticlărie, cotele prevăzute de la nr. crt. 8 și 9 se aplică de la data de 1 ianuarie 1991.

În baza prevederilor prezentului ordin se modifică corespunzător regimul de impozit pe circulația mărfurilor, prevăzut în Ordinul ministrului finanțelor nr. 568/1990, pentru produsele destinate exportului.

III. Pentru produsele la care nu s-au efectuat regularizările cu beneficiarii ale diferențelor între prețurile inițiale și cele rezultate din aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1355/1990 (art. 2 alin. 2), impozitul pe circulația mărfurilor urmează regimul prețurilor inițiale.

IV. Direcția generală a impozitelor indirecte din cadrul Departamentului impozitelor și taxelor va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.