autentificare cu OpenID
Ordinul Nr. 748
  • semnat: p. Ministrul economiei și finanțelor, Florian Bercea
Ministrul economiei și finanțelor,
în temeiul art. 4 și 5 din Hotărârea Guvernului nr. 328/1991 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor și al art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1109/1990 cu privire la liberalizarea prețurilor și măsuri de protecție socială,
având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 464/1991 cu privire la reglementarea regimului prețurilor, prin care s-a abrogat Hotărârea Guvernului nr. 1355/1990 ce a stat la baza emiterii Ordinului nr. 141/1991,
constatând necesitatea menținerii în vigoare a cotelor de impozit pe circulația mărfurilor la unele produse sau grupe de produse, lucrări executate sau servicii prestate, stabilite prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 141/1991, dar și necesitatea modificării cotelor de impozit pe circulația mărfurilor la unele produse, emite următorul ordin:

1. Cotele de impozit pe circulația mărfurilor stabilite prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 141/1991, în completarea și adaptarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1109/1990, în funcție de modificările intervenite în structura producției și conjunctura pieței, se mențin și în condițiile aplicării Hotărârii Guvernului nr. 464/1991, cu excepția celor stabilite pentru hârtia de ziar și alcool etilic de sinteză rafinat, sortimentele M.S. și I.S.

2. Începând cu data de 1 iulie 1991 se stabilesc următoarele cote de impozit pe circulația mărfurilor:

  • hârtie de ziar
3%
  • alcool etilic de sinteză rafinat, sortimentele M.S. și I.S.
5%

Pe aceeași dată, prevederile de la pct. 36 din cap. IV referitoare la alcoolul etilic de sinteză (etanol de sinteză) pentru sortimentele M.S. și I.S., precum și cele de la pct. 4 referitoare la hârtie de ziar din cap. VIII din Ordinul nr. 141/1991 își încetează aplicabilitatea.

3. Agenții economici autorizați, care, începând cu 1.09.1991, achiziționează de la producătorii agricoli individuali produse rezultate din prelucrarea materiilor prime agricole și care sunt utilizate în consum productiv sau pentru comercializare, sunt obligați să rețină din prețurile de achiziție și să verse la bugetul administrației centrale de stat impozitul pe circulația mărfurilor aferent cantităților cumpărate.

Impozitul se calculează prin aplicarea cotelor prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1109/1990, cu completările ulterioare, iar plata se face lunar, în termen de 3 zile de la expirarea lunii.

4. Direcția generală a impozitelor indirecte din Departamentul impozitelor și taxelor va aduce ia îndeplinire prevederile prezentului ordin.