autentificare cu OpenID
Hotărâre privind modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1031 din 18 septembrie 1990
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Pentru simplificarea mecanismului de vânzare-cumpărare a mărfurilor, stimularea inițiativei agenților economici, creșterea responsabilității și gospodărirea eficientă a resurselor materiale și ținând seama de prevederile art. 52 din Legea nr. 15/1990,
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Începând cu data de 1 iulie 1991, nomenclatoarele de produse care fac obiectul balanțelor materiale cuprinse în anexele nr. 1-5 la Hotărârea Guvernului nr. 1031/1990 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Bunurile de consum provenite din importul realizat din fondul valutar de stat se stabilesc, se repartizează și se derulează prin Ministerul Comerțului și Turismului în calitate de coordonator în acest domeniu.

Art. 3. - Nivelurile maxime de prețuri de vânzare cu ridicata și adaosurile maxime la formarea prețurilor de vânzare cu amănuntul, la bunurile de consum prevăzute la art. 2, indiferent de agenții economici care participă la derularea acestora, se stabilesc de Ministerul Comerțului și Turismului.

Art. 4. - Ministerul Comerțului și Turismului va urmări împreună cu organele specializate de control ale statului ca derularea bunurilor de consum provenite din importul realizat din fondul valutar de stat să se realizeze potrivit prezentei hotărâri.


[modificare] Anexa Nr. 1

Nomenclatorul balanțelor materiale care se întocmesc de Ministerul Industriei și pentru care se emit cote și repartiții
 1. Energie electrică
 2. Energie termică produsă în centrale de termoficare și termice ale Regiei autonome „Renel”
 3. Gaze naturale utilizabile
 4. Lignit net și cărbune brun sortat
 5. Huilă energetică, inclusiv huile mixte și șlam (în echivalent 5.100 kcal/kg)
 6. Minereu de fier
 7. Huilă spălată pentru cocs, semicocs și cocs brichete
 8. Nichel 100%
 9. Țiței supus prelucrării
 10. Motorină
 11. Păcură
 12. Combustibil lichid ușor
 13. Gaze petroliere lichefiate (aragaz)
 14. Lemn de foc din exploatările forestiere, inclusiv rămășițe de la prelucrarea lemnului, pentru combustibil (exclusiv rumeguș)
 15. Cupru electrolitic
 16. Burlane de tubaj din oțel, inclusiv cele pentru foraje cu sondeze
 17. Prăjini de foraj din oțel aliat cu racorduri sudate, inclusiv cele pentru foraje cu sondeze
 18. Cauciuc natural
 19. Cauciuc sintetic
 20. Sodă calcinată
 21. Sodă caustică
 22. Carbid
 23. Polietilenă de mică densitate
 24. Polietilenă de mare densitate
 25. Polistiren
 26. PVC - total
 27. Fibre poliesterice
 28. Fibre polinitrilacrilice (melană)
 29. Fibre relon
 30. Celofibră tip bumbac
 31. Celofibră tip lână
 32. Fire mătase viscoză
 33. Acid clorhidric
 34. Azbest fibră
 35. Cherestea de rășinoase
 36. Cherestea de fag
 37. Cherestea de stejar (inclusiv cer)
 38. Hârtie pentru ziar
 39. Hârtie pentru desenat, scris și tipărit
 40. Bumbac
 41. Lână
 42. Piei brute de bovine
 43. Piei brute de porcine
 44. Piei brute de ovine-caprine
 45. Piei brute sintetice pe suport textil
 46. Încălțăminte cu fețe din piele naturală pentru echipament de protecție și lucru
 47. Încălțăminte din cauciuc și mase plastice pentru echipament de protecție și lucru
 48. Măști pentru protecție căi respiratorii


[modificare] Anexa Nr. 2

Nomenclatorul balanțelor materiale care se întocmesc de Ministerul Agriculturii și Alimentației
Nr. crt. Denumirea materiei prime, materialului, produsului U/M Coordonator de balanță
1. Uleiuri comestibile tone Departamentul alimentației
2. Zahăr tone Departamentul alimentației
3. Brânzeturi - din lapte fond stat tone Departamentul alimentației
4. Unt - din lapte fond stat tone Departamentul alimentației
5. Grâu și secară tone Regia autonomă „Romcereal”