autentificare cu OpenID
Ordinul nr. 511 P
  • semnat: Departamentul Reglementării Comerțului și Turismului, p. Secretarul de stat, Cornel Grigoruț

Ministerul Comerțului și Turismului

Departamentul Reglementării Comerțului și Turismului

Secretarul de stat al Departamentului Reglementării Comerțului și Turismului,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 776 din 13 noiembrie 1991 cu privire la regimul prețurilor și tarifelor, în condițiile unificării cursurilor de schimb ale leului, ale Hotărârii Guvernului nr. 211 din 26 martie 1991 cu privire la unele măsuri în domeniul prețurilor și tarifelor, ale Hotărârii Guvernului nr. 763 din 9 noiembrie 1991 cu privire la unificarea cursurilor de schimb ale leului și extinderea convertibilității interne a leului la operațiunile valutare curente, ale Hotărârii Guvernului nr. 714 din 10 octombrie 1991 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 460 din 30 iunie 1991 și ale Hotărârii Guvernului nr. 24 din 20 ianuarie 1992 privind completarea art. 4 și modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 728 din 14 octombrie 1991,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 805/1990 privind organizarea și atribuțiile Ministerului Comerțului și Turismului, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1170/1990 și Hotărârea Guvernului nr. 556/1991,
emite următorul ordin:

1. Prețurile cu ridicata și cu amănuntul pentru insecticide Flit, import Egipt (creanțe), se stabilesc conform listei anexe, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Diferența dintre prețul de livrare al Societății Comerciale „Traian” Constanța - S.A. și prețul cu amănuntul va fi negociată între agenții economici cu activitate de desfacere cu ridicata și cei cu activitate de desfacere cu amănuntul.

2. Prețurile stabilite conform pct. 1 se aplică de la data primirii noilor loturi din aceste produse, în vederea comercializării, de către toți agenții economici, indiferent de natura capitalului social.

3. Inventarierea și reevaluarea stocurilor se vor efectua în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

4. Direcția generală a protecției consumatorilor din Departamentul Reglementării Comerțului și Turismului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


[modificare] Anexă

Lista
prețurilor cu ridicata și cu amănuntul pentru insecticidele tip Flit, importate din Egipt (creanțe)
Nr. crt. Denumirea produsului U.M. Prețul cu ridicata al importatorului -lei- Prețul de livrare al Societății Comerciale „Traian” Constanța - S.A. -lei- Prețul cu amănuntul -lei-
1. Insecticid spray Flit, 300 ml flacon 131 140 168
2. Insecticid spray Flit, 400 ml flacon 185 197 236