autentificare cu OpenID
Ordinul nr. 516 P
  • semnat: Departamentul Reglementării Comerțului și Turismului, p. Secretarul de stat, Cornel Grigoruț

Ministerul Comerțului și Turismului

Departamentul Reglementării Comerțului și Turismului

Secretarul de stat al Departamentului Reglementării Comerțului și Turismului,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 776 din 13 noiembrie 1991 cu privire la regimul prețurilor și tarifelor, în condițiile unificării cursurilor de schimb ale leului, ale Hotărârii Guvernului nr. 211 din 26 martie 1991 cu privire la unele măsuri în domeniul prețurilor și tarifelor, ale Hotărârii Guvernului nr. 763 din 9 noiembrie 1991 cu privire la unificarea cursurilor de schimb ale leului și extinderea convertibilității interne a leului la operațiunile valutare curente, ale Hotărârii Guvernului nr. 714 din 10 octombrie 1991 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 460 din 30 iunie 1991 și ale Hotărârii Guvernului nr. 24 din 20 ianuarie 1992 privind completarea art. 4 și modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 728 din 14 octombrie 1991,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 805/1990 privind organizarea și atribuțiile Ministerului Comerțului și Turismului, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1170/1990 și Hotărârea Guvernului nr. 556/1991, emite următorul ordin:

1. Prețurile cu ridicata și cu amănuntul pentru ulei de măsline în cutii cilindrice din tablă litografiată, conținut net 1 litru, primit ca ajutor din partea guvernului italian, se stabilesc astfel:

lei/cutie
Prețul de decontare 153
Prețul cu care livrează Societatea Comercială „Mercur” - S.A. către societățile comerciale cu ridicata (exclusiv cheltuielile de transport) 174
Prețul cu amănuntul 200

Diferența dintre prețul cu care livrează Societatea Comercială „Malimp” - S.A. și prețul cu amănuntul va fi negociată între agenții economici cu activitate de desfacere cu ridicata și cei cu activitate de desfacere cu amănuntul.

Societatea Comercială „Malimp” - S.A. are obligația plătirii impozitului pe circulația mărfurilor, precum și a taxelor vamale.

2. Încasările din vânzarea uleiului de măsline primit ca ajutor din partea guvernului italian, la prețul de decontare menționat, se va vărsa de Societatea Comercială „Malimp” - S.A. în contul 45.95.90.4. Banca Agricolă - S.A., Sucursala municipiului București.

3. Prețurile stabilite conform pct. 1 se aplică de la data primirii noului lot de ulei de măsline, în vederea comercializării de către toți agenții economici, indiferent de natura capitalului social.

Prevederile listei nr. 5040/19.VII.1990 a Departamentului Comerțului Interior se abrogă.

4. Inventarierea și reevaluarea stocurilor se vor efectua în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

5. Direcția generală a protecției consumatorilor din Departamentul Reglementării Comerțului și Turismului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.