autentificare cu OpenID
Hotărâre privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 460 din 30 iunie 1991
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Pentru creșterea responsabilității în gospodărirea eficientă a resurselor materiale, a stimulării inițiativei agenților economici și în temeiul art. 52 din Legea nr. 15/1990,
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 460 din 30 iunie 1991 se modifică și se completează cu articolele 2-4, care vor avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Bunurile de consum provenite din importul realizat din fondul valutar de stat se stabilesc, se repartizează și se derulează prin Ministerul Comerțului și Turismului în calitate de coordonator în acest domeniu."

„Art. 3. - Nivelurile maxime de prețuri de vânzare cu ridicata și adaosurile maxime la formarea prețurilor de vânzare cu amănuntul, la bunurile de consum prevăzute la art. 2, indiferent de agenții economici care participă la derularea acestora, se stabilesc de Ministerul Comerțului și Turismului."

„Art. 4. - Ministerul Comerțului și Turismului va urmări împreună cu organele specializate de control ale statului ca derularea bunurilor de consum provenite din importul realizat din fondul valutar de stat să se realizeze potrivit prezentei hotărâri."