autentificare cu OpenID
Hotărâre privind salarizarea și alte drepturi ale jucătorilor de fotbal profesioniști și antrenorilor de la cluburi și Federația română de fotbal
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - (1) Salarizarea jucătorilor de fotbal profesioniști și a antrenorilor de la cluburile de fotbal din diviziile „A” și „B”, care se organizează, potrivit legii, ca societăți comerciale, precum și a antrenorilor de la Federația română de fotbal, angajați pe bază de contract de muncă, se face conform reglementărilor prevăzute pentru societățile comerciale, în funcție de posibilitățile financiare ale cluburilor sau, după caz, ale federației.

(2) Pentru adaosurile la salariile jucătorilor de fotbal profesioniști și ale antrenorilor nu este aplicabil art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 127 din 25 februarie 1991 cu privire la stabilirea salariilor pentru angajații societăților comerciale în anul 1991.

Art. 2. - În limita a 30% din veniturile valutare realizate, Federația română de fotbal și cluburile de fotbal pot acorda prime de joc și de transfer jucătorilor și antrenorilor de fotbal.

Art. 3. - Constituirea, repartizarea și utilizarea fondurilor valutare de către Federația română de fotbal și cluburile de fotbal profesioniste se fac potrivit reglementărilor legale stabilite pentru activitatea sportivă.

Art. 4. - Cluburilor de fotbal profesioniste, organizate ca societăți comerciale, li se aplică dispozițiile art. 9 din Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit.

Art. 5. - Jucătorilor de fotbal români care activează în străinătate pe bază de contracte de transfer nu li se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 382/1990 privind regimul de trimitere în străinătate a cetățenilor români pentru a acorda asistență de specialitate nelegată de livrări.

Art. 6. - Cluburile de fotbal care nu s-au transformat în societăți comerciale, precum și secțiile de fotbal din cadrul cluburilor polisportive care activează în diviziile „A” și „B” pot aplica prevederile prezentei hotărâri pentru salarizarea jucătorilor și a antrenorilor profesioniști.

Art. 7. - (1) Ministerul Tineretului și Sportului va stabili măsuri de aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, pe baza propunerilor Federației române de fotbal.

(2) Prin hotărâre de guvern, la propunerea Ministerului Tineretului și Sportului, se pot stabili și alte ramuri de sport la care se practică profesionismul.