autentificare cu OpenID
Hotărâre cu privire la stabilirea prețurilor cu amănuntul pentru medicamentele de uz uman
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Prețurile cu ridicata la medicamentele de uz uman condiționate, din țară, se stabilesc și se adaptează potrivit prevederilor legale de către agenții economici producători, prin negociere cu Ministerul Sănătății.

Art. 2. - Prețurile cu ridicata la medicamentele de uz uman din import se stabilesc și se adaptează de către Ministerul Sănătății, în funcție de valoarea terapeutică, prin negociere cu agenții economici cu activitate de import.

Art. 3. - Diferențele dintre prețurile cu ridicata stabilite potrivit prevederilor art. 2 din prezenta hotărâre pentru medicamentele din import și cele rezultate din transformarea în lei a prețurilor externe în valută, la cursul de schimb, în condiția franco frontieră română, la care se adaugă taxele vamale, impozitul pe circulația mărfurilor și comisionul societății de export-import, se reflectă, pe sold, la societățile comerciale cu capital de stat cu activitate de export-import.

Art. 4. - Pentru sortimentele existente în circuitul economic la data prezentei hotărâri, prețurile cu amănuntul se formează pe baza prețurilor cu ridicata negociate, în vigoare la 30 iunie 1991, la care se aplică adaosul comercial declarat, care nu va putea depăși cota de 33%, în condițiile de livrare în vigoare la data prezentei hotărâri.

Art. 5. - Pentru sortimentele noi de medicamente de uz uman condiționate, prețurile cu amănuntul se formează pe baza prețurilor cu ridicata negociate potrivit art. 1 și 2 și a adaosului comercial declarat, în limita cotei prevăzute la art. 4 din prezenta hotărâre.

Art. 6. - Prețurile cu amănuntul se vor stabili pe unități terapeutice, rotunjite la moneda divizionară în circulație.

Diferențele rezultate din rotunjirea prețurilor cu amănuntul pe unitatea terapeutică și în funcție de moneda divizionară se reflectă în prețurile cu ridicata, prin modificarea corespunzătoare a acestora pe baza negocierii cu agenții economici furnizori.

Art. 7. - Prețurile cu amănuntul la substanțe farmaceutice, ceaiuri medicinale, produse stomatologice și cele hematologice, seruri, vaccinuri, produse biologice de diagnostic și terapeutice, tehnico-medicale și celelalte produse care fac obiectul activității societăților comerciale farmaceutice, altele decât cele prevăzute la art. 4 și 5 din prezenta hotărâre, se formează pe baza prețurilor cu ridicata negociate de acestea cu agenții economici producători și a adaosului comercial maxim declarat, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Adaosurile comerciale declarate se vor situa în limita cotelor și în condițiile de livrare în vigoare la 30 iunie 1991, care constituie limită maximă.

Art. 8. - Societățile comerciale farmaceutice cu capital de stat negociază prețurile cu ridicata cu agenții economici din sectorul privat și cooperatist pentru produsele aprovizionate în scop de revânzare, în limita prețurilor negociate la aceleași produse cu furnizorii din sectorul de stat.

Pentru produsele la care nu sunt convenite prețuri pentru sectorul de stat, negocierea cu furnizorii din sectorul privat și cooperatist se face în limita prețurilor dimensionate în prealabil de Ministerul Sănătății sau societățile comerciale farmaceutice, potrivit atribuțiilor legale.

Art. 9. - Cu data prezentei hotărâri se abrogă poziția „medicamente de uz uman” din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1154/1990.

Art. 10. - Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri se sancționează potrivit Legii nr. 12/1990, republicată, art. 7 lit. d) și art. 7 alineat final din Hotărârea Guvernului nr. 211/1991, dacă fapta nu constituie infracțiune.