autentificare cu OpenID
Ordinul Nr. 842
  • semnat: Ministrul economiei și finanțelor, Eugen Dijmărescu
Ministrul economiei și finanțelor,
în temeiul art. 4 și 5 din Hotărârea Guvernului nr. 328/1991 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor și al art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1109/1990 cu privire la liberalizarea prețurilor și măsuri de protecție socială,
având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 464/1991 cu privire la reglementarea regimului prețurilor, și constatând necesitatea modificării cotelor de impozit pe circulația mărfurilor la unele produse, emite următorul ordin:

1. Începând cu data de 1 august 1991 se stabilesc următoarele cote de impozit pe circulația mărfurilor:

a) țiței din producția internă 16%
b) gaz metan sau gaz de sondă (gaze libere și gaze asociate) ori amestecul lor din producția internă sau import, livrate direct la consumatorii finali 20%

2. Începând cu data de 1 septembrie 1991 se stabilește cota de impozit pe circulația mărfurilor de 15% pentru benzina auto și aviație, motorina auto (combustibili pentru motoare Diesel), petrol pentru turboreactoare.

3. Începând cu data de 1 octombrie 1991 se stabilesc următoarele cote de impozit pe circulația mărfurilor:

a) gaz metan sau gaz de sondă (gaze libere și gaze asociate) ori amestecul lor din producția internă sau din import, livrate direct la consumatorii finali 30%
b) bijuterii din metale prețioase 30%

4. Pe data intrării în vigoare a noilor cele de impozit pe circulația mărfurilor, astfel cum s-a prevăzut la pct. 1-3, urmează să-și înceteze aplicarea prevederile pct. 1 lit. f) din Ordinul ministrului finanțelor nr. 544/1990, cotele din Nota de la pct. 26 din Ordinul ministrului finanțelor nr. 141/1991 și pct. 1 din Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 282/1991 pentru țiței și gaze naturale.

5. Direcția generală a impozitelor indirecte din Departamentul impozitelor și taxelor va adune la îndeplinire prevederile prezentului ordin.