autentificare cu OpenID
Ordinul Nr. 1105
  • semnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea

Ministerul Economiei și Finanțelor

Ministrul Economiei și Finanțelor,
În temeiul art. 4 și 5 din Hotărârea Guvernului nr. 328/1991 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor și al art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1109/1990 cu privire la liberalizarea prețurilor și măsuri de protecție socială,
având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 464/1991 cu privire la reglementarea regimului prețurilor și constatând necesitatea adaptării modului de calcul al impozitului pe circulația mărfurilor în funcție de modificările intervenite în structura producției și conjunctura pieței,
emite următorul ordin:

1. Pentru produsele cumpărate din import și revândute, altele decât cele utilizate pentru producție și investiții, inclusiv cele achiziționate prin societăți de import-export care își desfășoară activitatea pe bază de comision declarat, impozitul pe circulația mărfurilor se calculează prin aplicarea cotelor de impozit asupra prețurilor de vânzare. În cazul în care produsele importate se desfac către populație prin unități proprii de desfacere cu amănuntul, impozitul pe circulația mărfurilor se calculează prin aplicarea cotelor de impozit asupra prețurilor de vânzare cu amănuntul, mai puțin adaosul comercial declarat.

2. Pentru cafea crudă importată de agenții economici și revândută en gros altor agenți economici, impozitul pe circulația mărfurilor se calculează prin aplicarea cotei de 50% asupra prețului de vânzare.

Societățile comerciale care cumpără cafea crudă de la agenții economici importatori, în vederea prăjirii și revânzării en gros altor agenți economici, datorează impozit pe circulația mărfurilor calculat prin aplicarea cotei sus-menționate asupra diferenței dintre prețul de vânzare al cafelei prăjite și prețul de cumpărare al cafelei crude, corectat cu coeficientul de 1,20 reprezentând scăzământul maxim admis la prăjire.

În cazul în care societățile comerciale efectuează atât importul de cafea crudă, cât și prăjirea cafelei în vederea revânzării en gros altor agenți economici, impozitul pe circulația mărfurilor se calculează o singură dată asupra prețului de vânzare al cafelei prăjite.

3. Prevederile prezentului ordin se aplică de la 1 noiembrie 1991.

Pe aceeași dată își încetează aplicarea prevederile pct. 2 și 3 din Precizările Ministerului Economiei și Finanțelor nr. 4554/1.07.1991 cu privire la calculul impozitului pe circulația mărfurilor la produsele provenite din import.

4. Direcția generală a impozitelor indirecte din Departamentul impozitelor și taxelor va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Emis la data de 22 octombrie 1991.