autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea înțelegerilor convenite între Ministerul Comerțului și Turismului din România și Ministerul Economiei și Comerțului Exterior și Ministerul Cooperării Internaționale din Republica Arabă Egipt privind reglementarea datoriei scadente și neîncasate la 31 decembrie 1990 a Republicii Arabe Egipt față de România
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă înțelegerile convenite între Ministerul Comerțului și Turismului din România și Ministerul Economiei și Comerțului Exterior și Ministerul Cooperării Internaționale din Republica Arabă Egipt, încheiate la 25 aprilie și 8 mai 1991, prezentate în anexe.

Art. 2. - Se autoriză Banca Națională a României să asigure finanțarea în lei, fără dobândă, către Banca Română de Comerț Exterior, iar aceasta, la rândul său, către titularii creanțelor din Egipt, respectiv societățile comerciale „Mecanoexportimport” - S.A., „Uzinexportimport” - S.A., „Romelectro” - S.A., „Universal-Tractor” - S.A. și „Electronum Trading” - S.A. din momentul în care valoarea creanțelor reglementată prin cele trei documente a fost introdusă în contul de la Banque Misr Overseas Branch - Cairo, pe numele Ministerului Comerțului și Turismului din România și până la utilizarea disponibilităților din cont.

Art. 3. - În momentul în care valoarea diminuată a creanțelor, reglementată prin cele trei documente, a fost introdusă în contul de la Banque Misr Overseas Branch - Cairo pe numele Ministerului Comerțului și Turismului din România, se exonerează, din punct de vedere valutar, unitățile exportatoare titulare ale creanțelor din Egipt de obligația de a rambursa cota de 18% și, respectiv, 14,26%, reprezentând reducerea acordată părții egiptene, cu modificarea corespunzătoare a balanței creanțelor și angajamentelor.

Art. 4. - În momentul utilizării sumelor din contul special de la Banque Misr Overseas Branch - Cairo pentru plăți de mărfuri, Banca Română de Comerț Exterior - S.A. va deconta titularilor de creanțe 82% și, respectiv, 85,74% din valoarea inițială a creanțelor, debitând corespunzător și societățile comerciale importatoare sau utilizatoare de fonduri.

În situația în care societățile comerciale importatoare sau utilizatoare de fonduri nu vor putea pune la dispoziția Băncii Române de Comerț Exterior - S.A. sursele în lei necesare efectuării decontărilor către titularii de creanță, acestea vor rămâne răspunzătoare și vor suporta toate prejudiciile și pretențiile financiare ale titularilor de creanțe, aferente perioadelor de întârziere în acoperirea în lei a sumelor datorate.

Acreditivele pentru importuri în contul creanțelor din Republica Arabă Egipt se deschid pe baza scrisorilor de angajament ale importatorilor, prin care aceștia se obligă să asigure, până în momentul plății, sumele în lei necesare, precum și să suporte toate daunele produse titularilor de creanțe în situația în care vor genera întârzieri în decontarea la intern a plăților efectuate pentru importuri.

Art. 5. - Decontarea la intern a mărfurilor importate la valoarea FOB port egiptean, către titularii creanțelor, a cotei de 82-85,74% se va efectua, pe măsura realizării importurilor, prin debitarea conturilor societăților comerciale importatoare și creditarea conturilor titularilor de creanțe, după cum urmează:

 • la cursul de schimb al zilei lucrătoare în care se face decontarea importurilor prin Banca Română de Comerț Exterior - S.A., cu o bonificație de 45% pentru importurile de medicamente, orez și alimente pentru copii;
 • la cursul de schimb al zilei lucrătoare în care se face decontarea importurilor prin Banca Română de Comerț Exterior - S.A., cu o bonificație de 25% pentru importurile de materii prime și materiale destinate producției, specificate în anexa nr. 1;
 • la cursul de schimb al zilei lucrătoare în care se face decontarea importurilor prin Banca Română de Comerț Exterior - S.A., cu o bonificație de 15% pentru importurile de bunuri destinate desfacerii pentru consumul populației, specificate în anexa nr. 2.

Din sumele astfel încasate, societățile comerciale titulare ale creanțelor își vor acoperi toate cheltuielile ocazionate de exporturile respective, inclusiv diferențele din reevaluarea activelor, efectuate la 1 noiembrie 1990.

Sumele în lei care vor depăși valoarea totală a mărfii exportate, plus cheltuielile menționate (dobânzi etc.), se vor vărsa la bugetul administrației centrale de stat.

Art. 6. - Costul transportului și asigurării mărfurilor importate în contul creanțelor vor fi suportate de către agenții economici importatori.


[modificare] Anexa Nr. 1

Lista
materiilor prime și materialelor destinate producției
 • Țesături pentru producția de corturi
 • Tricot bumbac crud și albit
 • Țesături din bumbac, lână și fire sintetice
 • Fuior de in
 • Coloranți și pigmenți
 • Materii prime, materiale și semifabricate pentru încălțăminte
 • Accesorii pentru încălțăminte
 • Vopsele de uz industrial
 • Cabluri și conductori
 • Acumulatori pentru vehicule
 • Arome pentru industria tutunului
 • Aparate de fotocopiat
 • Calculatoare
 • Alte materii prime și materiale destinate producției.


[modificare] Anexa Nr. 2

Lista
bunurilor de consum destinate desfacerii către populație
 • Lămâi
 • Arahide
 • Măsline negre
 • Supe concentrate și creme alimentare
 • Concentrate pentru băuturi răcoritoare
 • Bomboane, ciocolată și alte dulciuri
 • Produse cosmetice
 • Tricotaje și confecții bumbac
 • Cearșafuri și fețe de masă
 • Prosoape din bumbac
 • Baterii uscate
 • Becuri și tuburi fluorescente
 • Rechizite și articole de papetărie (exclusiv caiete)
 • Insecticide
 • Lame de ras
 • Alte bunuri de consum destinate desfacerii către populație.