autentificare cu OpenID
Hotărâre privind completarea articolului 4 și modificarea articolului 5 din Hotărârea Guvernului nr. 728/1991 privind aprobarea înțelegerilor convenite între Ministerul Comerțului și Turismului din România și Ministerul Economiei și Comerțului Exterior și Ministerul Cooperării Internaționale din Republica Arabă Egipt privind reglementarea datoriei scadente și neîncasate la 31 decembrie 1990 a Republicii Arabe Egipt față de România
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul comerțului și turismului, Constantin Fota
  • contrasemnat: Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
  • contrasemnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Articolul 4 din Hotărârea Guvernului nr. 728/1991 se completează cu alineatul 3, care va avea următorul cuprins:

„Acreditivele pentru importuri în contul creanțelor din Republica Arabă Egipt se deschid pe baza scrisorilor de angajament ale importatorilor, prin care aceștia se obligă să asigure, până în momentul plății, sumele în lei necesare, precum și să suporte toate daunele produse titularilor de creanțe în situația în care vor genera întârzieri în decontarea la intern a plăților efectuate pentru importuri.”

Art. 2. - Articolul 5 alineatul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 728/1991 se modifică după cum urmează:

„Decontarea la intern a mărfurilor importate la valoarea FOB port egiptean, către titularii creanțelor, a cotei de 82-85,74% se va efectua, pe măsura realizării importurilor, prin debitarea conturilor societăților comerciale importatoare și creditarea conturilor titularilor de creanțe, după cum urmează:

  • la cursul de schimb al zilei lucrătoare în care se face decontarea importurilor prin Banca Română de Comerț Exterior - S.A., cu o bonificație de 45% pentru importurile de medicamente, orez și alimente pentru copii;
  • la cursul de schimb al zilei lucrătoare în care se face decontarea importurilor prin Banca Română de Comerț Exterior - S.A., cu o bonificație de 25% pentru importurile de materii prime și materiale destinate producției, specificate în anexa nr. 1;
  • la cursul de schimb al zilei lucrătoare în care se face decontarea importurilor prin Banca Română de Comerț Exterior - S.A., cu o bonificație de 15% pentru importurile de bunuri destinate desfacerii pentru consumul populației, specificate în anexa nr. 2.”