autentificare cu OpenID
Hotărâre privind activitatea de pilotaj a navelor în porturi, rade și canale navigabile
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Obiectul de activitate al regiilor autonome „Administrația Portului Constanța” R.A. și „Administrația Canalelor Navigabile” R.A. - Constanța, prevăzut în anexa nr. 1 pct. 1 și pct. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 19/1991, se completează cu „pilotajul navelor în porturile maritime” și respectiv, cu „pilotajul navelor pe canale navigabile”.

Art. 2. - Obiectul de activitate al regiei autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” - Galați, prevăzut în art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 362/1991, se completează cu „pilotajul navelor în porturile fluvio-maritime și pe Dunărea maritimă”.

Art. 3. - Personalul Secției de pilotaj maritim - sector Dunăre maritimă a Societății Comerciale PILOT SERVICE - S.A. care trece la regia autonomă „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” - Galați se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de trei luni de salariul de bază avut și de sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Salarizarea personalului din cadrul „Administrației Fluviale a Dunării de Jos” - Galați, care efectuează activitatea de pilotaj a navelor, se face în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 520/1991. Salariile de bază pentru funcția de pilot sunt cele stabilite la poz. 3 din anexa nr. 2 la această hotărâre.

Art. 4. - Sectoarele de navigație în care pilotajul este obligatoriu se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.

Art. 5. - Activitatea de pilotaj poate fi concesionată în condițiile legii.

Din necesități de siguranță a navigației, regiile autonome prevăzute la art. 1 și la art. 2 pot concesiona activitatea de pilotaj unui singur agent economic pentru fiecare sector de navigație, stabilit potrivit prevederilor art. 4.

Art. 6. - Până la organizarea acestor activități în cadrul regiilor autonome sau până la concesionarea acestora, pilotajul navelor maritime în Portul Constanța, pe Dunărea maritimă și pe canalele navigabile va fi asigurat de Societatea Comercială PILOT SERVICE - S.A. Constanța.

Art. 7. - Limitele maxime ale tarifelor de pilotaj se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.

Art. 8. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.