autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea unor administrații cu statut de regie autonomă și societăți comerciale pe acțiuni din domeniul transporturilor navale
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă înființarea administrațiilor cu statut de regie autonomă și societăților comerciale pe acțiuni, ca persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social inițial prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Administrațiile cu statut de regie autonomă înființate potrivit art. 1 se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu dispozițiile legale și cu regulamentul de organizare și funcționare specific fiecăreia, prevăzut în anexele nr. 2 a) - 2 d).

Art. 3. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit art. 1, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu dispozițiile legale și cu statutul prevăzut în anexele nr. 3.1.[1] - 3.27.[1].

Art. 4. - O dată cu înființarea administrațiilor cu statut de regie autonomă și a societăților comerciale pe acțiuni prevăzute la art. 1, unitățile economice de stat menționate la coloana nr. 5 din anexa nr. 1 se desființează.

Art. 5. - Activul și pasivul unităților economice de stat care se desființează se preiau de către administrațiile cu statut de regie autonomă și societățile comerciale pe acțiuni înființate potrivit art. 1 din prezenta hotărâre, pe bază de procese-verbale de predare-primire.

Patrimoniul inițial al fiecărei regii autonome și societăți comerciale pe acțiuni va fi modificat după finalizarea acțiunii de reevaluare, conform Hotărârii Guvernului nr. 945/1990, până la data de 1 februarie 1991.

Art. 6. - Personalul unităților economice de stat, trecut la administrațiile și societățile comerciale pe acțiuni înființate potrivit prezentei hotărâri, se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de trei luni de salariul tarifar avut și sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 7. - Anexele nr. 1, 2 a) - 2 d) și 3.1 - 3.27 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexa Nr. 1

Lista administrațiilor cu statut de regie autonomă și a societăților comerciale care se înființează în sectorul transporturilor navale

Nr. crt. Denumirea administrației cu statut de regie autonomă sau a societății comerciale care se înființează Obiectul de activitate al regiei autonome sau al societății comerciale Sediul principal Valoarea capitalului social
-mii lei-
din care:
a) mijloace fixe
b) mijloace circulante
Unitatea economică de stat care își încetează activitatea
1. „Administrația Portului Constanța”,
regie autonomă,
denumită prescurtat A.P.C.
- Administrarea întregii infrastructuri a porturilor Constanța, Mangalia și Midia (diguri, cheiuri, bazine, șenale, - teritorii câștigate asupra mării) și a unei părți din suprastructură (platforme, magazii, instalații și utilaje, clădiri social-administrative, stații de transformare, grupuri sociale etc.) care sunt în dotare proprie.
- Întreținerea funcționalității tuturor construcțiilor hidrotehnice.
- Repararea construcțiilor civile.
- Menținerea adâncimilor.
- Asigurarea semnalizării și balizării portului.
- Asigurarea unor facilități portuare privind furnizarea de apă, agent termic și energie electrică.
- Întreținerea căilor rutiere de acces.
- Activitatea de salubrizare a teritoriului portuar.
- Activitatea de salubrizare-depoluare a bazinelor portuare și preluarea reziduurilor petroliere și gunoiului de la nave.
- Intervenții în incendii terestre.
- Coordonarea traficului portuar în perioada de congestie portuară sau ca urmare a unor comenzi guvernamentale.
- Centralizarea informațiilor referitoare la traficul portuar de la toți agenții economiei din portul Constanța.
- Dezvoltarea și modernizarea capacităților portului Constanța în funcție de cerințele de trafic.
- Avizarea dezvoltărilor pentru societățile comerciale care își desfășoară activitatea în port.
- Pilotajul navelor în porturile maritime.
Municipiul Constanța incinta portului județul Constanța 29.070.855
a) mijloace fixe 9.800.232
b) mijloace circulante 51.466
I.E.P. Mărfuri Generale Constanța
2. „Dezrobirea” - S.A. Constanța -Încărcare, descărcare și depozitare mărfuri generale și a altor mărfuri compatibile cu utilizarea cheiurilor societății în/din nave și mijloace terestre de transport.

-Expediții internaționale, agenturare și consulting în activitatea portuară.

-Inspecții hambare, aprovizionare, amarare, conservare și manipulare mărfuri.

Municipiul Constanța incinta portului județul Constanța a) mijloace fixe 188.795
b) mijloace circulante 123.155
I.E.P. Mărfuri Generale Constanța
3. „Socep” - S.A. Constanța -Încărcare, descărcare și depozitare mărfuri generale și a altor mărfuri compatibile cu utilizarea cheiurilor societății în/din nave și mijloace terestre de transport.

-Expediții internaționale, agenturare și consulting în activitatea portuară.

-Inspecții hambare, aprovizionare, amarare, conservare și manipulare.

Municipiul Constanța incinta portului județul Constanța 216.413
a) mijloace fixe 216.115
b) mijloace circulante
I.E.P. Mărfuri Generale Constanța
4. „Comvex” - S.A Constanța -Încărcare, descărcare și depozitare mărfuri în vrac și a altor mărfuri compatibile cu utilizarea cheiurilor societății în/din nave și mijloace terestre de transport.

-Expediții internaționale, agenturare și consulting în activitatea portuară.

-Inspecții hambare, aprovizionare, amarare și manipulare mărfuri.

Municipiul Constanța incinta portului județul Constanța 2.101.696
a) mijloace fixe 1.121.679
b) mijloace circulante
I.E.P. Mărfuri Generale Constanța întreprinderea pentru mărfuri în vrac și produse metalurgice Constanța
5. „Phoenix” - S.A. Constanța - Expediții interne și internaționale de mărfuri conform destinațiilor de livrare prevăzute în contractele încheiate între furnizori și beneficiari.

-Îndeplinirea formalităților de uz intern și internațional în legătură cu expedierea, reexpedierea și finalizarea transporturilor de mărfuri, via mare, tera și fluviu.

Municipiul Constanța incinta portului județul Constanța 1.363
a) mijloace fixe
1.363
b) mijloace circulante
I.E.P. Mărfuri Generale Constanța
6. „Administrația porturilor Dunării
maritime Galați", regie autonomă,
denumită prescurtat A.P.D.M.
- Administrația întregii infrastructuri a porturilor Dunării maritime între Brăila și Sulina (diguri, cheiuri, bazine, șenale, teritorii) și a unei părți din suprastructură (platforme, magazii, instalații și utilaje, clădiri social-administrative, stații de transformare, grupuri sociale etc.) care sunt în dotare proprie.

-Întreținerea funcționalității tuturor construcțiilor hidrotehnice.

-Repararea construcțiilor civile.

-Menținerea adâncimilor.

-Asigurarea semnalizării și balizării porturilor.

-Asigurarea, prin contract, a unor facilități portuare privind furnizarea de apă, agent termic și energie electrică.

-Întreținerea căilor rutiere de acces.

-Activitatea de salubrizare a teritoriului portuar.

-Activitatea de salubrizare-depoluare a bazinelor portuare și preluarea reziduurilor petroliere și gunoaielor de la nave.

-Intervenții în incendii terestre.

-Coordonarea traficului portuar în perioade de congestie portuară sau ca urmare a unor comenzi guvernamentale.

Municipiul Galați str. Portului nr. 34 județul Galați 1.006.244
a) mijloace fixe 716.244
b) mijloace circulante 1.075
N.F.R. Galați N.F.R. Brăila A.F.D.J. Galați - partea de infrastructură portuară
7. „Docuri” - S.A. Galați - Derularea traficului portuar de mărfuri intern și internațional.

-Agenturare, brokeraj, expediții interne și internaționale, formalități vamale.

-Manipulare, depozitare, conservare, sortare, reambalare, recondiționare și cântărire mărfuri.

-Executare și întreținere scule, dispozitive și AMC-uri specifice activității portuare.

-Amarare, legare, dezlegare mărfuri.

-Prestații de salubrizări, întreținere căi de acces, furnizare de apă la nave.

-Manevre și remorcaje portuare.

Municipiul Galați incinta portului județul Galați 69.724
a) mijloace fixe 106.809
b) mijloace circulante 9.464
N.F.R.Galați
8. „Bazinul nou” - S.A. Galați -Derularea traficului portuar de mărfuri intern și internațional.

-Agenturare, brokeraj, expediții interne și internaționale, formalități vamale.

-Manipulare, depozitare, conservare, sortare, reambalare, recondiționare și cântărire mărfuri.

-Executare și întreținere scule, dispozitive și AMC-uri specifice activității portuare.

-Amarare, legare, dezlegare mărfuri.

-Prestații de salubrizare, întreținere căi de acces, fumizare de apă la nave, manevre și remorcaje portuare.

Municipiul Galați incinta portului județul Galați 188.387
a) mijloace fixe 245.111
b) mijloace circulante 27.230
N.F.R Galați
9. „Romportmet” - S.A. Galați -Manipulare mărfuri indigene și din import ale CS Galați și ale altor beneficiari.

-Exportul de produse finite ale CS Galați și ale altor beneficiari.

-Operațiuni de comerț exterior și expediții internaționale.

-Agenturare nave.

-Prestații servicii la nave.

-Manevre portuare și pilotaj de radă.

-Administrarea, gospodărirea și alimentarea cu energie și apă a portului.

-Administrarea, gospodărirea, întreținerea și reparația amenajării portuare.

Municipiul Galați incinta portului mineralier județul Galați 608.915
a) mijloace fixe 641.669
b) mijloace circulante 46.826
N.F.R. Galați
10. „Moldonav” - S.A. Galați -Transportul fluvial de mărfuri și călători intern și internațional.

-Extracția și comercializarea produselor de balastieră.

-Turism, alimentație publică, activități distractive.

-Prestații de servicii portuare.

-Expediții de mărfuri și operațiuni de comerț exterior.

-Agenturare, aprovizionare nave, operațiuni de bancă și bursă.

-Brokeraj, consulting, prestații de servicii informatice.

-Remorcaj, pilotaj, reparații nave și utilaje.

-Producția și comercializarea de piese de schimb, asamblări,dezmembrări, achiziționări și vânzări de nave și subansamble.

Municipiul Galați, str. Portului nr. 34, Județul Galați 8.504.002
a) mijloace fixe 3.472.047
b) mijloace circulante 102.444
N.F.R. Galați
11. „Brăila Nav” - S.A. Brăila -Transportul fluvial de mărfuri și călători în intern și internațional.

-Extracția și comercializarea produselor de balastieră.

-Turism, alimentație publică.

-Expediții de mărfuri și operațiuni de comerț exterior.

-Angajări nave pentru transport în țară și internațional.

-Consulting, achiziționări și vânzări de nave. -Remorcaj, pilotaj, reparații nave și utilaje.

Municipiul Brăila Gara Fluvială județul Brăila 233.475
a) mijloace fixe 258.460
b) mijloace circulante 1.434
N.F.R. Brăila
12. „Hercules” - S.A. Brăila -Prestații portuare.

-Expediții internaționale de mărfuri.

-Reparații nave utilaje portuare și construcții metalice.

-Agenturare, aprovizionare nave.

-Remorcaj, pilotaj.

Municipiul Brăila incinta Docuri nr. 1 județul Brăila 337.314
a) mijloace fixe 258.130
b) mijloace circulante 36.302
N.F.R. Brăila
13. „Dobroport” - S.A. Cernavodă -Manipulare produse indigene și din import pentru diverși beneficiari.

-Amarare, agenturare, tranzit de mărfuri.

-Comerț exterior - import piese de schimb și echipamente portuare.

-Reparații nave și utilaje portuare.

-Remorcaj, pilotaj.

Cernavodă portul Nou județul Constanța 217.909
a) mijloace fixe 211.775
b) mijloace circulante 2.988
N.F.R. Galați
14. „Delta Nav” - S.A. Tulcea -Manipulare produse indigene și din import pentru diverși beneficiari.

-Amarare, agenturare, tranzit de mărfuri.

-Comerț exterior- import piese de schimb și echipamente portuare.

-Reparații nave și utilaje portuare.

-Remorcaj, pilotaj.

Municipiul Tulcea str. Portului nr. 8 județul Tulcea 252.401
a) mijloace fixe 226.585
b) mijloace circulante 18.026
N.F.R. Galați
15. „Administrația porturilor Dunării
fluviale Giurgiu”, regie autonomă
denumită prescurtat A.P.D.F.
-Administrarea, întreținerea funcționalității, dezvoltarea și modernizarea întregii infrastructuri a porturilor fluviale de la Brăila și a suprastructurii din porturile industriale Călărași și Pârjoaia.

-Asigurarea la cerere a facilităților portuare privind furnizarea de apă, agent termic, energie electrică, servicii de telecomunicații, întreținerea și repararea acestora.

-Întreținerea și repararea căilor rutiere de acces, a căilor ferate interioare ce aparțin porturilor și a căilor de rulare a macaralelor de cheu pentru porturile industriale Călărași și Pârjoaia.

-Studierea și avizarea documentațiilor tehnice privitoare la perspectivele de dezvoltare ale societăților comerciale care își desfășoară activitatea în perimetrul administrat A.P.D.F. Giurgiu.

-Asigurarea dezvoltării unitare a tuturor porturilor fluviale în concordanță cu traficul de perspectivă.

-Coordonarea în mod centralizat a sistemului informațional pe întreaga arie de activitate a administrației.

-Întreținerea și gospodărirea bazinelor portuare, asigurarea prevenirii poluării Dunării în danele portuare și acvatorii.

-Urmărirea modului de exploatare a infrastructurii și suprastructurii de către societățile comerciale cărora A.P.D.F.- Giurgiu le-a închiriat sau concesionat-capacități.

Municipiul Giurgiu șos. Portului nr. 1 județul Giurgiu 4.704.899
a) mijloace fixe 489.929
b) mijloace circulante 12.670
N.F.R. Giurgiu N.F.R. Drobeta-Turnu Severin și A.F.D.J. partea de infrastructură
16. „Giurgiu Nav” - S.A. Giurgiu. -Prestarea de servicii în domeniile transporturilor pe apă (mărfuri de călători și transporturi speciale), transporturi turistice internaționale, expediții internaționale de mărfuri și activitatea portuară prin închirierea de utilaje și alte elemente de suprastructură.

-Extracția din fluviul Dunărea a produselor balastiere.

-Comercializarea produselor balastiere.

-Angajare nave pentru transporturi fluviale interne și internaționale, consulting, achiziționări și furnizări nave și utilaje.

-Servicii de agenturare în internațional prin agențiile proprii companiei din porturile străine: Budapesta, Viena, Komarno, Linz, Regensburg.

Municipiul Giurgiu șos. Portului nr. 1 județul Giurgiu 2.120.504
a) mijloace fixe 2.003.659
b) mijloace circulante 75.274
N.F.R. Giurgiu
17. „Giurgiu Port” - S.A. Giurgiu -Încărcări și descărcări de nave, vagoane/auto în trafic direct și combinat.

-Depozitări de mărfuri pe platforme și în magazii.

-Expediții interne și internaționale.

-Reparații nave și utilaje portuare.

Municipiul Giurgiu șos. Portului nr. 1 județul Giurgiu 279.949
a) mijloace fixe 269.857
b) mijloace circulante 33.426
N.F.R. Giurgiu
18. „Navigația fluvială română
Drobeta-Turnu Severin” - S.A.
Drobeta-Turnu Severin
-Transport fluvial de mărfuri și călători.

-Treceri cu bacul peste Dunăre.

-Extracția produselor de balastieră.

-Activitatea turistică în intern și internațional.

-Repararea, întreținerea și asistență tehnică la nave.

Municipiul Drobeta-Turnu Severin str. Portului nr. 1 județul Mehedinți 1.263.436
a) mijloace fixe 1.170.821
b) mijloace circulante 37.946
N.F.R. Drobeta-Turnu Severin
19. „Drobeta” - S.A. -Manipulare mărfuri în porturile de pe sectorul Dunării cuprins între Calafat și Moldova Veche.

-Expedierea mărfurilor în intern și internațional.

-Repararea, întreținerea și asistența tehnică la utilajele portuare.

Municipiul Drobeta-Turnu Severin str. Portului nr. 1 județul Mehedinți 147.917
a) mijloace fixe 140.050
b) mijloace circulante 3.627
N.F.R. Drobeta-Turnu Severin
20. „Administrația canalelor navigabile
Constanța”, regie autonomă,
denumită prescurtat A.C.N.
- Exploatarea eficientă a canalelor navigabile Cernavodă - Constanța și Poarta Albă - Midia Năvodari.
- Exploatează și întreține instalațiile de dispecerizare, automatizare, semaforizare, telecomandă și radiolocații.
- Programează, urmărește și dirijează controlul traficului naval prin canale și porturile Medgidia, Basarabi și Luminița.
- Exploatează și întreține ecluzele de pe canale.
- Exploatează și întreține navele tehnice și de serviciu din parcul propriu.
- Regularizează debitele de apă din canale și din bazinul hidrografic adiacent canalelor navigabile.
- Prelevează probe și efectuează analize pentru determinarea calității apelor luând măsuri operative pentru depistarea surselor poluante și prevenirea lor.
- Coordonează și gestionează necesarul de apă pentru navigație, irigații, alimentare cu apă industrială și pentru consumul populației.
- Organizează exploatarea și întreținerea Stației complexe de pompare Cernavodă, precum și a stațiilor de pompare pentru apărarea contra inundațiilor a localităților Saligny, Făclia și Mircea Vodă.
- Planifică, organizează și conduce activitatea de reparații capitale, curente, accidentale și revizii tehnice la șenalul navigabil, construcții hidrotehnice, utilaje și instalații.
- Execută măsurători topometrice și hidrografice.
- Asigură strategia atragerii de trafic pe canalele navigabile.
- Execută lucrări de dragaje a șenalelor navigabile și acvatorii portuare.
- Efectuează și alte lucrări și servicii din profilul sau de activitate.
- Pilotajul navelor pe canale navigabile.
Municipiul Constanța str. Ecluzei nr.1 județul Constanța 34.456.063
a) mijloace fixe 21.471.637
b) mijloace circulante 50.693
Întrep. Administrația Canalului Dunăre Marea Neagră
21. Compania de remorcare
maritimă - S.A. Constanța.
-Remorcajul și manevrarea navelor în radă și porturi maritime.

-Introducerea și scoaterea navelor românești și străine în porturi maritime.

-Mișcarea navelor de la o dană la alta.

-Legarea și dezlegarea navelor românești și străine la și de la cheu.

-Pilotarea navelor în timpul manevrelor.

-Alte prestații portuare la solicitarea clienților.

Municipiul Constanța incinta port, dana O, județul Constanța 319.234
a) mijloace fixe
314.791
b) mijloace circulante 17.814
Grupul de remorcare maritimă Constanța
22. „Pilot service” - S.A. Constanța. -Efectuarea pilotajului navelor în porturile maritime, Dunărea maritimă și fluvială și canalele navigabile. Municipiul Constanța incinta port județul Constanța 4.406
a) mijloace fixe
134
b) mijloace circulante 332
Grupul de pilotaj maritim și fluvial Constanța din cadrul Inspectoratului navigației civile
23. „Navrom” - S.A. Constanța -Tratarea” și Încheierea de contracte de transport maritim de mărfuri și pasageri cu parteneri romani sau străini, în direct sau prin intermediul firmelor de navlositori și brokeri.

-Executarea contractelor de transport mărfuri și pasageri cu navele din dotare și/sau închiriate.

-Operațiuni de comerț exterior pentru exploatarea, întreținerea, repararea, valorificarea navelor și utilizarea forței de munca.

-Cumpărare și vânzare de nave, echipamente navale, piese de schimb.

-Aprovizionarea tehnico-materială a navelor din dotare.

-Alte activități conexe transportului maritim: agenturare, asigurări maritime, brokeraj, consulting, turism etc.

Municipiul Constanța incinta port județul Constanța 36.977.772
a) mijloace fixe
6.062.374
b) mijloace circulante 549.968
Compania de navigație Navrom Constanța
24. „Romline” - S.A. Constanța. -Tratarea și încheierea de contracte de transport maritim de mărfuri și pasageri cu parteneri români și străini

în direct sau prin intermediul firmelor de navlosire sau brokeri.

-Executarea contractelor de transport maritim de mărfuri și pasageri navele din dotare și/sau închiriate.

-Operațiuni de comerț exterior pentru exploatare, întreținere, reparare, valorificare nave și utilizarea forței de muncă.

-Cumpărări și vânzări de nave, echipamente navale, piese de schimb, aprovizionare tehnico-materială.

-Alte activități conexe transportului maritim: financiare, agenturare, asigurări maritime, brokeraj, consulting, turism etc.

Municipiul Constanța incinta port județul Constanța 7.737.900
a) mijloace fixe
7.998.697
b) mijloace circulante 139.344
Compania de navigație Romline Constanța.
25. „Petromin” - S.A. Constanța. - Tratarea și încheierea de contracte de transport cu nave petroliere și mineraliere.

-Operațiuni de comerț exterior pentru exploatarea, întreținerea, valorificarea navelor și utilizarea forței de muncă.

-Angajarea navelor în țară și străinătate (brokeraj).

-Achiziționare-vânzări de nave, echipamente navale și piese de schimb.

-Aprovizionarea tehnico-materială pentru nave.

-Alte activități conexe transportului maritim: financiare, agenturare, asigurări maritime, brokeraj, consulting, turism etc.

Municipiul Constanța incinta port județul Constanța 15.223.832
a) mijloace fixe
15.272.293
b) mijloace circulante 384.088
Compania de navigație Petromin Constanța.
26. „Navlomar” - S.A. București - Navlosirea de nave maritime și fluviale în cont românesc și străin, activitatea de brokeraj, asigurări maritime, administrare de nave, exploatare comercială de nave maritime și fluviale, tranzit maritim și fluvial prin porturi românești și străine, operațiuni de import-export, consignație, agenturare și aprovizionări nave în porturile românești, vânzări-cumpărări nave, precum și alte prestații la nave cu plata în valuta și lei, vânzări de mărfuri indigene și din import prin magazine proprii cu plata în valută și lei precum și orice operațiune industrială, comercială, financiară, mobiliară sau imobiliara, servicii care au legătură directă sau indirectă cu obiectul definit mai sus sau cu orice obiect similar sau conex. Municipiul București B-dul Republicii nr. 16 sect. 3 77.091
a) mijloace fixe
4.772
b) mijloace circulante 36.319
I.C.E Navlomar București
27. „Apronav” - S.A. Constanța. -Asigură aprovizionarea tehnico-materială pentru flota maritima și fluvială, activitățile de reparații și întreținere nave și utilaje și altor activități.

-Coordonează în perioada în care există balanțe materiale repartizarea cotelor de energie, combustibil și materiale.

Municipiul Constanța incinta port județul Constanța 32.993
a) mijloace fixe
32.993
b) mijloace circulante
Întreprinderea de aprovizionare și valorificare piese de schimb pentru unități de transport naval, Apronav Constanța
28. „Sorena” - S.A. Constanța. -Confecții, export, import, produse industriale.

-„Service” tehnic în cont indigen și străin.

-Depozitare și marcare mărfuri industriale

-Transporturi și expediții interne și internaționale.

-Consulting, engineering.

-Reparații nave și utilaje.

-Andocare, furnizare energie electrică prin grupuri autonome.

-Valorificare piese de schimb și subansamble din casări și dezmembrări.

Municipiul Constanța incinta port județul Constanța 46.278
a) mijloace fixe
46.278
b) mijloace circulante 14.067
Întreprinderea de reparații nave și utilaj portuar Constanța
29. „Armar” - S.A. Constanța. - Confecții, export, import, produse industriale.

-„Service” în cont indigen și străin.

-Depozitare și marcare mărfuri industriale.

-Consulting, engineering.

-Reparații nave și utilaje.

-Furnizare de energie electrică prin grupuri autonome.

-Furnizare de oxigen și azot.

-Valorificare piese de schimb și subansamble din casări și dezmembrări.

Municipiul Constanța incinta port județul Constanța 34.912
a) mijloace fixe
34.912
b) mijloace circulante 10.612
Întreprinderea de reparații nave și utilaj portuar Constanța
30. „Marea Neagră” - S.A. Midia. - Realizarea de construcții navale până la 2.000 tone, reparații și dezmembrări nave.

-Comercializarea produselor în condițiile prevăzute în contractul de societate.

-Prestarea de servicii în domeniul construcțiilor, reparațiilor și dezmembrărilor de nave.

Municipiul Constanța incinta port județul Constanța 583.277
a) mijloace fixe
575.321
b) mijloace circulante 8.245
Întreprinderea de reparații și dezmembrări nave Midia
31. „Șantierul naval Orșova” - S.A. - Construcții noi de nave fluviale.

-Reparații de nave fluviale și utilaje portuare.

-Lucrări industriale.

-Piese de schimb.

-Asistență service la nave.

-Piese turnate din fontă.

-Oxigen tehnic.

-Diverse lucrări pentru terți și particulari.

Orșova str. Gării nr. 4 județul Mehedinți 311.936
a) mijloace fixe
255.535
b) mijloace circulante 132.596
Șantierul naval Orșova


[modificare] Anexa Nr. 2 a)

Regulament de organizare și funcționare a Administrației Portului Constanța

Capitolul I

Denumirea, forma juridică și sediul

Art. 1. - Administrația Portului Constanța - denumită prescurtat A.P.C. - înființată prin reorganizarea Întreprinderii de Exploatare Portuară pentru Mărfuri Generale, din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului, aprobată prin hotărârea guvernului, la care prezentul regulament este anexă, va funcționa cu statut de regie autonomă.

Art. 2. - Administrația Portului Constanța are personalitate juridică și își desfășoară activitatea pe principiile gestiunii economice și a autonomiei financiare.

Art. 3. - Sediul Administrației Portului Constanța este în municipiul Constanța, incinta portului, județul Constanța.

Capitolul II

Obiectul de activitate al Administrației Portului Constanța

Administrația Portului Constanța are ca obiect de activitate :

 • administrarea întregii infrastructuri a porturilor Constanța, Mangalia și Midia (diguri, cheiuri, bazine, șenale, teritorii câștigate asupra mării) și a unei părți din suprastructură platforme, magazii, instalații și utilaje, clădiri social-administrative, stații de transformare, grupuri sociale etc.) care sunt în dotare proprie ;
 • întreținerea funcționalității tuturor construcțiilor hidrotehnice;
 • repararea construcțiilor civile;
 • menținerea adâncimilor;
 • asigurarea semnalizării și balizării porturilor;
 • asigurarea unor facilități portuare privind furnizarea de apă, agent termic și energie electrică;
 • întreținerea căilor rutiere de acces;
 • salubrizarea - depoluarea bazinelor portuare și preluarea reziduurilor petroliere și gunoiului de la nave.
 • intervenții la incendii terestre ;
 • coordonarea traficului portuar în perioada de congestie portuară sau ca urmare a unor comenzi guvernamentale;
 • centralizarea informațiilor referitoare la traficul portuar de la toți agenții economici din portul Constanța;
 • dezvoltarea și modernizarea capacităților portului Constanța în funcție de cerințele de trafic;
 • avizarea dezvoltărilor pentru societățile comerciale care își desfășoară activitatea în port.

Art. 4. - Administrația Portului Constanța are următoarele atribuții:

4.1. elaborează studii și prognoze pentru dezvoltarea și sistematizarea portului Constanța, le supune spre aprobare organelor competente și urmărește realizarea acestora;

4.2. analizează și face propuneri privind construirea de noi diguri, cheiuri, dane și platforme în portul Constanța;

4.3. elaborează studii și programe privind nivelurile și ritmurile traficului portuar de mărfuri în portul Constanța;

4.4. întocmește programe anuale și de perspectivă și asigură urmărirea lucrărilor de întreținere, reparare și modernizare a infrastructurii și suprastructurii portuare din dotare;

4.5. pregătește elementele necesare negocierii cu reprezentanții statului, pe baza programului de lucrări, a volumului de activități posibil de realizat și asigurarea acestora în condițiile existenței surselor de finanțare și ale bazei materiale necesare;

4.6. pregătește elementele negocierii cu reprezentanții statului a cheltuielilor necesare pentru întreținerea, repararea și modernizarea infrastructurii portuare și a suprastructurii ce nu aparțin societăților comerciale;

4.7. urmărește avizarea și aprobarea documentațiilor tehnice prezentate de societățile comerciale de exploatare portuară, privind modernizarea și dezvoltarea suprastructurii din dotarea acestora;

4.8. elaborează norme tehnice privind construcția, modernizarea, întreținerea și exploatarea infrastructurii și suprastructurii portuare din dotare;

4.9. emite acorduri și autorizații pentru instalații și construcții din apropierea zonei portului Constanța, care ar putea afecta activitatea în zona portuară;

4.10. asigură menținerea adâncimilor în bazinul portului și pe șenalul navigabil, precum și semnalizarea portului;

4.11. asigură facilități portuare de furnizare cu apă, agent termic, energie electrică și servicii de telecomunicații pentru toți agenții economici din portul Constanța;

4.12. contractează cu băncile credite financiare rambursabile potrivit reglementărilor în vigoare;

4.13. studiază piața internă și externă pentru asigurarea aprovizionării cu materiale și instalații necesare lucrărilor și urmărește derularea contractelor încheiate;

4.14. organizează ținerea de licitații pentru contractarea lucrărilor de investiții, reparații și întreținere portuară în portul Constanța;

4.15. elaborează documentații și urmărește avizarea acestora, privind concesionarea și închirierea capacităților portuare unor societăți sau persoane fizice și juridice, române sau străine;

4.16. desfășoară activitatea de colaborare și control asupra concesionarului potrivit contractului de concesiune;

4.17. elaborează taxele și tarifele portuare specifice activităților proprii și le supune aprobării organelor de stat;

4.18. centralizează informații referitoare la traficul portuar de la toți agenții economici de pe platforma portuară;

4.19. coordonează traficul portuar în perioade de congestie portuară sau ca urmare a unor comenzi guvernamentale;

4.20. salubrizare - depoluare bazine portuare, preluare reziduuri petroliere și gunoi de la nave;

4.21. intervenții la incendii terestre;

4.22. realizează și alte activități din specificul portuar.

Capitolul III

Patrimoniul

Art. 5. - Administrația deține în exploatare infrastructura portuară, teritoriile și bazinele portuare, precum și o parte din suprastructură, ce nu aparțin societăților comerciale. Valoarea patrimoniului conform bilanțului contabil la 30.06.1990 se ridică la 29.070.855 mii lei. Această valoare urmează a fi definitivată după finalizarea acțiunii de reevaluare conform Hotărârii guvernului nr. 945/1990.

Fondurile fixe reprezentând infrastructura portuară (diguri, cheiuri, bazine, teritorii portuare, șenale navigabile), precum și unele fonduri fixe din suprastructură (drumuri de circulație în porturi, trotuare pentru pietoni, scări de acces, pasarele, pasaje, podețe, garduri de incintă și împrejmuiri în port etc), ce reprezintă bunuri de folosință publică, nu se supun amortizării.

Art. 6. - Administrația Portului Constanța este proprietara bunurilor din patrimoniul său în exercitarea dreptului de proprietate, folosește și dispune în mod autonom, potrivit legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.

În cadrul administrării patrimoniului din dotare, Administrația Portului Constanța are obligația de a efectua reparații și întrețineri la infrastructura și suprastructura din dotare.

În funcție de necesitățile economice naționale, Administrația Portului Constanța are obligația de a dezvolta și a moderniza infrastructura și suprastructura portului Constanța.

Consiliul de administrație al Administrației Portului Constanța aprobă scoaterea din funcțiune, în condițiile legii, a unor fonduri fixe și circulante, dezmembrarea și valorificarea acestora.

Capitolul IV

Structura regiei

Art. 7. - În cadrul Administrației Portului Constanța se pot constitui direcții, servicii și birouri în funcție de necesitatea și volumul activității, atribuțiile acestora fiind stabilite prin regulament propriu de organizare și funcționare aprobat de consiliul de administrație;

Art. 8. - În scopul realizării obiectului său de activitate, Administrația Portului Constanța are în structura sa subunități. Aceste subunități au independență economică, financiară, juridică și de personal, stabilită de consiliul de administrație al Administrației Portului Constanța prin regulamentul de organizare și funcționare al acestor subunități.

Organizarea și conducerea acestora se stabilește de consiliul de administrație al Administrației Portului Constanța.

Capitolul V

Organele de conducere ale Administrației Portului Constanța

Art. 9. - Conducerea Administrației Portului Constanța se asigură prin:

 • consiliul de administrație ;
 • directorul general al Administrației Portului Constanța.

Art. 10. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și amenajării teritoriului și este compus din 15 persoane, din care una este directorul general al Administrației Portului Constanța.

Din consiliul de administrație fac parte câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor și Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului.

Ceilalți membri vor fi numiți dintre inginerii, economiștii, juriștii și tehnicienii specializați în domeniul activității Administrației Portului Constanța.

Art. 11. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare.

Art. 12. - Atribuțiile consiliului de administrație sunt următoarele:

 • aprobă structura organizatorică și funcțională a Administrației Portului Constanța și a subunităților din structură;
 • întocmește nomenclatoarele de funcții și Salarii tarifare, indicatoarele tarifare de calificare și reglementările privind drepturile de personal pentru subunitățile din structură;
 • stabilește nivelul de salarizare al personalului angajat la Administrația Portului Constanța și la subunitățile din structură, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
 • aprobă domeniile orientative ale activității;
 • aprobă politica de dezvoltare a portului Constanța și tehnologiile specifice;
 • aprobă lucrările de investiții potrivit competențelor;
 • aprobă propunerile de repartizare a creditelor și subvențiilor pe subunitățile din structură;
 • examinează și aprobă bugetul de venituri, cheltuieli și bilanțul;
 • aprobă utilizarea fondurilor valutare;
 • asigură respectarea pentru portul Constanța a dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător;
 • aprobă încheierea contractelor regiei;
 • examinează și aprobă competențele privind angajarea și efectuarea de cheltuieli de orice natură, tranzacții comerciale și financiare, vânzări și închirieri de bunuri etc;
 • examinează și înaintează Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului, pentru a fi supuse aprobării, tarifele și taxele portuare sau pentru servicii prestate către terți, specifice activității proprii;
 • examinează și, după însușire, înaintează Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului proiectele de acte normative și de modificare a celor existente, pentru a fi supuse aprobării potrivit legii;
 • aprobă orice alte probleme privind activitatea Administrației cu excepția celor date în competența altor organe potrivit legii.

Art. 13. - Activitatea curentă a Administrației Portului Constanța este condusă de directorul general numit de consiliul de administrație, cu avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului.

Art. 14. - Consiliul de administrație se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună și la cererea președintelui care este și directorul general al Administrației Portului Constanța sau a 1/3 din membri, ori de câte ori este nevoie.

Art. 15.- Pentru luarea unor decizii complexe poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din institutele de proiectări și cercetări, cadre universitare și specialiști din organisme de profil.

Activitatea acestora va fi compensată material conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 16. - Consiliul de administrație, în prima lună a anului următor, prezintă Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului un raport asupra activității Administrației Portului Constanța în anul precedent și asupra programului de activitate pentru anul în curs.

Capitolul VI

Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 17. - Administrația Portului Constanța întocmește anual buget de venituri și cheltuieli, bilanț contabil și contul de profit și pierderi pe modelele stabilite de Ministerul Finanțelor. Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se supun spre aprobare Ministerului Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 18. - Înființarea subunităților din structura Administrației Portului Constanța se face de către consiliul de administrație. O dată cu ordinul de înființare se aprobă și regulamentul de funcționare al acestora.

a) Subunitățile din structură sunt conduse de:

 • director;
 • comitet director format din 5-7 persoane.

Din comitetul director face parte personal cu funcții de conducere și specialiști.

b) Directorul și comitetul director îndeplinesc sarcinile stabilite de consiliul de administrație al Administrației Portului Constanța:

Obiectul de activitate, relațiile cu Administrația Portului Constanța și cu terții, competențele, atribuțiile și alte elemente necesare desfășurării activității, se stabilesc prin regulamentele de organizare și funcționare specifice fiecărei subunități.

Art. 19. - Relațiile comerciale ale Administrației Portului Constanța cu alte regii și societăți comerciale, precum și cu statul, se vor desfășura pe bază de contracte guvernate de principiul liberei concurențe.

Art. 20. - Administrația Portului Constanța în raporturile cu terții practică prețuri decurgând din acțiunea conjugată a cererii și ofertei.

Art. 21. - Administrația Portului Constanța poate încheia contracte de vânzare-cumpărare, prestări servicii cu firme și întreprinzători români sau străini.

Art. 22. - Administrația Portului Constanța se poate adresa instanțelor judecătorești de drept comun, pentru orice litigii.

Art. 23. - Subunități din structura Administrației Portului Constanța pot face obiectul unor concesiuni în condițiile legii.

Art. 24. - Administrația Portului Constanța se poate asocia cu societăți comerciale din țară sau din străinătate, cât și cu persoane juridice sau fizice române sau străine pentru realizarea în comun de lucrări sau de utilizarea unor facilități portuare.

Art. 25. - Administrația Portului Constanța este obligată să-și desfășoare activitatea cu respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător și să-și realizeze din surse proprii mijloacele adecvate acestui scop. Ea are totodată obligația de a urmări respectarea dispozițiilor legii privind protecția mediului de către toți agenții economici de pe platforma portuară Constanța.

Art. 26. - Consiliul de administrație sau directorul general angajează personalul regiei și conducerile subunităților din structură. Personalul subunităților este angajat de directorul acestora.

Art. 27. - Controlul activității economici-financiare al Administrației Portului Constanța se efectuează prin organele de specialitate ale regiei.

Art. 28. - Prezentul regulament se completează cu dispozițiile Legii nr. 15/1990 și celorlalte reglementări în vigoare.


[modificare] Anexa Nr. 2 b)

Regulament de organizare și funcționare a Administrației Porturilor Dunării Maritime

Capitolul I

Denumirea, forma juridică, și sediul

Art. 1. - Administrația Porturilor Dunării Maritime - denumită prescurtat A.P.D.M. - înființată prin reorganizarea I.N.F. - N.F.R. Galați și I.N.F. - N.F.R. Brăila din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului și prin preluarea infrastructurii portuare, între Brăila și Sulina de la Administrația Dunării de Jos, din cadrul aceluiași minister, aprobată prin hotărâre a Guvernului României, la care prezentul regulament este anexă, va funcționa cu statut de regie autonomă.

Art. 2. - Administrația Porturilor Dunării Maritime are personalitate juridică și își desfășoară activitatea pe principiile gestiunii economice și a autonomiei financiare.

Art. 3. - Sediul Administrației Porturilor Dunării Maritime este în municipiul Galați, str. Portului nr. 34, județul Galați.

Capitolul II

Obiectul de activitate al Administrației Porturilor Dunării Maritime

Administrația Porturilor Dunării Maritime are ca obiect de activitate:

 • administrarea întregii infrastructuri a porturilor Dunării maritime între Brăila și Sulina (diguri, cheiuri, bazine, șenale, teritorii) și a unei părți din suprastructură (platforme, magazii, instalații și utilaje, clădiri social-administrative, stații de transformare, grupuri sociale etc.) care sunt în dotare proprie;
 • întreținerea funcționalității tuturor construcțiilor hidrotehnice;
 • repararea construcțiilor civile;
 • menținerea adâncimilor;
 • asigurarea semnalizării și balizării porturile;
 • asigurarea prin contract a unor facilități portuare privind furnizarea de apă, agent termic și energie electrică;
 • întreținerea căilor rutiere de acces;
 • activitatea de salubrizare a teritoriului portuar;
 • salubrizarea - depoluarea bazinelor portuare și preluarea reziduurilor petroliere și gunoaielor de la nave;
 • intervenții în incendii terestre;
 • coordonarea traficului portuar în perioada de congestie portuară sau ca urmare a unor comenzi guvernamentale;
 • centralizarea informațiilor referitoare la traficul portuar de la toți agenții economici din porturile Dunării maritime;
 • dezvoltarea și modernizarea capacităților Dunării maritime;
 • avizarea dezvoltărilor pentru societățile comerciale care își desfășoară activitatea în porturile Dunării maritime.

Art. 4. - Administrația Porturilor Dunării Maritime are următoarele atribuții:

4.1. elaborează studii și prognoze pentru dezvoltarea și sistematizarea porturilor Dunării maritime, le supune spre aprobare organelor componente și urmărește realizarea acestora.

4.2. analizează și face propuneri privind construirea de noi diguri, cheiuri, dane și platforme portuare în porturile Dunării Maritime;

4.3. elaborează studii și programe privind nivelurile și ritmurile traficului portuar de mărfuri în porturile Dunării Maritime;

4.4. întocmește programe anuale și în perspectivă și asigură urmărirea lucrărilor de întreținere, reparare și modernizare a infrastructurii și suprastructurii portuare din dotare;

4.5. pregătește elementele necesare negocierii cu reprezentanții statului pe baza programului de lucrări, a volumului de activități posibil de realizat și asigurarea acestora în condițiile existentei surselor de finanțare și a bazei materiale necesare;

4.6. pregătește elementele negocierii cu reprezentanții statului a cheltuielilor necesare pentru întreținerea, repararea și modernizarea infrastructurii portuare și a suprastructurii ce nu aparțin societăților comerciale;

4.7. urmărește avizarea și aprobarea documentațiilor tehnice prezentate de societățile comerciale de exploatare portuară privind modernizarea și dezvoltarea suprastructurii din dotarea acestora;

4.8. elaborează norme tehnice privind construcția, modernizarea, întreținerea și exploatarea infrastructurii și suprastructurii portuare din dotare;

4.9. emite acorduri și autorizații pentru instalații și construcții din apropierea zonei porturilor Dunării maritime, ce ar putea afecta activitatea în zonele portuare;

4.10. asigură menținerea adâncimilor în bazinele portuare și pe șenalele navigabile, precum și semnalizarea porturilor;

4.11. asigură, la cerere, facilități portuare de furnizare cu apă, agent termic, energie electrică și servicii de telecomunicații pentru toți agenții economici din porturile Dunării maritime;

4.12. contractează cu băncile credite financiare rambursabile potrivit reglementărilor în vigoare;

4.13. studiază piața internă și externă pentru asigurarea aprovizionării cu materiale și instalații necesare lucrărilor și urmărește derularea contractelor încheiate;

4.14. organizează ținerea de licitații pentru contractarea lucrărilor de investiții, reparații și întreținere portuară în porturile Dunării maritime;

4.15. elaborează documentații și urmărește avizarea acestora, privind concesionarea și închirierea capacităților portuare unor societăți sau persoane fizice și juridice, române sau străine;

4.16. desfășoară activitatea de colaborare și control asupra concesionarului potrivit contractului de concesiune;

4.17. elaborează taxele și tarifele portuare specifice activităților proprii și le supune aprobării organelor de stat;

4.18. centralizează informații referitoare la traficul portuar de la toți agenții economici din zonele portuare;

4.19. coordonează traficul portuar în perioade de congestie portuară sau ca urmare a unor comenzi guvernamentale;

4.20. salubrizare - depoluare bazine portuare preluare reziduuri petroliere și gunoi de la nave;

4.21. intervenții la incendii terestre;

4.22. realizează și alte activități din specificul portuar.

Capitolul III

Patrimoniul

Art. 5. - Administrația Porturilor Dunării Maritime deține în exploatare infrastructura portuară, teritoriile și bazinele portuare, precum și o parte din suprastructură, ce nu aparțin societăților comerciale. Valoarea patrimoniului conform bilanțului contabil la 30.06.1990 se ridică la 1.006.244 mii lei. Această valoare urmează a fi definitivată după finalizarea acțiunii de reevaluare conform Hotărârii guvernului nr. 945/1990.

Fondurile fixe reprezentând infrastructura portuară (diguri, cheiuri, bazine, teritorii portuare, șenale navigabile), precum și unele fonduri fixe din suprastructură (drumuri de circulație în porturi, trotuare pentru pietoni, scări de acces, pasarele, pasaje, podețe, garduri de incintă și împrejmuiri în port etc.) ce reprezintă bunuri de folosință publică, nu se supun amortizării.

Art. 6. - Administrația Porturilor Dunării Maritime este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate, folosește și dispune, în mod autonom potrivit legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.

În cadrul administrării patrimoniului din dotare, Administrația Porturilor Dunării Maritime are obligația de a efectua reparații și întrețineri la infrastructura și suprastructura din dotare.

În funcție de necesitățile economice naționale, Administrația Porturilor Dunării Maritime are obligația de a dezvolta și moderniza infrastructura și suprastructura porturilor Dunării maritime.

Consiliul de administrație al Administrației Porturilor Dunării Maritime aprobă scoaterea din funcțiune în condițiile legii a unor fonduri fixe și circulante, dezmembrarea și valorificarea acestora.

Capitolul IV

Structura regiei

Art. 7. - În cadrul Administrației Porturilor Dunării Maritime, se pot constitui direcții, servicii și birouri în funcție de necesitatea și volumul activității, atribuțiile acestora fiind stabilite prin regulament propriu de organizare și funcționare aprobat de consiliul de administrație.

Art. 8. - În scopul realizării obiectului său de activitate Administrația Porturilor Dunării Maritime are în structura sa subunități.

Aceste subunități au independență economică, financiară, juridică și de personal, stabilită de consiliul de administrație al Administrației Porturilor Dunării Maritime prin regulamentul de organizare și funcționare al acestor subunități.

Organizarea și conducerea acestora se stabilește de consiliul de administrație al Administrației Porturilor Dunării Maritime.

Capitolul V

Organele de conducere ale Administrației Porturilor Dunării Maritime

Art. 9. - Conducerea Administrației Porturilor Dunării Maritime se asigură prin:

 • Consiliul de administrație;
 • directorul general al Administrației Porturilor Dunării Maritime.

Art. 10. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturi1or și Amenajării Teritoriului și este compus din 11 persoane, din care una este directorul general al Administrației Porturilor Dunării Maritime.

Din Consiliul de administrație fac parte câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor și Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului.

Ceilalți membri vor fi numiți dintre inginerii, economiștii, juriștii și tehnicienii specializați în domeniul activității Administrației Porturilor Dunării Maritime.

Art. 11. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare.

Art. 12. - Atribuțiile consiliului de administrație sunt următoarele:

 • aprobă structura organizatorică și funcțională a Administrației Porturilor Dunării Maritime și subunităților din structură;
 • întocmește nomenclatoarele de funcții și salarii tarifare, indicatoarele tarifare de calificare și reglementările privind drepturile de personal pentru subunitățile din structură;
 • stabilește nivelul de salarizare al personalului angajat la Administrația Porturilor Dunării Maritime și la subunitățile din structură, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
 • aprobă domeniile orientative ale activității;
 • aprobă politica de dezvoltare a porturilor Dunării Maritime și tehnologiile specifice;
 • aprobă lucrările de investiții potrivit competențelor;
 • aprobă propunerile de repartizare a creditelor și subvențiilor, pe subunitățile din structură;
 • examinează și aprobă bugetul de venituri, cheltuieli și bilanțul;
 • aprobă utilizarea fondurilor valutare;
 • asigură respectarea pentru porturile Dunării maritime a dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător;
 • aprobă încheierea contractelor regiei;
 • examinează și aprobă competențele privind angajarea și efectuarea de cheltuieli de orice natură, tranzacții comerciale și financiare, vânzări și închirieri de bunuri etc.;
 • examinează și înaintează Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului, pentru a fi supuse aprobării, tarifele și taxele portuare sau pentru servicii prestate către terți specifice activității proprii;
 • examinează și după însușire înaintează Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului proiectele de note normative și de modificare a celor existente pentru a fi supuse aprobării potrivit legii;
 • aprobă orice alte probleme privind activitatea administrației cu excepția celor date în competența altor organe potrivit legii.

Art. 13. - Activitatea curentă a Administrației Porturilor Dunării Maritime este condusă de directorul general numit de consiliul de administrație, cu avizul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și amenajării teritoriului.

Art. 14. - Consiliul de administrație se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună și la cererea președintelui care este și directorul general al Administrației Porturilor Dunării Maritime sau a 1/3 din membri, ori de câte ori este nevoie.

Art. 15. - Pentru luarea unor decizii complexe poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din institutele de proiectări și cercetări, cadre universitare și specialiști din organisme de profil.

Activitatea acestora va fi compensată material conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 16. - Consiliul de administrație în prima lună a anului următor prezintă Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului un raport asupra activității Administrației Porturilor Dunării Maritime în anul precedent și asupra programului de activitate pentru anul în curs.

Capitolul VI

Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 17. - Administrația Porturilor Dunării Maritime întocmește anual buget de venituri și cheltuieli, bilanț contabil și contul de profit și pierderi pe modelele stabilite de Ministerul Finanțelor. Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se supun spre aprobare Ministerului Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 18. - Înființarea subunităților din structura Administrației Porturilor Dunării Maritime se face de către consiliul de administrație. O dată cu ordinul de înființare se aprobă și regulamentul de funcționare al acestora.

a) Subunitățile din structură sunt conduse de:

 • director;
 • comitet director format din 5-7 persoane.

Din comitetul director face parte personal cu funcții de conducere și specialiști.

b) Directorul și comitetul director îndeplinesc sarcinile stabilite de Consiliul de administrație al Administrației Porturilor Dunării Maritime.

Obiectul de activitate, relațiile cu Administrația Porturilor Dunării Maritime și cu terții, competențele, atribuțiile și alte elemente necesare desfășurării activității se stabilesc prin regulamentele de organizare și funcționare specifice fiecărei subunități.

Art. 19. - Relațiile comerciale ale Administrației Porturilor Dunării Maritime cu alte regii și societăți comerciale, precum și cu statul, se vor desfășura pe bază de contracte guvernate de principiul liberei concurențe.

Art. 20. - Administrația Porturilor Dunării Maritime în raporturile cu terții practică prețuri decurgând din acțiunea conjugată a cererii și ofertei.

Art. 21. - Administrația Porturilor Dunării Maritime poate încheia contracte de vânzare-cumpărare, prestări servicii cu firme și întreprinzători români sau străini.

Art. 22. - Administrația Porturilor Dunării Maritime se poate adresa instanțelor judecătorești de drept comun, pentru orice litigii.

Art. 23. - Subunități din structura Administrației Porturilor Dunării Maritime pot face obiectul unor concesiuni, în condițiile legii.

Art. 24. - Administrația Porturilor Dunării Maritime se poate asocia cu societăți comerciale din țară sau din străinătate, cât și cu persoane juridice și fizice române sau străine pentru realizarea în comun de lucrări sau de utilizarea unor facilități portuare.

Art. 25. - Administrația Porturilor Dunării Maritime este obligată să-și desfășoare activitatea cu respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător și să-și realizeze din surse proprii mijloace adecvate acestui scop. Ea are totodată obligația de a urmări respectarea dispozițiilor legii privind protecția mediului de către agenții economici de pe platforma porturilor Dunării maritime.

Art. 26. - Consiliul de administrație sau directorul general angajează personalul regiei și conducerile subunităților din structură. Personalul subunităților este angajat de directorul acestora.

Art. 27. - Controlul activității economico-financiare al Administrației Porturilor Dunării Maritime se efectuează prin organele de specialitate ale regiei.

Art. 28. - Prezentul regulament se completează cu dispozițiile Legii nr. 15/1990 și celorlalte reglementări în vigoare.


[modificare] Anexa Nr. 2 c)

Regulament de organizare și funcționare a Administrației Porturilor Dunării Fluviale

Capitolul I

Denumirea, forma juridică și sediul

Art. 1. - Administrația Porturilor Dunării Fluviale, denumită prescurtat A.P.D.F., înființată prin reorganizarea I.N.F. - N.F.R- Giurgiu și I.N.F. - N.F.R. Drobeta-Turnu Severin din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului și prin preluarea infrastructurii portuare între Călărași și Baziaș de la Administrația Fluvială a Dunării de Jos, din cadrul aceluiași minister, aprobată prin hotărâre a Guvernului României, la care prezentul regulament este anexă, va funcționa cu statut de regie autonomă.

Art. 2. - Administrația Porturilor Dunării Fluviale are personalitate juridică și își desfășoară activitatea pe principiile gestiunii economice și a autonomiei financiare.

Art. 3. - Sediul Administrației Porturilor Dunării Fluviale este în municipiul Giurgiu, șoseaua Portului nr. 1, județul Giurgiu.

Capitolul II

Obiectul de activitate al Administrației Porturilor Dunării Fluviale

Administrația Porturilor Dunării Fluviale are ca obiect de activitate:

 • administrarea, întreținerea funcționalității dezvoltarea și modernizarea întregii infrastructuri a tuturor porturilor fluviale de la Călărași la Baziaș;
 • asigurarea la cerere a facilităților portuare privind furnizarea de apă, agent termic, energie electrică, servicii de telecomunicații, întreținerea și repararea acestora;
 • întreținerea și repararea căilor rutiere de acces, a căilor ferate interioare ce aparțin porturilor și a căilor de rulare a macaralelor de cheu, pentru porturile industriale Călărași și Pârjoaia;
 • studierea și avizarea documentațiilor tehnice privind perspectivele de dezvoltare ale societăților comerciale care și desfășoară activitatea în perimetrul administrat de A.P.D.F. Giurgiu;
 • asigură dezvoltarea unitară a tuturor porturilor fluviale în concordanță cu traficul de perspectivă;
 • coordonarea în mod centralizat a sistemului informațional pe întreaga arie de activitate a administrației;
 • întreținerea și gospodărirea bazinelor portuare, asigurarea prevenirii poluării Dunării în danele portuare și acvatorii;
 • urmărirea modului de exploatare a infrastructurii și suprastructurii de către societățile comerciale cărora A.P.D.F. Giurgiu le-a închiriat sau concesionat capacități.

Art. 4. - Administrația Porturilor Dunării Fluviale are următoarele atribuții:

4.1. elaborează studii și prognoze pentru dezvoltarea și sistematizarea porturilor Dunării fluviale, le supune spre aprobare organelor competente și urmărește realizarea acestora;

4.2. analizează și face propuneri privind construirea de noi diguri, cheiuri, dane și platforme portuare în porturile Dunării fluviale;

4.3. elaborează studii și programe privind nivelurile și ritmurile traficului portuar de mărfuri în porturile Dunării fluviale;

4.4. întocmește programe anuale în perspectivă și asigură urmărirea lucrărilor de întreținere, reparare și modernizare a infrastructurii și suprastructurii portuare din dotare;

4.5. pregătește elementele necesare negocierii cu reprezentanții statului pe baza programului de lucrări, a volumului de activități posibil de realizat și asigurarea acestora în condițiile existenței surselor de finanțare și a bazei materiale necesare;

4.6. pregătește elementele negocierii cu reprezentanții statului a cheltuielilor necesare pentru întreținerea, repararea și modernizarea infrastructurii portuare și a suprastructurii ce nu aparțin societăților comerciale;

4.7. urmărește avizarea și aprobarea documentațiilor tehnice prezentate de societățile comerciale de exploatare portuară, privind modernizarea și dezvoltarea suprastructurii din dotarea acestora;

4.8. elaborează norme tehnice privind construcția, modernizarea, întreținerea și exploatarea infrastructurii și suprastructurii portuare din dotare;

4.9. emite acorduri și autorizații pentru instalații și construcții din apropierea zonei porturilor Dunării fluviale, ce ar putea afecta activitatea în zonele portuare;

4.10. asigură menținerea adâncimilor în bazinele portuare și pe șenalele navigabile, precum și semnalizarea porturilor;

4.11. asigură la cerere facilități portuare de furnizare cu apă, agent termic, energie electrică și servicii de telecomunicații pentru toți agenții economici din porturile Dunării fluviale;

4.12. contractează cu băncile credite financiare rambursabile potrivit reglementărilor în vigoare;

4.13. studiază piața internă și externă pentru asigurarea aprovizionării cu materiale și instalații necesare lucrărilor și urmărește derularea contractelor încheiate;

4.14. organizează ținerea de licitații pentru contractarea lucrărilor de investiții, reparații și întreținere portuară în porturile Dunării fluviale;

4.15. elaborează documentații și urmărește avizarea acestora, privind concesionarea și închirierea capacităților portuare unor societăți sau persoane fizice și juridice, române sau străine;

4.16. desfășoară activitatea de colaborare și control asupra concesionarului potrivit contractului de concesiune;

4.17. elaborează taxele și tarifele portuare specifice activităților proprii și le supune aprobării organelor de stat;

4.18. centralizează informații referitoare la traficul portuar de la toți agenții economici din zonele portuare;

4.19. coordonează traficul portuar în perioade de congestie portuară sau ca urmare a unor comenzi guvernamentale;

4.20. salubrizare - depoluare bazine portuare, preluare reziduuri petroliere și gunoi de la nave;

4.21. intervenții la incendii terestre;

4.22. realizează și alte activități din specificul portuar.

Capitolul III

Patrimoniul

Art. 5. - Administrația Porturilor Dunării Fluviale deține în exploatare infrastructura portuară, teritoriile și bazinele portuare, precum și o parte din suprastructură, ce nu aparțin societăților comerciale. Valoarea patrimoniului conform bilanțului contabil la 30 iunie 1990 se ridică la 4.704.899 mii lei. Această valoare urmează a fi definitivată după finalizarea acțiunii de reevaluare conform Hotărârii guvernului nr. 945/ 1990.

Fondurile fixe reprezentând infrastructura portuară (diguri, cheiuri, bazine, teritorii portuare, șenale navigabile) precum și unele fonduri fixe din suprastructură (drumuri de circulație în porturi, trotuare pentru pietoni, scări de acces, pasarele, pasaje, podețe, garduri de incintă și împrejmuiri în port etc.) ce reprezintă bunuri de folosință publică, nu se supun amortizării.

Art. 6. - Administrația Porturilor Dunării Fluviale este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate, folosește și dispune în mod autonom potrivit legii de bunurile pe care le are în patrimoniu în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.

În cadrul administrării patrimoniului din dotare, Administrația Porturilor Dunării Fluviale are obligația de a efectua reparații și întrețineri la infrastructura și suprastructura din dotare.

În funcție de necesitățile economice naționale, Administrație Porturilor Dunării Fluviale are obligația de a dezvolta și moderniza infrastructura și suprastructura Porturilor Dunării Fluviale.

Consiliul de administrație al Administrației Porturilor Dunării Fluviale aprobă scoaterea din funcțiune în condițiile legii a unor fonduri fixe și circulante, dezmembrarea și valorificarea acestora.

Capitolul IV

Structura regiei

Art. 7. - În cadrul Administrației Porturilor Dunării Fluviale se pot constitui direcții, servicii și birouri în funcție de necesitatea și volumul activității, atribuțiile acestora fiind stabilite prin regulament propriu de organizare și funcționare aprobat de consiliul de administrație.

Art. 8. - În scopul realizării obiectului său de activitate, Administrația Porturilor Dunării Fluviale are în structura sa subunități. Aceste subunități au independență economică, financiară, juridică și de personal, stabilită de consiliul de administrație al Administrației Porturilor Dunării Fluviale prin regulamentul de organizare și funcționare a acestor subunități.

Organizarea și conducerea acestora se stabilesc de consiliul de administrație al Administrației Porturilor Dunării Fluviale.

Capitolul V

Organele de conducere ale Administrației Porturilor Dunării Fluviale

Art. 9. - Conducerea Administrației Porturilor Dunării Fluviale se asigură prin:

 • consiliul de administrație;
 • directorul general al Administrației Porturilor Dunării Fluviale.

Art. 10. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și amenajării teritoriului și este compus din 11 persoane, din care una este directorul general al Administrației Porturilor Dunării Fluviale.

Din consiliul de administrație fac parte câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor și Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului.

Ceilalți membri vor fi numiți dintre inginerii, economiștii, juriștii și tehnicienii specializați în domeniul activității Administrației Porturilor Dunării Fluviale.

Art. 11. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare.

Art. 12. - Atribuțiile consiliului de administrație sunt următoarele:

 • aprobă structura organizatorică și funcțională a Administrației Porturilor Dunării Fluviale și a subunităților din structură;
 • întocmește nomenclatoarele de funcții și salarii tarifare, indicatoarele tarifare de calificare și reglementările privind drepturile de personal pentru subunitățile din structură;
 • stabilește nivelul de salarizare al personalului angajat la Administrația Porturilor Dunării Fluviale și la subunitățile din structură, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
 • aprobă domeniile orientative ale activității;
 • aprobă politica de dezvoltare a porturilor Dunării fluviale și tehnologiile specifice;
 • aprobă lucrările de investiții potrivit competențelor;
 • aprobă propunerile de repartizare a creditelor și subvențiilor pe subunitățile din structură;
 • examinează și aprobă bugetul de venituri, cheltuieli și bilanțul;
 • aprobă utilizarea fondurilor valutare;
 • asigură respectarea pentru porturile Dunării fluviale a dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător;
 • aprobă încheierea contractelor regiei;
 • examinează și aprobă competențele privind angajarea și efectuarea de cheltuieli de orice natură, tranzacții comerciale și financiare, vânzări și închirieri de bunuri etc.;
 • examinează și înaintează Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului, pentru a fi supuse aprobării, tarifele și taxele portuare sau pentru servicii prestate către terți, specifice activității proprii;
 • examinează și, după însușire, înaintează Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului proiectele de acte normative și modificarea celor existente pentru a fi supuse aprobării potrivit legii;
 • aprobă orice alte probleme privind activitatea Administrației cu excepția celor date în competența altor organe potrivit legii.

Art. 13. - Activitatea curentă a Administrației Porturilor Dunării Fluviale este condusă de directorul general numit de consiliul de administrație cu avizul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și amenajării teritoriului.

Art. 14. - Consiliul de administrație se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună și la cererea președintelui care este și directorul general al Administrației Porturilor Dunării Fluviale sau a 1/3 din membri, ori de câte ori este nevoie.

Art. 15. - Pentru luarea unor decizii complexe poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din institutele de proiectări și cercetări, cadre universitare și specialiști din organisme de profil.

Activitatea acestora va fi compensată material conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 16. - Consiliul de administrație, în prima lună a anului următor, prezintă Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului în raport asupra activității Administrației Porturilor Dunării Fluviale în anul precedent și asupra programului de activitate pentru anul în curs.

Capitolul VI

Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 17. - Administrația Porturilor Dunării Fluviale întocmește anual buget de venituri și cheltuieli, bilanț contabil și contul de profit și pierderi pe modelele stabilite de Ministerul Finanțelor. Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se supun spre aprobare Ministerului Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 18.- Înființarea subunităților din structura Administrației Porturilor Dunării Fluviale se face de către consiliul de administrație. O dată cu ordinul de înființare se aprobă și regulamentul de funcționare al acestora.

a) Subunitățile din structură sunt conduse de:

 • director;
 • comitet director format din 5-7 persoane.

Din comitetul director face parte personal cu funcții de conducere și specialiști.

b) Directorul și comitetul director îndeplinesc sarcinile stabilite de consiliul de administrație al Administrației Porturilor Dunării Fluviale.

Obiectul de activitate, relațiile cu Administrația Porturilor Dunării Fluviale și cu terți, competențele, atribuțiile și alte elemente necesare desfășurării activității se stabilesc prin regulamentele de organizare și funcționare specifice fiecărei subunități.

Art. 19. - Relațiile comerciale ale Administrației Porturilor Dunării Fluviale cu alte regii și societăți comerciale, precum și cu statul, se vor desfășura pe bază de contracte guvernate de principiul liberei concurențe.

Art. 20. - Administrația Porturilor Dunării Fluviale în raporturile cu terții practică prețuri decurgând din acțiunea conjugată a cererii și ofertei.

Art. 21. - Administrația Porturilor Dunării Fluviale poate încheia contracte de vânzare-cumpărare, prestări servicii cu firme și întreprinzători români sau străini.

Art. 22. - Administrația Porturilor Dunării Fluviale se poate adresa instanțelor judecătorești de drept comun, pentru orice litigii.

Art. 23. - Subunitățile din structura Administrației Porturilor Dunării Fluviale pot face obiectul unor concesiuni în condițiile legii.

Art. 24. - Administrația Porturilor Dunării Fluviale se poate asocia cu societăți comerciale din țară sau din străinătate, cât și cu persoane juridice sau fizice române sau străine pentru realizarea în comun de lucrări sau de utilizarea unor facilități portuare.

Art. 25. - Administrația Porturilor Dunării Fluviale este obligată să-și desfășoare activitatea cu respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător și să-și realizeze din surse proprii mijloace adecvate acestui scop. Ea are totodată obligația de a urmări respectarea dispozițiilor legii privind protecția mediului de către toți agenții economici de pe platforma porturilor Dunării fluviale.

Art. 26. - Consiliul de administrație sau directorul general angajează personalul regiei și conducerile subunităților din structură. Personalul subunităților este angajat de directorul acestora.

Art. 27. - Controlul activității economico-financiare al Administrației Porturilor Dunării Fluviale se efectuează prin organele de specialitate ale regiei.

Art. 28. - Prezentul regulament se completează cu dispozițiile Legii nr. 15/1990 și ale celorlalte reglementări în vigoare.


[modificare] Anexa Nr. 2 d)

Regulament de organizare și funcționare a Administrației Canalelor Navigabile

Capitolul I

Denumire, formă juridică, sediu

Art. 1. - Administrația Canalelor Navigabile, denumită prescurtat A.C.N. înființată prin reorganizarea întreprinderii „Administrația Canalului Dunăre - Marea Neagră” din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului, aprobată prin hotărâre a Guvernului României, la care prezentul regulament este anexă, va funcționa cu statut de regie autonomă.

Art. 2. - Administrația Canalelor Navigabile este persoană juridică și își desfășoară activitatea pe principiile gestiunii economice și autonomiei financiare.

Art. 3. - Sediul principal al Administrației Canalelor Navigabile este în municipiul Constanța, strada Ecluzei nr.1, județul Constanța.

Capitolul II

Obiectul de activitate al Administrației Canalelor Navigabile

Administrația Canalelor Navigabile are ca obiect de activitate exploatarea, întreținerea, modernizarea canalelor navigabile și a nodurilor hidrotehnice (Cernavodă, Agigea, Ovidiu, Năvodari), a porturilor (Medgidia, Basarabi, Luminița), asigurând condiții optime de derulare a traficului, precum și necesarul consumului de apă pentru navigație, irigații, a consumului industrial și alimentării cu apă potabilă.

Art. 4. - Administrația Canalelor Navigabile are următoarele atribuții:

a) Pregătește elementele necesare negocierii pe bază de comenzi emise de agenți economici cu reprezentanții acestora, a volumului de prestații posibil de realizat și contractarea în condițiile asigurării bazei materiale direct pe piața liberă (prin repartiții de stat pentru materiale dirijate sau din import).

b) Pregătește elementele negocierii cu reprezentanții statului a cheltuielilor de producție, a prețurilor de livrare și nivelul subvențiilor.

c) Realizează importul de tehnologii și de licență pentru modernizarea capacităților existente. Inițiază acțiuni de cooperare tehnico-științifică cu firme străine.

d) Fundamentează politica de credite și alte surse de finanțare a unităților.

e) Realizează programarea și executarea activității economico-financiare, întocmirea proiectelor, bugetelor de venituri și cheltuieli, analiza execuției acestora, elaborarea propunerilor privind destinația profitului.

f) (1) Organizează și conduce exploatarea eficientă a canalelor navigabile Cernavodă-Constanța și Poarta Albă - Midia, precum și a nodurilor hidrotehnice aferente.

(2) Pentru derularea în condiții de siguranță a navigației pe canale și în porturi, exploatează și întreține instalațiile de dispecerizare, automatizare, semaforizare, telecomandă, telecomunicații și radiolocații.

(3) Organizează stocarea și valorificarea datelor din fluxul informațional privitoare la siguranța navigației și gospodărirea apei din canale și bazinul hidrografic adiacent.

(4) Programează, urmărește și dirijează controlul traficului naval prin canale și porturile Medgidia, Basarabi și Luminița.

g) Organizează și conduce exploatarea eficientă și întreținerea ecluzelor astfel încât să asigure afluirea normală a unităților navale și prevenirea întreruperilor accidentale ale fluxului de navigație.

h) Organizează și conduce exploatarea și întreținerea navelor tehnice și de serviciu din parcul propriu.

i) (1) Întreprinde măsuri pentru regularizarea debitelor de apă în canale și în bazinul hidrografic adiacent canalelor navigabile.

(2) Prelevează probe și efectuează analize pentru determinarea calității apelor luând măsuri operative pentru depistarea surselor poluante și prevenirea lor.

(3) Coordonează și gestionează necesarul de apă pentru navigație, irigații, alimentare cu apă industrială și pentru consumul populației.

(4) Organizează exploatarea și întreținerea Stației Complexe de Pompare Cernavodă precum și a stațiilor de pompare pentru apărarea contra inundațiilor a localităților Saligny, Făclia, Mircea Vodă.

j) (1) Planifică, organizează și conduce activitatea de reparații capitale, curente, accidentale și revizii tehnice:

 • Reparații la echipamente și instalații de ecluză.
 • Reparații la stațiile de pompare și stavilele descărcătoare.
 • Reparații la nave tehnice și de serviciu.
 • Reparații la mijloace de transport auto, utilaje de construcții și terasiere.
 • Reparații și întreținere la construcții civile, industriale și drumuri tehnologice.

(2) Planifică, organizează și conduce activitatea de întreținere și reparații construcții hidrotehnice și șenal navigabil:

 • Execută măsurători topometrice și hidrografice.
 • Urmărește, prelucrează și interpretează datele referitoare la comportarea în timp a construcțiilor.
 • Execută lucrări de dragaje a șenalelor navigabile, acvatoriilor portuare și lucrări de reparații - întreținere a construcțiilor hidrotehnice.
 • Execută reparații - întreținere a lucrărilor de consolidare și protecție a malurilor.

k) În cadrul atribuțiilor sale, Administrația Canalelor Navigabile, la solicitarea agenților economici, organizează și execută servicii de transport și variate prestații.

l) (1) Asigură planificarea, finanțarea și proiectarea investițiilor noi și modernizarea celor existente.

(2) Pregătește licitarea cu antreprenorii generali a lucrărilor de investiții cuprinse în plan.

m) Asigură aprovizionarea tehnico-materială pentru produsele dirijate prin balanțe și a celor achiziționate prin relații de piață.

n) Asigură strategia atragerii de trafic pe canale prin sondarea permanentă a organizațiilor economice interesate, din țară și din străinătate.

o) Efectuează direct operații de comerț exterior prin compartimentele specializate în cadrul administrației.

Art. 5. - Administrația urmărește rentabilizarea maximă și obținerea de profit din veniturile provenite din activitatea sa după acoperirea tuturor cheltuielilor, inclusiv dobânzilor, amortizarea investițiilor și rambursarea creditelor.

Capitolul III

Patrimoniul

Art. 6. - Valoarea patrimoniului conform bilanțului contabil la 30 iunie 1990 se ridică la 34.456.063 mii lei. Această valoare urmează a fi definitivată după finalizarea acțiunii de reevaluare conform Hotărârii guvernului nr. 945/1990.

Fondurile fixe reprezentând infrastructură (șenal navigal, inclusiv construcții montaj aferente șenalului), nu se supun amortizării.

Art. 7. - Administrația Canalelor Navigabile este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate regia autonomă posedă, folosește și dispune în mod autonom de bunurile pe care le are în patrimoniu, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.

Capitolul IV

Structura regiei

Art. 8. - În cadrul Administrației Canalelor Navigabile se pot constitui direcții, servicii și birouri în funcție de necesitatea și volumul activității, atribuțiile acestora fiind stabilite prin regulament propriu de organizare și funcționare aprobat de consiliul de administrație.

Art. 9. - În scopul realizării obiectului său de activitate, Administrația Canalelor Navigabile are în structura sa subunități. Aceste subunități au independență economică, financiară, juridică și de personal, stabilită de consiliul de administrație al Administrației Canalelor Navigabile prin regulamentul de organizare și funcționare a acestor subunități.

Organizarea și conducerea acestora se stabilesc de consiliul de administrație al Administrației Canalelor Navigabile.

Capitolul V

Organele de conducere ale Administrației Canalelor Navigabile

Art. 10. - Conducerea Administrației Canalelor Navigabile, se asigură prin:

 • consiliul de administrație;
 • directorul general al administrației.

Art. 11. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și amenajării teritoriului și este compus din 11 persoane, din care una este directorul general al administrației.

Din consiliul de administrație fac parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Finanțelor și un reprezentant al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului, numiți de ministrul de resort.

Ceilalți membri vor fi numiți dintre inginerii, juriștii, economiștii, tehnicienii specializați în domeniul de activitate al regiei respective.

Art. 12. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare.

Art. 13. - Atribuțiile consiliului de administrație sunt următoarele:

 • aprobă structura organizatorică și funcțională a Administrației Canalelor Navigabile;
 • aprobă tactica și strategia de marketing;
 • aprobă domeniile orientative ale prestațiilor;
 • aprobă politica de dezvoltare și tehnologii;
 • aprobă politica de taxe și tarife;
 • aprobă operații de credit și subvenții;
 • examinează și aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul și contul de profit și pierderi;
 • aproba utilizarea fondului valutar;
 • asigură respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător;
 • stabilește nivelul de salarizare al personalului propriu în funcție de studii, munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
 • aprobă orice alte probleme privind activitatea regiei, cu excepția celor date în competența altor organe potrivit legii.

Art. 14. - Activitatea curentă a Administrației Canalelor Navigabile este condusă de un director general numit de consiliul de administrație al acesteia, cu avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului.

Art. 15. - Consiliul de administrație se întrunește în sesiuni ordinare o dată pe lună și la cererea președintelui sau a 1/3 din membri, ori de câte ori este nevoie.

Art. 16. - Pentru luarea unor decizii complexe, Administrația Canalelor Navigabile poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensată material conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 17. - Consiliul de administrație, în prima lună a anului următor, prezintă Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului un raport asupra activității regiei în anul precedent și asupra programului de activitate pentru anul în curs.

Capitolul VI

Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 18. - Administrația Canalelor Navigabile întocmește anual buget de venituri și cheltuieli, bilanț contabil și cont de profit și pierderi, după modelele stabilite de Ministerul Finanțelor. Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se supun spre aprobare Ministerului Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Art. 19. - Administrația Canalelor Navigabile constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, precum și alte fonduri necesare desfășurării activității.

Art. 20. - Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se sfârșește la 31 decembrie ale fiecărui an.

Capitolul VII

Relațiile Administrației Canalelor Navigabile

Art. 21. - Pentru fiecare categorie și tip de subunitate de prestație din structura regiei se vor stabili modalitățile de constituire a subunităților, obiectul de activitate, relațiile, atribuțiile, competențele, principalii indicatori, structura organizatorică, funcțiile din conducerea lor, organele de conducere și alte elemente necesare desfășurării activității.

Art. 22. - Relațiile comerciale dintre Administrația Canalelor Navigabile și alte regii autonome, societăți comerciale, precum și cu statul, se vor desfășura pe baze contractuale, guvernate pe principiul libertății contractuale.

Art. 23. - Administrația Canalelor Navigabile va putea practica în raporturile cu terții, prețuri, tarife, taxe decurgând din acțiunea conjugată a cererii și ofertei.

Art. 24. - Administrația Canalelor Navigabile poate încheia contracte de prestări servicii cu întreprinzători străini.

Art. 25. - Administrația Canalelor Navigabile se poate adresa instanțelor judecătorești de drept comun, pentru orice litigii.

Art. 26. - Administrația Canalelor Navigabile se poate asocia cu societăți comerciale pentru realizarea în comun de activități productive și de comercializare, precum și cu terțe persoane juridice sau fizice, române sau străine, în scopul creării de noi societăți comerciale.

Art. 27. - Administrația Canalelor Navigabile este obligată să-și desfășoare activitatea cu respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător și să-și realizeze din surse proprii mijloacele adecvate acestui scop.

Art. 28. - Consiliul de administrație sau directorul general angajează personalul regiei și conducerile subunităților din structură. Personalul subunităților este angajat de directorul acestora.

Art. 29. - Controlul activității economico-financiare a Administrației Canalelor Navigabile se efectuează prin organele de specialitate ale regiei.

Art. 30. - Prezentul regulament se completează cu dispozițiile Legii nr. 15/1990 și ale celorlalte reglementări în vigoare.


[modificare] Anexa Nr. 3

Statutul Societății comerciale pe acțiuni

Capitolul I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

Denumirea societății

Denumirea societății este [2].

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social, numărul de înregistrare și sediul societății.

Articolul 2

Forma juridică a societății

Societatea comercială este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3

Sediul societății

Sediul societății este în România[2].

Sediul societății va putea fi schimbat în altă localitate din România pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor în condițiile legii.

Societatea poate avea sucursale, birouri, filiale, agenții, reprezentanțe în orice altă localitate de pe teritoriul României sau în alte țări, în conformitate cu legile române și prevederile prezentului statut.

Articolul 4

Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării actului său de înființare la Camera de comerț și industrie.

Capitolul II

Scopul și obiectul de activitate al societății

Articolul 5

Scopul societății

Scopul societății este efectuarea unor prestații în domeniul transporturilor navale.

Articolul 6

Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al societății este:[2].

Capitolul III

Capitalul social, acțiunile

Articolul 7

Capitalul social

Capitalul social inițial al societății comerciale este în valoare de[2] ...... împărțit în acțiuni nominative cu valoare nominală de ...... lei fiecare, subscrise în întregime de acționar.

Capitalul social inițial împărțit în acțiuni nominative cu valoare nominală de .... lei fiecare este în întregime subscris de statul român în calitate de acționar unic și vărsat în întregime la data constituirii societății.

Articolul 8

Acțiunile societății

Acțiunile societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acestea vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație; registrul se păstrează la sediul societății sub îngrijirea consiliului de administrație.

Articolul 9

Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 10

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statutul societății.

Drepturile și obligațiile decurgând din deținerea de acțiuni urmează de drept acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului statut.

Articolul 11

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care recunoaște pentru fiecare acțiune un singur proprietar.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se poate face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

Articolul 12

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație al societății și să facă publică pierderea prin presă. După scurgerea unui termen de 6 luni de la publicarea pierderii va putea obține un duplicat al acțiunii.

Capitolul IV

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 13

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere a societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare, și au următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilește remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă;
c) alege directorul (directorul general) și adjuncții acestuia, le stabilește remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă; directorul (directorul general) și adjuncții acestuia pot fi aleși și dintre membrii consiliului de administrație;
d) stabilește competențele și răspunderile consiliului de administrație și comisiei de cenzori;
e) stabilește nivelul de salarizare al personalului angajat la societate în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
f) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății;
g) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții;
h) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analizare rapoartelor consiliului de administrație, al comisiei de cenzori sau al expertului de gestiune, după caz, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari;
i) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale, birouri, agenții, reprezentanțe;
j) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;
k) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;
l) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea și lichidarea societății;
m) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;
n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorului general, directorului, adjuncților acestora și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;
o) hotărăște în orice alte probleme privind societatea.

Hotărârile în problemele prevăzute la literele k) și l) vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societății, în perioada în care statul este acționar unic.

Articolul 14

Convocarea adunării generale

Adunarea generală se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economic financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul următor.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor, reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății.

Convocarea adunării generale a acționarilor va fi făcută cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele răspândite din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Articolul 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează dintre membrii adunării generale doi secretari care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării.

Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții sindicatelor existente în societate.

Articolul 16

Exercitarea dreptului de vot în adunare generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis. Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea de mâini. La propunerea persoanei care prezidează, sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Art. 17. - În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii.

Consiliul împuterniciților statului își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul societății.

Consiliul împuterniciților statului se va desființa de drept la data la care se va ține ședința de constituire a adunării generale a acționarilor.

Capitolul V

Consiliul de administrație

Articolul 18

Organizare

Societatea comercială .... este administrată de către un consiliu de administrație format din 7-15 persoane alese de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

Numărul de administratori se stabilește de către adunarea generală a acționarilor în raport cu volumul și specificul activității societății.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari, în aceeași proporție cu cota lor de participare la capital.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat pe predecesorul său, durata pe care este ales administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului, cu acordul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului.

Consiliul de administrație este condus de un președinte. Componența consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor,

La prima ședință consiliul de administrație va alege, dintre membrii săi, un președinte și doi vicepreședinți.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri de probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație, pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau în lipsa lui, de către unul din administratori, desemnat de consiliu.

Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele, vicepreședinții și ceilalți membri ai consiliului de administrație și directorii răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În asemenea situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Articolul 19

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;
c) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor acordate;
d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate;
e) aprobă încheierea sau rezilierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
f) aprobă încheierea sau rezilierea altor contracte, potrivit competențelor acordate;
g) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului;
h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul următor;
j) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care privesc conducerea curentă a activității societății.

Capitolul VI

Articolul 20

Comitetul de administrație

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unul comitet de direcție, compus din membrii aleși de consiliul de administrație, fixându-le în același timp și salariile, potrivit legii.

Președintele îndeplinește și funcția de director general (director), în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administrație, în limitele obiectului de activitate al societății.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

Comitetul de direcție este obligat să comunice la fiecare ședință a consiliului de administrație registrul său de deliberări.

În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

Capitolul VII

Gestiunea societății

Articolul 21

Comisia de cenzori

Gestiune societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, aleși de adunarea generală a acționarilor, formată din trei membri, care trebuie să fie asociați, cu excepția experților contabili.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Adunarea generală alege, de asemenea, cenzori supleanți care vor înlocui în caz de nevoie pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;
c) la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obiectului societății.

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății) sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații.

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor, se completează cu dispozițiile legale.

Cenzorii se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani iar prima comisie este compusă din 5 membri.

Capitolul VIII

Activitatea societății

Articolul 22

Exercițiul economic financiar

Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.

Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 23

Personalul societății

Personalul de conducere al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor.

Restul personalului este angajat de care consiliul de administrație sau de directorul general (directorul) al societății.

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de calificare și funcții, se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea și cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație. Premiile, gratificațiile și alte asemenea drepturi acordate anual personalului pot fi plătite integral sau parțial în valută, în limita disponibilităților și potrivit legii.

Articolul 24

Amortizarea fondurilor

La amortizarea fondurilor fixe se vor avea în vedere următoarele:

 • amortizarea se stabilește prin aplicarea normelor de amortizare asupra valorii de achiziție a fondurilor fixe și se include, după caz, în prețul de cost al producției, al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulație și se utilizează pentru înlocuirea mijloacelor fixe și satisfacerea altor nevoi ale societății;
 • prin valoarea de achiziție a fondurilor fixe se înțelege suma cheltuielilor de cumpărare și a altor cheltuieli efectuate pentru punerea în funcțiune a fiecărui fond fix;
 • amortizarea se calculează de la data punerii în funcțiune a fondurilor fixe.

Articolul 25

Reparații capitale și investiții noi

Lucrările de reparații capitale și de investiții noi, se vor executa pe bază hotărârii adunării generale a acționarilor. Fondurile necesare se asigură prin includerea cheltuielilor respective, după caz, în prețul de cost al producției, al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulație în anul în care au fost executate sau eșalonat pe mai mulți ani.

Articolul 26

Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor. Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi se supun anual spre aprobare Ministerului Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Articolul 27

Calculul și repartizarea beneficiilor

Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Beneficiul impozabil se stabilește ca diferență între suma totală a veniturilor încasate și suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.

Pentru determinarea acestui beneficiu se va deduce din beneficiul anual fondul de rezervă care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.

Din beneficiul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezultând beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

Articolul 28

Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

Capitolul IX

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

Articolul 29

Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în alta formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

În perioada în care statul este unic acționar transformarea formei juridice a societății se va putea face prin hotărâre a guvernului.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Articolul 30

Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

a) imposibilitatea realizării obiectului social;
b) hotărârea adunării generale;
c) faliment;
d) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
e) numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
f) la cererea oricărui acționar, dacă împrejurări de forță majoră și consecințele acestora durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;
g) în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Articolul 31

Lichidarea societății

În caz de dizolvare societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 32

Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintr-o societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Capitolul X

Dispoziții finale

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

 1. 1,0 1,1 Anexele 3.1 - 3.27 se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale pe acțiuni, înființate conform art. 1 din hotărâre, este cuprins în anexa nr. 3.
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social sunt specifice fiecărei societăți comerciale, fiind aprobate prin anexa nr. 1 la prezenta hotărâre a guvernului.