autentificare cu OpenID
Rectificare

Articolul 5 din Hotărârea Guvernului nr. 77/1992 privind înființarea unor societăți comerciale ca urmare a reorganizării activității transporturilor feroviare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 5 martie 1992, va avea următorul conținut:

„Art. 5. - Personalul societăților comerciale de reparat material rulant își menține toate drepturile specifice salariaților S.N.C.F.R., inclusiv prevederile Decretului-lege nr. 98/1990 și Hotărârii Guvernului nr. 984/1990 în totalitate.”