autentificare cu OpenID
Hotărâre privind reglementări pentru unele meserii și funcții specifice transporturilor pe căile ferate
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Meseriile și funcțiile din unitățile de exploatare a căilor ferate, a căror activitate este legată de siguranța circulației, se stabilesc și se aprobă de Ministerul Lucrărilor Publice, al Transporturilor și Amenajării Teritoriului. Acest personal beneficiază de prevederile art. 66 (2) din Legea nr. 57/1974, completată cu prevederile art. 5 din Decretul-lege nr. 98/1990.

Art. 2. - De prevederile art. 2, 5, 6, 8 și 9 din Decretul-lege nr. 98/1990 beneficiază întregul personal din fostul Departament al căilor ferate și din unitățile de exploatare a căilor ferate din Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului.

Art. 3. - Ministerul Finanțelor va introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1990 care rezultă din aplicarea prezentei hotărâri.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se aplică de la data de 1 martie 1990.