autentificare cu OpenID
Lege privind salarizarea membrilor Curții Supreme de Justiție și a aparatului acesteia
 • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 31 iulie 1990.
 • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
  Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 31 iulie 1990.
 • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
  În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea privind salarizarea membrilor Curții Supreme de Justiție și a aparatului acesteia și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Legea 52 / 1991.

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. 1. - Membrii Curții Supreme de Justiție se încadrează cu următoarele salarii tarifare:

 • președinte - 15.000 lei/lunar
 • vicepreședinte - 13.000 lei/lunar
 • președinte de secție 11.000 lei/lunar
 • judecător - 10.000 lei/lunar.

Salarizarea consultanților juridici, precum și a personalului de specialitate cu pregătire medie și generală, este cea prevăzută de Decretul-lege nr. 140/1990 privind încadrarea și salarizarea personalului din unitățile de justiție și procuratură, mai mare cu două clase de salarizare.

Consultantul juridic șef beneficiază de indemnizația prevăzută pentru președintele de secție de tribunal.

Art. 2. - Personalul de conducere și execuție tehnic, economic, administrativ, de deservire și pază, precum și muncitorii și șoferii din aparatul curții, vor fi salarizați potrivit prevederilor anexei la Legea nr. 1/1990.

Art. 3. - Toate categoriile de personal beneficiază de sporul pentru vechime neîntreruptă în aceiași unitate potrivit condițiilor prevăzute în lege.

Art. 4. - Prevederile prezentei legi se întregesc cu reglementările privind drepturile de personal prevăzute în legislația muncii.

Art. 5. - Ministerul Finanțelor va introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economico-financiari pe anul 1990 ai Curții Supreme de Justiție în conformitate cu prevederile prezentei legi.