autentificare cu OpenID
Lege privind autorizarea guvernului de a stabili sau modifica taxe și impozite
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 29 noiembrie 1990.
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 3 decembrie 1990.
  • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
    În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea privind autorizarea guvernului de a stabili sau modifica taxe și impozite și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
Versiunea:
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Guvernul va putea stabili sau modifica taxe și impozite ce constituie venit pentru bugetul statului.

Prevederile alin. 1 se aplică numai pe o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Se prelungește această perioadă până la 30 noiembrie 1991.

Adăugat de Legea 56 / 1991

Art. 2. - Până la expirarea termenului de 6 luni, guvernul va supune spre adoptare parlamentului legea pentru aprobarea taxelor și impozitelor stabilite sau modificate potrivit art. 1.