autentificare cu OpenID
Ordinul Nr. 544
  • semnat: Ministrul finanțelor, Theodor Stolojan

Ministerul Finanțelor

Ministrul finanțelor,
în temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 978/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor,
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1109/1990 cu privire la liberalizarea prețurilor și măsuri de protecție socială, emite următorul ordin:

1. Pentru produsele menționate mai jos, care fac parte din categoria celor de lux, impozitul pe circulația mărfurilor se va calcula cu următoarele cote:

a) confecții din piei naturale și blănuri naturale: 50%
b) articole din cristal: 45%
c) mobilier sculptat: 40%
d) cosmetice din import 30%
e) realizările barurilor de noapte și cazinourilor: 50%
f) bijuterii din metale prețioase 50%

În baza art. 8 din Hotărârea Guvernului României nr. 1109/1990, anexa nr. 2 referitoare la cotele de impozit pe circulația mărfurilor pentru produse, lucrări executate și servicii prestate se adaptează în mod corespunzător.

2. Prevederile prezentului ordin se aplică de la data de 1 noiembrie 1990.

3. Direcția generală a impozitelor indirecte din cadrul Departamentului impozitelor și taxelor va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Emis în București la 22 octombrie 1990.