autentificare cu OpenID
Ordinul Nr. 568
  • semnat: Ministrul finanțelor, Theodor Stolojan

Ministerul Finanțelor

Ministrul finanțelor,
în temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 978/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor,
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1109/1990 cu privire la liberalizarea prețurilor și măsuri de protecție socială, emite următorul ordin:

1. Pentru produsele livrate la export, prevăzute în anexă, se datorează impozit pe circulația mărfurilor.

2. Prevederile prezentului ordin se aplică de la data de 1 noiembrie 1990.

3. Direcția generală a impozitelor indirecte din cadrul Departamentului impozitelor și taxelor va aduce la îndeplinire prevederile acestui ordin.

Emis în București la 30 octombrie 1990.


[modificare] Anexă

Lista
produselor destinate exportului pentru care se datorează impozit pe circulația mărfurilor
Nr. crt. Denumirea produsului Cota de impozit pe circulația mărfurilor %
1. Cherestea 5
2. Lemn pentru construcții 3
3. Lemn pentru celuloză 1
4. Lemn pentru PAL și PFL 3
5. Bușteni 3
6. Căsuțe din lemn pentru camping 5
7. Semifabricate și prefabricate din lemn 5
8. Articole din lemn pentru utilizări interioare și exterioare 3
9. Ambalaje din lemn 5
10. Placaj din fag 3
11. Traverse de cale ferată 3
12. Parchete fag, stejar și înlocuitori 5
13. Împâslitură bitumată și nebitumată 2
14. Covor de policlorură de vinil plastifiată pe suport textil 10
15. Cărămizi pentru construcții, inclusiv BCA 2
16. Cărămizi din argilă 5
17. Țigle 5
18. Șervețele 5
19. Caiete, maculatoare și rechizite școlare (inclusiv ghiozdane și serviete) 3
20. Sticlărie de menaj 7
21. Faianțe de menaj 5
22. Chibrituri 7
23. Obiecte sanitare 5
24. Fire naturale (bumbac și tip bumbac, lână și tip lână, in, cânepă, mătase) 3
25. Fibre și câlți de in și cânepă 3
26. Fire și fibre chimice (celofibră, poliester, PNA, poliamide, relon) 3
27. Coloranți și chimicale pentru industria textilă și pielărie 3
28. Piei finite și semifabricate de bovine, ovine, caprine, porcine 3
29. Tananți sintetici, adezivi și materii prime pentru adezivi 3
30. Materii prime pentru piele sintetică și artificială 3
31. Spume poliuretanice și materii prime pentru spume poliuretanice 3
32. Pigmenți organici 3
33. Materiale de ambalaj (cartoane și hârtie) 3
34. Materii prime, materiale auxiliare și semifabricate pentru industria textilă și pielărie 3
35. Pompe submersibile de uz gospodăresc 3
36. Pluguri, grape și semănători 1
37. Piese de schimb pentru autoturisme 8