autentificare cu OpenID
Hotărâre cu privire la adaosurile comerciale
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Hotărârea Guvernului 776 / 1991.

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Prevederile articolului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 211/1991 se aplică pentru produsele alimentare de bază în consumul populației cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 239/1991.

Pentru celelalte bunuri de consum și activități, nivelurile adaosurilor și comisioanelor se determină și se adaptează de fiecare agent economic, indiferent de forma de proprietate, în funcție de natura produselor, rețeaua de desfacere - cu ridicata, mic gros, cu amănuntul, alimentație publică -, categoria de încadrare a unităților, îmbunătățirea organizării activității de aprovizionare și desfacere, precum și de evoluția cheltuielilor unităților de desfacere.

Art. 2. - Adaosurile comerciale și cele de comision vor fi declarate de către agenții economici organelor fiscale cu cinci zile înainte de aplicare și vor fi afișate pentru a fi cunoscute de cumpărători.

Art. 3. - Practicarea de niveluri de adaosuri mai mari decât cele declarate constituie act de speculă și se sancționează conform prevederilor art. 7 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 211/1991.

Art. 4. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data de 1 mai 1991.

Art. 5. - Orice prevedere contrară prezentei hotărâri nu se aplică.